Det er fallende søkertall til petroleumsrettede utdanninger. Her Sleipner-plattformen i Nordsjøen.

Olav Olsen
Det grønne skiftet

Fremover er norsk energiindustri helt avhengig av å tiltrekke seg de flinke folkene

De lave søkertallene til petroleumsrettede studier har vakt oppmerksomhet og debatt.

 • Ingrid Sølvberg
  Ingrid Sølvberg
  Oljedirektør, Oljedirektoratet
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det å velge en utdannelse er et av de viktigste veivalgene i livet. Utdannelse er avgjørende for den første jobben og for hvilke muligheter som åpner seg senere i livet. Og det er naturlig å velge utdannelse basert på troen om hvor de fremtidige jobbmulighetene er. Da er det viktig å kommunisere tydelig at petroleumsbransjen i høyeste grad representerer arbeidsplasser for fremtiden.

Det kan være gode grunner til at unge ikke ønsker å utdanne seg til et yrkesliv i petroleumsnæringen. Noen fordi de ikke ønsker å jobbe i en næring som bidrar til utslipp av klimagasser – og til klimaendringer. Samtidig leser vi til stadighet om de som ønsker å sette sluttstrek. Dette skaper usikkerhet om fremtiden.

Det vil være behov for olje og gass i mange tiår fremover, selv om andelen i energimiksen vil avta. Og inntektene, kompetansen og teknologien skal hjelpe oss over i lavutslippssamfunnet. Mange av de nye næringene bygger på kompetanse og teknologi som er utviklet i petroleumsnæringen. Havvind, CO₂-fangst og lagring, mineralutvinning til havs og hydrogenproduksjon fra naturgass er eksempler på dette. Det er fortsatt slik at det er politisk flertall for den norske petroleumspolitikken, samtidig som vi skal utvikle nye energinæringer.

Oljeselskapene og leverandørindustrien utvider porteføljen sin for å utnytte andre energiressurser. Samtidig fortsetter næringen å produsere olje og gass med stadig lavere klimagassutslipp og store inntekter til velferdsstaten – som kommer oss alle til gode.

Kompetanse har alltid vært viktig, og avgjørende for at vi har lyktes så godt med utnyttelsen av de enorme naturressursene våre. Vi skal fortsette å utvikle norsk sokkel og skape verdier, både fra petroleumsvirksomheten og nye lønnsomme næringer som vokser fram. Det trengs motiverte og dyktige fagfolk for å få dette til. Og vi trenger et mangfold av kompetanse.

I fremtiden tror jeg ikke vi må velge om vi skal jobbe med enten olje og gass, eller fornybar energi. Bransjene smelter sammen til en samlet norsk energiindustri. Vi skal være stolt av måten vi har forvaltet naturressursene våre til det beste for fellesskapet. Jeg kan ikke se for meg en mer spennende og fremtidsrettet arbeidsplass enn i den norske energisektoren.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Fornybar energi
 3. Olje
 4. Gass
 5. Teknologi
 6. Arbeidsplass
 7. Jobb

Flere artikler

 1. Oljenæringen jubler og miljøbevegelsen fortviler: – Tut og kjør-oljepolitikk

 2. Overtrekk på kunnskapskontoen

 3. Flytt vindkraften til havs!

 4. MDG om skattepakken til oljeindustrien: – Et historisk feilsteg i norsk politikk

 5. Stor interesse for batterigjenvinning i Hydrovolt: – 654 søkere på én stilling