- Misbruker arbeidsmiljøundersøkelser

- Det går på rettssikkerheten løs, mener Ledernes forbundsleder.

DISKUTERER HYPPIG : Svenske ledere tar oftest opp arbeidsmijøspørmål i ledersamlinger.

istockphoto
  • Mona Bristøl
Publisert:

En fersk forskningsrapport avslører en rekke tilfeller av kritikkverdig og uetisk bruk av arbeidsmiljøundersøkelser.

Fagforeningen Lederne skriver om rapporten at hvem som helst kan i en arbeidsmiljøundersøkelse påberope seg ekspertstatus, og konkludere med hva som helst, uten et eneste krav til vitenskapelighet.

-Uakseptabelt

Nå oppfordrer Lederne den kommende regjeringen å ta tak i problematikken.

- At en arbeidstaker kan bli utsatt for arbeidsmiljøundersøkelser der man karakteriseres på en måte som ligger tett opp til en psykiatrisk diagnose, uten at man har rett til innsyn eller noen klagemulighet, går på rettssikkerheten løs til den som berøres og er uakseptabelt, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Erfaringen av å være forsvarsløs i møte med en psykiater, som stempler deg som helsefarlig for omgivelsene, kan i verste fall føre til ødelagt helse, skriver Lederne om rapporten.

Kan ødelegge helse

Rapporten, som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto, ble omtalt i lørdagens Magasinet i Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen, hvor seks eksempler på personer som føler seg misbrukt blir dokumentert, forteller om anonyme informanter, manglende innsyn og medvirkning. De Facto reagerer spesielt på bruken av psykiatere i undersøkelsene.

- Noe av dette er ren sjarlatanvirksomhet. Det er et totalt uregulert felt, sier forsker Bitten Nordrik til DN.

Flere nyheter fra E24 Jobb

Publisert:

Flere artikler

  1. Flere får karakterer på jobben

  2. Kvinnelige mellomledere tjener mindre enn mennene

  3. Ledere får ikkekompensert for overtid

  4. Økende lønnsforskjeller mellom ledere i Norge

  5. Så mye tjenernorske ledere