– Vil jeg ikke opptjene pensjon i vikariatet?

Dette spørsmålet er det viktig for alle som skal inn i kortere vikariater, å tenke over.

PENSJONSURO: E24s Jobbeksperter svarer på spørsmål om en vikar har krav på pensjonsopptjening.
 • E24
Publisert:

Spørsmål:

Jeg er midlertidig ansatt som vikar for en ansatt som er i mammapermisjon. Vikariatet varer i 9 måneder. I forhold til pensjon hørte jeg fra en venn at jeg ikke vil opptjene pensjonsrettigheter i dette vikariatet. Er dette riktig?

Er du interessert i andre jobbspørsmål? Se alle her!

Svar fra Thor-Arne Wullum:

I utgangspunktet har alle ansatte som har fylt 20 år og som arbeider i minst 20 prosent stilling, rett til medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning.

Både lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensjon (gjelder for ytelsesbasert pensjon) stiller krav til at ansatte skal meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag i foretaket.

Dette gjelder også for vikarer og andre midlertidig ansatte.

Pensjonslovene inneholder imidlertid en bestemmelse som sier at medlemskapet må ha vart i minst 12 måneder før man har rett til å få med seg opptjent kapital i form av henholdsvis pensjonskapitalbevis (for innskuddspensjon) eller fripolise (for ytelsespensjon).

Ansettelsesforhold som har mindre enn ett års varighet, gir dermed ikke pensjonsrettigheter.

Fra 1. juli i år gir arbeidsmiljøloven arbeidsgivere en generell adgang til å foreta midlertidige ansettelser. Adgangen begrenses til en maksimal tidsperiode på 12 måneder. Dersom arbeidstakerne ansettes for en kortere periode enn 12 måneder, vil de dermed ikke opptjene pensjonsrettigheter som de tar med seg ved fratreden. Det er viktig å være klar over at flere korte ansettelsesforhold i privat sektor kan få betydelige konsekvenser for pensjonen når den tid kommer. Dette er noe arbeidstakere bør kunne bruke i lønnsdiskusjonen i forbindelse med kortvarige midlertidige ansettelser.

Les på Dine Penger+: Deltidsansatt eller midlertidig? Dette må du vite om pensjon

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er mange ting man bør tenke på, før man signerer en arbeidsavtale, uavhengig av om det er snakk om en fast stilling eller et vikariat. Noen av de spørsmålene det er viktig å få klare, forståelige svar på, er arbeidstids- og overtidsbestemmelser, ferie- og feriepengerettigheter, pensjonsrettigheter, forsikringsdekning, osv.

Informasjon om eventuelle pensjonsrettigheter kan være vanskelige å forstå. I ditt tilfelle har du kanskje fått vite at du vil bli meldt inn i bedriftens

tjenestepensjonsordning fra første dag i vikariatet. Men du har kanskje ikke fått vite at du må være ansatt hos denne arbeidsgiveren i 12 måneder eller mer for å ha opptjent pensjonsrettigheter. Dette gjelder ikke bare for vikarer, men også for ansatte i faste stillinger. Enhver som velger eller må avslutte sitt arbeidsforhold hos en og samme arbeidsgiver før det er gått 12 måneder, uavhengig om man har vært ansatt i én eller flere stillinger i perioden, får altså ikke med seg oppsparte midler, dvs. en «fripolise» (for ytelsespensjonsordninger), eller et «pensjonskapitalbevis» (for innskuddspensjonsordninger).

Har du vært ansatt i mer enn 12 måneder, får du ikke bare med deg dine oppsparte pensjonsmidler. Disse forrenter seg også inntil de tas ut. Ut fra et «livslønnssperspektiv» vil det være ekstra viktig for unge arbeidstakere å forstå dette.

Slik pensjonslovgivningen er i dag, vil flere vikariater eller opphold av mindre enn 12 måneders varighet hos arbeidsgivere tidlig i karrieren, få betydelige økonomiske konsekvenser for inntekten når man blir pensjonist.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Arbeidsmiljøloven
 5. Pensjon

Flere artikler

 1. Jobbekspertene svarer: Kan vi si opp en vikar før kontrakten løper ut?

 2. LO-lederen frykter for folks pensjoner

 3. Betalt innhold

  Nå får mange egen pensjonskonto. Et par enkle grep kan sikre deg mer i pensjon.

 4. Betalt innhold

  «Ikke glem tidligere kolleger. Det kan koste bedriften dyrt»

 5. Slik rammer den nye arbeidsmiljøloven ingeniørene