Vant over Statoil i Høyesterett: Får fast jobb etter 4 år som innleid arbeider

Datatekniker Roger Johnsen vant over Statoil og NHO i Høyesterett og får fast ansettelse. – Saken får følger for en rekke andre i samme situasjon, bekrefter hans advokat i LO.

VAR INNLEID: Roger Johnsen har krav på fast jobb hos oljegiganten, fastslo Høyesterett. Han var innleid fra et annet firma for å utføre arbeidsoppgaver for Statoil i fire år. Dommen får følger for mange andre i tilsvarende situasjon, ifølge hans advokat Edvard Bakke i LO. Foto: Kine Høve Johnsen
  • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Får fast jobb. Statoil må nå IT-teknikeren som i flere år har jobbet som innleid arbeidskraft for oljegiganten. Det slo Høyesterett fast rett før jul. Johnsen gikk til sak for å få fast jobb, og vant både i tingretten, lagmannsretten og i Høyesterett.

– Dommen er meget viktig for de ansattes rettigheter og slår utvetydig fast at fast og direkte ansettelse i den bedriften du arbeider i, er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier hans advokat Edvard Bakke i LO.

Ifølge ham er forsøk på omgåelse av reglene et utbredt problem i norsk næringsliv.

Avviste arbeidsforhold. Statoil nådde ikke frem med sitt syn om at Johnsen ikke har hatt noe ansettelsesforhold hos dem. Det hjalp heller ikke at den delvis statseide bedriften hadde alliert seg med Næringslivets Hovedorganisasjon.

VIKTIG SEIER: – Innleid arbeidskraft for å unngå ansettelser er utbredt i norsk næringsliv. Dommen setter en stopper for dette, sier advokat Edvard Bakke.

Statoil og NHO mente saken hadde stor betydning ved å vise til arbeidsgivernes behov for fleksibilitet, uten at dette gjorde inntrykk på landets øverste dommere.

Roger Johnsen og hans partsmedhjelper LO trakk altså det lengste strået i den årelange striden.

LO fremholdt at innleie av arbeidskraft er et unntak fra retten til fast og direkte ansettelse og at unntakene måtte praktiseres strengt. Og fikk fullt medhold.

Les også:Nå får du lønn for å amme!

Heltid. Johnsen ble ansatt som IT-tekniker i YIT Building Systems AS (nå Caverion Norge AS) i august 2006. Fra første dag arbeidet han i heltidsstilling for Statoil ASAs Harstadkontor. Arbeidsoppgavene var definert som «Linux-oppgaver definert av Statoil».

Johnsen utførte ikke på noe tidspunkt arbeid internt for YIT eller hos andre kunder av YIT.

Fagforening krevde fast jobb. I desember 2010 krevde tillitsvalgte i Statoil fast ansettelse av mannen i medhold av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet Industri Energi begrunnet med det med at han hadde vært innleid av Statoil i mer enn fire år.

STATOIL: – Vi tar dommen til etteretning, og har ikke noen kommentar til denne nå, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil ASA.

Statoil avviste kravet, og mente Johnsen var en del av entreprisen. YIT hadde inngått en global entrepriseavtale med Statoil om leveranse av IT-tjenester.

Roger Johnsen stevnet Statoil, og vant både i Stavanger tingrett og i lagmannsretten. De kom til at arbeidet som mannen utførte, falt utenfor entreprisen. Anken over dette spørsmålet ble nektet fremmet.

Les også:Nå vil «alle» bytte jobb

Krav på jobb etter fire år. Høyesterett skulle avgjøre om Statoil hadde fulgt vilkårene for innleie av ansatte fra vikarbyråer og bemanningsforetak. Vilkårene er de samme som for midlertidig ansettelse av arbeidstakere.

Personer som er innleid fra et bemanningsforetak har krav på fast ansettelse, dersom de har arbeidet sammenhengende mer enn fire år for innleievirksomheten, ifølge arbeidsmiljøloven.

Selv om Høyesterett kom til at YIT ikke var en typisk bemanningsbedrift, var bedriften rettslig sett det, avgjorde dommerne. Johnsen hadde krav på fast ansettelse, slo de fast.

Reglene varierer avhengig av om utleiebedriften er en ren bemanningsbedrift eller ikke. Bedrifter kan i vid utstrekning leie inn fast ansatte arbeidstakere i produksjonsbedrifter, mens det er sterke begrensninger ved innleie fra vikarbyråer. Også ved innleie fra vikarbyråer må vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt.

Utbredt problem. LO opplever til stadighet at bedrifter forsøker å omgå loven ved å omdefinere seg fra bemanningsbyrå til produksjonsbedrift, sier advokat Edvard Bakke.

– Denne dommen setter en effektiv stopp for denne praksisen. Det er de reelle forhold som er avgjørende, ikke hva innleiebedrift og utleiebedrift karakteriserer et forhold som.

Les også:Slik kan praksisplass gi kremjobb

Skreddersydd. Høyesterett la vekt på at Johnsen hadde blitt ansatt i YIT på grunn av Statoils behov. Siden Statoil ikke ville leie inn personell på privat basis, løste de dette ved at YIT opprettet en stilling for å dekke arbeidsoppgavene. Han hadde aldri jobbet internt i YIT.

Ansettelsen av Johnsen i YIT og utleien av ham til Statoil var dermed begrunnet i Statoils behov, la Høyesterett til grunn.

Roger Johnsens tjenester var spesialtilpasset Statoils særskilte behov. YIT leverer ikke tilsvarende tjenester for andre oppdragstakere, og kan ikke tilby en tilsvarende stilling til mannen.

Les også:Bør du ha årets splitter nye pensjon?

Enstemmig. Høyesterett ga Johnsen enstemmig medhold i at han har krav på fast ansettelse i Statoil.

– Høyesterett setter foten ned for innleie av fast ansette i produksjonsbedrifter, hvis formålet med ansettelse i produksjonsbedriften er å bli leid ut, forklarer advokat Bakke i LO.

Høyesterett er dessuten helt klare på at det er Statoil, altså bedriften som leier inn arbeidskraft, som har ansvaret for at lovverket følges. Det stilles strenge krav til innleiebedriften.

– Den er ansvarlig for å undersøke regelverk som gjelder når man leier inn arbeidskraft fra andre bedrifter. Innleiebedriften har risikoen for at de baserer sin innleie på et riktig faktisk og rettslig grunnlag, sier Bakke.

Tap for NHO og Statoil. For Høyesterett var Næringslivets Hovedorganisasjon partshjelper for Statoil. LO og Fagforbundet Industri Energi var partshjelper for Johnsen. NHO og Statoil må dekke mannens saksomkostninger på drøyt 300.000 kroner.

Dine Penger har forsøkt å komme i kontakt med Statoils advokat, men Lars Holo var ikke tilgjengelig for kommentar på grunn av en annen rettssak.

– Vi tar dommen til etteretning, og har ikke noen kommentar til denne nå, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr i Statoil.

Les også:Sluttpakken kan slette AFP-en din

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Årets julegave til utleide arbeidstakere

  2. Innleie i oljeindustrien: Kø av saker i retten

  3. Politisk kamp mellom Sp og Ap om innstramminger i bemanningsbransjen

  4. Ståle Kyllingstad: – Norsk industri er helt avhengig av bemanningsbransjen

  5. Betalt innhold

    – Oljeselskapene har utnyttet desperate arbeidere under krisen