- Sykefraværet er lederansvar

- Dialog mellom sjef og sykemeldt er kuren for å få ned sykefraværet ytterligere, mener bedriftsleger.

TRENGER RUTINER: Konsernlege Agneta Iversen i Nordea mener ledere må få gode rutiner for oppfølging av sykefravær for å redusere problemet.
Publisert: Publisert:

- Sykefravær er et lederansvar. Lite er viet dialog mellom leder og sykemeldt. Dette er sentralt for å få ned sykefraværet, mener Kristian Vetlesen, leder i norsk arbeidsmedisinsk forening til E24.

SSB melder tirsdag om at det totale sykefraværet i Norge har gått ned fra 7,1 prosent i andre kvartal i fjor til 6,3 prosent andre kvartal i år.

Det er allikevel høyt, og konsernlege i Nordea Agneta Iversen er enig i at lederen er viktig for å få ned det tallet.

- Alle ledere må få god opplæring og kjennskap til IA (inkludende arbeidsliv) og rutiner for sykefraværsoppfølging og støtte i prosessen.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i sykefraværet

- Synlig for ansatte

Fra sitt kontor ved konsernets hovedkvarter i Oslo jobber hun med spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

- Det er viktig at bedriftshelsetjenesten er synlig ute i arbeidsmiljøet. Det er viktig for de ansatte og bedriften, mener hun.

Selv om bedriftshelsetjenester kan kjøpes eksternt, ser Iversen store fordeler ved å ha en egen bedriftshelsetjenesten, ansatt i bedriften og fysisk plassert på arbeidsplassen, særlig i store organisasjoner som Nordea.

- Da er vi i miljøet, og det kan ikke erstattes. Vi vil også å være mer tilgjengelige og kan fort være behjelpelige. Og vi får en uvurderlig og uformell kjennskap til hva som rører seg i organisasjonen, og hvor skoen trykker.

LES OGSÅ: - Lederne må ta ansvar for sykefravær

Moderne krav

- Samfunn og teknologi i stadig utvikling og bedrifter i endringsprosesser, setter hele tiden nye og større krav til mennesket. Blant annet har begreper som "mobile arbeidsplasser" og "avstandsledelse" føyet seg til i rekken av utfordrendende arbeidsmiljøfaktorer.

- Som stort nordisk konsern kan vi ha ledere i ulike land med en fysisk avstand mellom ledere og ansatte. Regelverkene er ikke like i alle landene, her ligger det utfordringer også med tanke på HMS, ikke minst når det gjelder sykefraværsoppfølging, og her kommer bedriftshelsetjenesten sterkt inn, mener Iversen.

Lederansvar

Å innse at sykefravær er et lederansvar er nødvendig for å hamle opp med det høye sykefraværet, mener Vetlesen.

- Myndighetene og arbeidslivets parter mener sykefraværet er den viktigste HMS-utfordringen i dag. Lavt sykefravær medfører reduserte utgifter og er en indikator på godt arbeidsmiljø som gir økt konkurransekraft, sier Vetlesen.

Han mener IA-diskusjonen i for stor grad har dreid seg om slepphendte sykemeldere og ineffektive Nav.

- Lederen og den syke i fellesskap må kunne finne frem til gode løsninger. Andre aktører, som Nav og fastleger må være støttespillere. En holdningsendring må til der regelen burde være delvis sykmelding fremfor 100 prosent sykemelding. For noen år siden ble det innført avventende sykemelding. Denne brukes nesten ikke, hevder Vetlesen.

Fordypning i medisin på arbeidsplassen

Etter årtusenskiftet var det mange større konsern som satt ut bedriftshelsetjenesten til eksterne aktører, men i den siste tiden er denne trenden reversert, ifølge Vetlesen, som selv er bedriftslege i Orkla Brands Nordic.

Grunnen til dette er stor enighet om at godt HMS-arbeid og god bedriftshelsetjeneste er av stor betydning for å redusere sykefraværet i Norge.

- Tidligere var det et ønske at bedriftshelsetjenesten nærmest skulle drive allmennpraksis og helsekontroller. Det er greiere å være bedriftslege etter fastlegeordningen kom. Fokus nå er i større grad på arbeidsmedisinsk kompetanse, mener Vetlesen.

Iversen mener hver enkelt ansatt er ansvarlig for egen helse, men at bedriftshelsetjenesten kan bistå med råd og veiledning om helse og livsstil. Ledelsen bør i tillegg legge til rette for tiltak, for at man skal få dette til.

- Vi har for eksempel gå-lunsjer i parken og et aktivt idrettslag med mange tilbud, som vi samarbeider med. Det er en sammenheng mellom trivsel, god helse og effektivitet. Trives du på jobb og har det bra, leverer du også, understreker Iversen.

Les flere nyheter på E24 Jobb

Publisert: