Widerøe inviterte alle fagforeningene - men ikke pilotene

Widerøe tapte sak i Arbeidsretten mot pilotene, fordi denne gruppen ble utelatt i et drøftingsmøte.

TAPTE: Widerøe gikk på et nederlag i Arbeidsretten mot egne piloter.

Jan Ovind
  • Line Midtsjø
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

- Etter at kabinforeningen hadde brutt forhandlingene i fjor, kalte Widerøe til drøftelser med alle fagforeningene for å diskutere mulige permisjoner. Men flygerne ble utelatt.

Slik oppsummerer advokat og generalsekretær Sigurd Løkholm i Norsk Flygerforbund sakens kjerne til E24.

Arbeidsretten slo fredag fast at Widerøe har brutt tariffavtalen med pilotene da de ble permittert fire dager i mai i fjor.

- Vi er glade for at retten slår fast at inngåtte tariffavtaler er til for å følges. Dommen er en vekker for alle arbeidsgivere om at det er viktig å følge avtalene de har inngått med sine ansatte, sier Løkholm videre.

Kan ikke trekkes i lønn

Bakgrunnen for streiken var krav om forhandlingsrett om framtidig pensjon, hvor de ansatte mente ledelsen ikke hadde kommet dem i møte. Da de kabinansatte gikk til streik, ble pilotene permittert.

Arbeidsretten konkluderer dermed med at pilotene ikke kan trekkes i lønn, med et flertall på fire av syv dommere.

GLAD: Generalsekretær i Norsk Flygerforbund Sigurd Løkholm (til høyre), her sammen med leder og nestleder for den norske SAS pilotforeningen.

Jan Johannessen

«Etter flertallets syn var det ingen grunn til at WFF ikke ble informert på samme tidspunkt som de øvrige fagforeningene den 15. april 2013. Widerøe la heller ikke til rette for reelle drøftelser i kontaktmøtet 19. april 2013. Widerøe informerte ikke WFF på forhånd om at selskapet også ville drøfte mulige permitteringer. En ferdig skrevet protokoll ble presentert i møtet. For WFF kan det ikke ha fremstått som om Widerøe hadde til hensikt å legge til rette for reelle drøftelser», står det i dommen, hvor flertallet også skriver at de var under tvil om Widerøe hadde brutt avtalen eller ikke.

Skuffet

NHO-advokat Anders Stenbrenden forteller at Widerøe er overrasket og skuffet over dommen.

- PRINSIPPSAK: Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

Mattis Sandblad

- Bakgrunnen for at pilotene ikke ble innkalt til drøfting, er at pilotene i 30 år ikke har ønsket å drøfte permitteringer før mulig arbeidskamp. Dette fordi de i realiteten har ment at arbeidsgiver ikke kan permittere dem før 14 dager etter at en eventuell streik er iverksatt, sier han.

- Dette standpunktet ble først forlatt rett før streiken våren 2013 og på et tidspunkt hvor det var for sent å drøfte permitteringene. Widerøe hadde på denne bakgrunn ingen grunn til å tro at pilotene ønsket å drøfte i år, før det altså var for sent.

Stenbrenden understreker at dette er lagt til grunn av mindretallet i Arbeidsretten.

- Widerøe mener mindretallet har vurdert saken korrekt.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe forteller at de tar dommen til etterretning.

- For oss var dette først og fremst et prinsippspørsmål, og ikke et spørsmål om økonomi. Vi har ikke holdt tilbake noen lønninger, så det er ikke noen kostnader for oss forbundet med denne kjennelsen, sier han.

Les også:

SAS-sjefen sår tvil om det blir overskudd i årWiderøe-fly måtte snu grunnet oljedamp i kabinenWiderøe-ansatte vant søksmål mot fagforening

Publisert:

Flere artikler

  1. Piloter og kabinansatte vant over Norwegian

  2. Widerøe-pilot og aksjonær sier opp og selger seg ut i protest

  3. SAS-streiken gir permitteringer i Widerøe

  4. Kjos: - Senest i natt sendte jeg over en hel pakke til pilotene

  5. Europeiske pilotforeninger ut mot Ryanair: Krever bedre arbeidsvilkår for pilotene