Norwegian-rettssak gjelder hele arbeidslivet, mener Parat

Prinsipper som gjelder hele arbeidslivet berøres når domstolen skal avgjøre om det er morselskap eller datterselskap som er arbeidsgiver i Norwegian, mener Parat.

SAKSØKER NORWEGIAN: Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud vil få avklart om Norwegian-ansatte er ansatt i morsselskapet eller datterselskaper.
Publisert: Publisert:

Tre uker er satt av til saken som starter torsdag denne uken i Asker og Bærum tingrett.

Reell arbeidsgiver

Sju piloter og sju kabinansatte har gått til sak mot Norwegian fordi de mener at morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) – og ikke et av datterselskapene – er deres arbeidsgiver.

Kravet begrunnes med at NAS er den reelle arbeidsgiver. Dessuten mener de ansatte at NAS har drevet ulovlig innleie av arbeidskraft.

Aldri bestridt

Påstandene avvises av selskapet – som i sluttinnlegg til retten viser til at arbeidsgiveransvaret er knyttet til ansettelseskontrakten, og at overdragelsen aldri har vært juridisk bestridt.

Når det gjelder påstanden om ulovlig innleie, mener Norwegian at det er innenfor lovverket som en entreprise, så lenge selskapet er i en pågående prosess med omstruktureringer.

Les også

Tror Parat har en bedre sak enn Norwegian

Frykter smitte

– Grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv står på spill, mener leder Hans-Erik Skjæggerud i YS-forbundet Parat, arbeidstakerorganisasjonen som bistår de ansatte som har gått til sak mot Norwegian.

– Dersom arbeidsgiver skulle få rettens medhold, vil det i realiteten sette arbeidsmiljølovens bestemmelser til side og åpne for selskapsmodeller som svekker arbeidstakeres rettigheter. I så fall er det også grunn til å frykte at dette er modeller som vil utbre seg i mange andre områder av norsk arbeidsliv, sier Skjæggerud.

Fragmentering

I sitt forberedende sluttinnlegg til tingretten skriver Parats advokater at formelle endringer i Norwegians selskapsstruktur ikke rokker ved det faktiske forhold – nemlig at det er NAS som driver flyvirksomheten. Saksøkerne viser også til at Høyesterett tidligere har slått fast at det er den som har hatt ansvaret for ledelsen og resultatene som er å regne som formell arbeidsgiver.

– NAS sin fragmentering av virksomheten bryter med arbeidsmiljølovens formål om sikring av trygge arbeidsforhold. Dersom arbeidstakere på denne måten fjernes fra den virksomheten de faktisk er tilknyttet, bortfaller selve grunnlaget for den balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som arbeidsmiljøloven bygger på, anføres det.

Les også

Eksperter: Derfor vil Hillary stanse Norwegians USA-lisens

Streik ingen hindring

Norwegian representeres av advokatfirmaet BAHR, som i sitt forberedende sluttinnlegg til Asker og Bærum tingrett hevder at det er datterselskapene PSN (Pilotes Services Norwegian) og CSN (Cabin Services Norwegian) som er saksøkernes primære arbeidsgiver.

– Det er ikke bestridt at saksøkernes ansettelsesforhold ble gyldig overført fra NAS i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven, heter det.

At overføringen skjedde under pilotstreiken i fjor, kunne ikke være til hinder for selskapets rett og mulighet til å gjennomføre organisatoriske endringer, anfører BA-HR.

Les også

Pilotforening: – Norwegian er underbemannet på piloter

Les også

Norske kabinansatte i Norwegian er mest syke

Les også

Kjos truer staten med søksmål

Publisert:
Gå til e24.no