Hauglie ut mot NAVs byråkrati og «jungel av regler»

Arbeidsledigheten stiger i Norge. Nå ber arbeidsminister Anniken Hauglie Nav om en ryddesjau for å fjerne unødvendig regelverk og «flaskehalser» i systemet.

TAR GREP: Anniken Hauglie (H) mener det er store rom for forbedringer i Nav-systemet.
Publisert:

Denne uken kommer det nye ledighetstall fra både SSB og Nav, og lite tyder på at ledighetskrisen forsvinner med det første. Januartallene til Nav viser at over 93.000 nordmenn er arbeidsledige – 109.000 hvis de som er på tiltak medregnes. Følger man SSBs statistikk, går over 127.000 nordmenn uten jobb.

Nå går den ferske arbeidsministeren, Anniken Hauglie (H), for første gang ut mot Nav og det hun betegner som et regelverk som er overmodent for forandring – som motvirker at folk kommer seg ut i jobb.

– Det jeg har sett i de månedene jeg har vært arbeidsminister, er at det er mye regelverk, prosedyrer og byråkrati som er gått ut på dato – og som motvirker at folk kommer ut i jobb. Jeg har sett stort rom for både forenkling og forbedring i det lovverket som Nav forvalter, sier Hauglie til VG.

Les også

Hver femte lærer vurderer å si opp jobben

Fjern flaskehalsene

Nå sender hun et brev til Nav, der hun ber om at det som forsinker å få folk tilbake i jobb – prosedyrer og «flaskehalser» – identifiseres og plukkes ut alt av regelverk – og at resultatet presenteres for statsråden.

Arbeidsministeren har allerede gått inn for fire endringer i dagpengeregelverket til Nav:

Det skal bli lettere å kombinere utdanning og dagpenger.

Les også

- Du skal snart ha sikker jobbanalyse for å gå på dass

Du skal kunne fullføre utdanningen du hadde påbegynt da du ble arbeidsledig.

Du kan gå lenger på dagpenger når du skal starte egen bedrift.

Regelen om at du må søke andre jobber i tre måneder før du kan starte din egen bedrift, blir fjernet.

– Når vi på så kort tid har funnet fire konkrete endringer i regelverket, så er jeg helt sikker på at det finnes også annet regelverk, prosedyrer og byråkrati som er overmodent for å byttes ut, sier Hauglie.

Hun ber nå Nav om å gå kritisk gjennom apparatet sitt, for å se om det er annet regelverk som hemmer folk fra å komme ut i arbeid.

– Det er en jungel av regler og ordninger som motvirker intensjonen med å få jobb. Hvis Nav skal bli bedre i jobben sin, må det en «ryddesjau» til. De må identifisere flaskehalsene så raskt som mulig, slik at vi får ryddet dem ut av veien, sier hun.

Hauglie mener det haster.

– Vi trenger et regelverk på plass for å bidra at folk kommer ut i jobb, og ikke kompliserer det, sier hun.

Arbeidsministeren vil ikke konkret gå inn på de ytterligere endringene i regelverket Nav bør foreta seg.

Les også

Høyre-politiker vil gi Nav-oppgaver til vikarbyråer

Nav gjør for lite

Hauglie forbereder nå en Nav-melding som skal legges frem for Stortinget i løpet av våren. Den skal blant annet svare på ekspertgruppens anbefalinger, hvor en av konklusjonene var at Nav gjør for lite for å få folk ut i jobb.

– Jeg tror mange Nav-ansatte oppfatter at de har et regelverk som begrenser dem i å gjøre en god jobb. Jeg tror både brukerne og de ansatte sier «ja og amen» til at vi går inn for å forenkle Nav, sier Hauglie.

Les også

Nå er det 70.000 offisielle måter å bli syk eller dø på i USA

Nav er positivt innstilte til Hauglies initiativ.

– Dette er et initiativ vi ønsker velkommen. Vi har lover, regelverk og egne rutiner å forholde oss til, og det er sunt med en kritisk gjennomgang. Jeg antar at vi vil finne potensial for effektivisering som vil komme brukerne til gode. Vi vil nå gå nøye gjennom brevet fra departementet og gi et svar innen 5. mars, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

LO-leder Gerd Kristiansen mener hovedproblemet er at regjeringen ikke gjør nok for å få ned arbeidsledigheten.

LO-leder Gerd Kristiansen.

– Regelverket er for rigid, men hovedproblemet er at det ikke finnes nok arbeidsplasser. Arbeidsministeren bør fokusere på å gjøre det lettere for Nav å få folk tilbake i jobb, sier Kristiansen.

Hun forteller at hun har hørt om saksbehandlere med 200 ulike klienter. Det er så mange at saksbehandlerne står uten mulighet og ressurser til å følge opp de arbeidsledige, ifølge LO-lederen.

– Da hjelper det lite å fikse på regelverket. Man må gi de ansatte rom til å gjøre jobben sin.

På det punktet har ikke regjeringen gjort jobben sin. Bare i år må Nav kutte 78 millioner, som tilsvarer 120 stillinger. Og det i en situasjon med økende ledighet og arbeidsmengde.

Arbeidet fremover i Nav må være av en grundig og systematisk karakter. Ryddesjau eller å røske opp er dramatiske tulleord i en slik sammenheng, sier Gerd Kristiansen

Les også

Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

Les også

– Jeg kjenner flere som har mistet jobben

Les også

– Det var utenkelig at de skulle miste jobben

Publisert:

Her kan du lese mer om