Sjekk bachelorgradene som vrakes av flest studenter: Disse utdanningene dropper flest ut av

37 prosent vraker økonomistudiene underveis, mens humanistiske fag har flest som faller av første året. Og det er menn som gir opp bachelorgraden lettest, viser SSB-tall.

Størst frafall: Studenter på økonomiske og administrative fag er de med høyest frafall. På Handelshøyskolen BI avbryter én av fem studenter bachelorstudiene etter første studieår.

Foto: Taral Jansen
  • Karl Wig
Publisert:,

Vraker bachelorstudiene. Det skyhøye studentfrafallet ved norske universiteter og høyskoler kommer frem i en kartlegging gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), som inkluderer de fleste studiegrenene.

Studenter som startet bachelorutdanninger i 2005 er fulgt igjennom en femårsperiode, med status til og med 2010. Tross to år på overtid, viser tallene at svært mange da hadde gitt opp eller falt av bachelorgraden de påbegynte fem år tidligere.

På vrakings-toppen troner økonomi og administrasjonsfag. Hele 37 prosent, eller nesten fire av ti studenter, hadde avbrutt bachelorstudiene fem år etter start. Det utgjorde over 2500 studenter av de omlag 7000 som påbegynte økonomi-grader i 2005.

Se tabell over alle tallene nederst i saken!

Kvinner fullfører mer. Blant resten av studentene fullførte 35 prosent den samme bachelorgraden innen 3 år, mens 14 prosent trengte to år til. Dermed er det flere som hopper av økonomi og administrasjonsfag enn som fullfører utdanningen innen normert tid.

Og det er menn som drar opp statistikken: Inndelt i kjønn er det nemlig 39 prosent av menn som avbrøt økonomistudiene etter fem år, mot 33 prosent kvinner.

For alle de valgte utdanningene sett under ett er forskjellene mer oppsiktsvekkende. Kvinner viser klart større fullføringsevne, med kun 20 prosent som avbryter studiene. For menn er tallet 31 prosent.

30 prosent ut etter to år. På Handelshøyskolen BI avbryter én av fem studenter bachelorstudiene allerede etter første studieår.

Mellom andre og tredje studieår faller ytterligere 10 prosent studenter av. Det er den engelskspråklige bachelorgraden i økonomi og administrasjon (BBA) som har lavest fullføringsgrad innen normert tid, opplyser høyskolen til Dine Penger.

Kjersti Gummerson er administrasjonssjef ved BI Bachelorstudier. Hun tror ikke forklaringen er at studentene starter umotivert, og viser til at økonomistudier frister med solide fremtidsutsikter med mange jobbmuligheter.

Tallsjokk. – Generelt vil jeg si at BI-studenter er motiverte, men det er nok noen som har forventninger om at studiene er lettere enn de faktisk er. Det er ikke å komme bort fra at vi har mye tall og matematikk, særlig på finans- og revisjonsstudier. Noen dropper nok ut eller bytter til et mindre tallkrevende studium fordi de synes det blir for mye, sier Gummerson.

Og om man først har problemer med tallregningen, kan det bli enda vanskeligere å ta seg inn når man først havner bakpå:

– Det er gjerne slik at tallfag bygger på hverandre. Har du ikke fått med deg det mest grunnleggende første året, så vil man slite videre inn i andre og tredje når det kommer nye fag som bygger på det du skulle ha lært, sier Gummerson.

Hun påpeker at BI har innført progresjonskrav og arbeidskrav i studiene, nettopp for at flest mulig skal venne seg til å jobbe jevnt med fagene fra dag én.

Jobber for mye? I tillegg tror hun mange økonomistudenter havner i en tidsklemme, rett og slett fordi studiene ofte foregår på privatskoler med studieavgifter som må finansieres – slik som på BI.

En undersøkelse gjort for et par år siden viste at 9 av 10 BI-studenter jobber ved siden av studiene – mye mer enn andre studenter.

– Mange av studentene våre sier at de må jobbe for å finansiere studiene. Vi ser jo positivt på at studentene får jobberfaring, spesielt om det er relevant arbeid. Men for noen kan det bli for mye jobbing ved siden av, slik at de ikke får gjort det de skal for å henge med på studiet, sier Gummerson.

PÅ EGNE BEN: Avdelingsdirektør Monica Bakken ved UiOs studieavdeling mener stort egenansvar og mindre oppfølging kan være årsaker til høyt frafall for humanistiske og samfunnsrettede studier.

Foto: Pressefoto

Forskjellig oppfølging. Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier som har flest avhoppere, får Dine Penger opplyst.

Det samsvarer med SSB-undersøkelsen, hvor humanistiske fag hevder seg i toppen av vrake-statistikken. Retningen troner dessuten øverst over studiene som flest avslutter allerede første året, med 15 prosent avbrudd.

– Dette er store felt med mange variasjoner mellom de enkelte studiene, men generelt ser vi at frafallet er høyt, sier avdelingsdirektør ved studieavdelingen Monica Bakken.

– Hva tror dere er årsaken?

– Vi har noen teorier. Studiene innen disse områdene har veldig stor valgfrihet, med hundrevis av emner studentene kan velge mellom. De har også mindre undervisning, og studentene får større ansvar for selv å organisere studiehverdagen, forklarer Bakken.

Det står i kontrast til profesjonsstudier som medisin, tannlege og jus:

– Der er studentene tettere på lærerne og får jevnlig oppfølging. Vi ser også at disse studiene har veldig høy gjennomføringsprosent, sier Bakken.

Kan være positivt. Hun mener imidlertid det er viktig å påpeke at valgfriheten innen de mer åpne studiene ikke nødvendigvis er negativt, selv om det kan bidra til at flere hopper av:

– Fra studentens synspunkt kan det jo oppleves bra at det er lett og fleksibilitet å justere seg inn på noe annet, dersom studiet ikke passer. Det er viktig å huske at det er få som slutter helt i høyere utdanning, men mange som bytter underveis, sier Bakken.

Vurderer tiltak. Rundt halvparten av bachelorstudentene ved UiO har fullført utdanningen når tre og et halvt år er gått.

Blant de som ikke gjør det, oppgir 20 prosent at de er forsinket og fortsatt studerer programmet. 24 prosent har sluttet i programmet men fortsatt i et annet studie, mens 9 prosent har sluttet å studere helt.

UiO har gjort egne frafallsundersøkelser for sine bachelorstudier, for å finne ut mer om årsakene.

– Vi trenger mer kunnskap om hvorfor studenter faller fra, for å finne ut hva vi kan gjøre med det, avslutter Bakken.

Her slutter flest studenter

Antall studenter som avbrøt treårig bachelor-utdanning i 2005-2010.

Flere artikler

  1. Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivåer

  2. Her hopper fleststudenter av studiene

  3. Seks av ti studenterer kvinner

  4. Annonsørinnhold

  5. Dette blir vinnerne ifremtidens arbeidsmarked

  6. Studentleder refser overbooking til høyere utdanning