Slik bruker vi feriepengene

Tre av fire normenn bruker feriepengene på - nettopp ferie.

De fleste av oss bruker feriepengene til nettopp ferie. Foto: Scanpix
Publisert:

Beregninger gjort av Dine Penger, basert på lønnsstatistikk fra SSB og Skatteetaten, viser at norske lønnsmottagere samlet vil få 115.182.150.000 millioner kroner (115 milliarder) i feriepenger i år.
Deler man den summen på antall lønnsmottagere, ser man at vi i snitt får 41.976 kroner inn på kontoen nå i juni.
I dette regnestykket er alle lønnsmottagere regnet inn, også deltidsarbeidere, slik at tallet for heltidsarbeidere er noe høyere.
Feriepengeutbetalingen følger naturligvis lønnsveksten og øker i snitt med 5,8 prosent fra i fjor til i år. Hvordan kan man så best bruke denne lille «formuen» som kommer inn på kontoen i disse dager?

Rådet er todelt akkurat nå i disse finanskrisedager:

Har du mistet jobben eller jobber i en usikker bransje, er det lurest å kvitte seg med gjeld.
Har du en trygg jobb, kan du bruke penger.
- Når renten er så lav som nå, kan de med trygge jobber prioritere gode kjøp fremfor å forsere nedbetaling av gjeld eller å starte langsiktig sparing, sier redaksjonssjef Geir Ormseth i Dine Penger.
Finanskrisen har ført til sviktende omsetning i en del bransjer og det fører til et press på prisene på en del varer og tjenester.
- Nå er tiden inne for å gjøre gode kjøp. I mange bransjer er det dessuten mulig å få gode rabatter, for eksempel hos håndverkere.
- Dette gjelder særlig de som har trygg jobb, sier Ormseth.
I en spørreundersøkelse som InFact utførte for VG i fjor, kom det frem hvordan det norske folk ville bruke den rekordhøye «månedslønnen.»

Svarene var kanskje ikke veldig overraskende:

Mer enn tre av fire (77 prosent) ville bruke feriepengene på ferie. Trøndere og folk i Midt-Norge prioriterer ferie aller høyest. Hele 83,1 prosent av dem ville bruke feriepengene til reise. Bare 64 prosent av nordlendingene ville bruke pengene på ferie.
Hele 44 prosent av de spurte vil bruke en del av den lille formuen på å betale ned regninger.
4 av 10 nordmenn (40,3 prosent) vil også bruke feriepenger på elektronikk, interiør, hage eller andre ting til hjemmet.
Sparing og gjeldsnedbetaling er mindre populært å bruke feriepenger på, ifølge VGs InFactmåling. Bare 36 prosent oppgir at de vil spare noe av feriepengene. 26 prosent ønsker å bruke noe av den ekstra store månedslønnen til å nedbetale gjeld.
Mest sparevillige er folk i Sør-Norge (40 prosent.) Minst sparevillige er folk i Midt-Norge (23 prosent.)

Slik BØR du bruke feriepengene

:

1.

Kvitt deg med kredittkortgjeld, forbrukslån og lån med pant i bil.

2.

Spar opp en buffer på to månedslønner. Sett denne på en
høyrentekonto.

3.

Prioriter nedbetaling av boliglånet inntil det er på et komfortabelt nivå.

4.

Når disse punktene er oppfylt kan du begynne å spare langsiktig:
- Vil ta risiko: Nå kan du starte månedlig sparing i aksjefond.
- Vil ikke ta risiko: Betal ned boliglånet. Hvis du er gjeldfri kan du spare i pengemarkedsfond eller sett pengene på høyrentekonto.

Prioriter regningene

:

1. Kvitt deg med staten:

Den verste kreditoren er uten tvil staten. Er du for sen med å betale regningene, løper gebyrer fortere enn svint. Kunder hos Lånekassen mottar et purregebyr på 280 kroner ved for sen betaling.

2. Prioriter hjemmet:

Mangler du penger til å dekke husleie/boliglån, må du umiddelbart ta affære. De aller fleste bankene er behjelpelig med en utsettelse av lånet, eventuelt en kort periode med avdragsfrihet.

3. Kvitt deg med

kredittgjeld før det løper rente på den.

Dette er feriepenger

:
Feriepenger beregnes ut fra lønnen du fikk utbetalt i opptjeningsåret. Dette inkluderer overtidsbetaling (og i noen tilfeller bonus), men ikke reiseutgifter og lignende. Husk at bruttolønnen din fra i fjor er lønn inkludert fjorårets feriepenger. Dette er ikke det samme som feriepengegrunnlaget.
Feriepenger utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For dem som har en femte ferieuke er det 12 prosent som gjelder. Du får ikke mer i feriepenger selv om du får feriepenger for en ekstra uke. Du får en uke mindre lønn enn for dem som har fire uker. Arbeidstagere over 60 år har en noe høyere sats.

Feriepenger er ikke skattefrie

Den totale årslønnen din inkluderer nemlig feriepengene. Du betaler bare litt mer skatt resten av året for at feriepengene skal kunne utbetales uten skatt.
Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden i opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode.
Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 48 dager hvert opptjeningsår.
Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Publisert:
Gå til e24.no