Uendret fastrente i Lånekassen

Fra 1. mars synker tre års fastrente med knappe 0,1 prosentpoeng mens ti års binding stiger noe. Sjekk hva fastrentene blir nå.

Stabilt. Fastrentene i Lånekassen som gjelder fra 1. mars, er omtrent uendret fra dagens nivå. Den orange streken er 10 års fastrente, den blå fem års fastrenten, mens den grønne er tre års fastrente. Alle ligger fortsatt over flytende rente som er den lilla streken.
Publisert:

Stabilt. Fra 1. mars vil de nye fastrentesatsene på studielånet være 2,673 prosent for tre år, 3,162 prosent for fem år og 3,941 prosent for ti års bindingstid, ifølge en pressemelding fra Lånekassen.

Mens tre års fastrente synker med knappe 0,1 prosentpoeng, stiger ti års fastrente med det samme. Fem års fastrente holder seg på 3,162 prosent.

Flytende studielånsrente vil fra 1. mars være 2,477 prosent.

– Mens vi hadde en renteoppgang i høst og en liten nedgang på begynnelsen av 2014, holder fastrentene seg stabile ut april, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Les også:Her får du best lånerente nå

Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Renten bindes på nett. Kunder som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 1.–12. februar. Alle som søker om fastrente, må gjøre det på Dine sider på lanekassen.no. De kan logge inn med BankID.

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kan ikke binde renta.

Sju av ti har flytende rente. 174.000 av Lånekassens kunder har fast rente på studielånet sitt, 424.000 kunder har flytende rente.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Les også:- Studenter klarer seg uten sportsbod og utsikt

Du kan ikke binde renten hvis

  • du er student og får stipend eller lån til deltids- eller fulltidsutdanning
  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • du allerede har en fastrenteavtale som du avbryter i denne søkeperioden (det er sperrefrist på to måneder)
  • du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • du er i gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • du er under 18 år

Slik avslutter du en fastrenteavtale. Du kan avslutte fastrenteavtalen din, men da risikerer du å måtte betale overkurs.

Overkurs beregnes når dagens fastrente er lavere enn den fastrenten du har. Det vil si at du må betale inn ekstra for å dekke de tapte renteinntektene til Lånekassen får ved å måtte låne ut pengene på nytt til en lavere rente.

Underkurs beregnes motsatt når dagens fastrene er høyere enn den fastrenten du har. Da tjener Lånekassen på å kunne låne ut pengene på nytt til en høyere rente, og dette kommer deg til gode.

For å se beregningen av over- eller underkurs på ditt lån, må du logge deg inn på Dine sider hos Lånekassen.

Publisert: