Nav: Ledigheten faller

Totalt 2,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledig.

Publisert:

I februar var det 700 færre helt ledige, eller totalt 68.300 arbeidsledige.

Det utgjør 2,3 prosent av den totale arbeidsstyrken.
Det viser ferske tall fra Nav fredag.

– Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Sigrun Vågeng

Fall i de fleste fylker

De siste tolv månedene har andelen helt ledige gått ned med 0,2 prosentpoeng.

Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,9 prosent i februar, ned med 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene, viser Nav-tallene.

De siste seks månedene har tallet på helt ledige gått ned i de aller fleste fylkene.

Rogaland og Møre og Romsdal er fylkene der den prosentvise nedgangen har vært størst. I Hedmark og Troms har det vært en liten økning i samme periode.

Østfold var fylket med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold og Finnmark med 3,0 prosent.

Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Troms med 1,8 prosent.

På forhånd så Nordea Markets for seg et fall på mellom 500 og 1.000 personer, ettersom det har blitt 1.000 færre arbeidsledige i Norge hver måned det siste halvåret, og Nordea mener det er begrenset hvor mye mer det kan falle.

Ved utgangen av januar var det registret 71.100 helt arbeidsledige. Det utgjorde 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Les også

– Regjeringen «tar altfor lett» på omstillingen Norge står overfor

Les også

Nav: Arbeidsledigheten falt med 1.200 personer i januar

Les også

Arbeidsledigheten falt i november

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om