Overarbeidede sykepleiere gir flere dødsfall

Overarbeidede sykepleiere fører til flere dødsfall blant pasientene, viser en undersøkelse gjennomført i ni europeiske land, blant dem Norge.

IKKE BRA: En ny rapport slår fast at overarbeidede sykepleiere ikke er bra for pasienten.
Publisert: Publisert:

Forskerne har gransket dødsraten blant pasienter på 300 sykehus og har sammenholdt med hvor mye sykepleierne jobber og hvilken utdannelse de har.

420.000 pasienter over 50 år, som gjennomgikk vanlige operasjoner som fjerning av blindtarm og gallesten, er med i undersøkelsen.

Store variasjoner

Andelen pasienter som døde mindre enn 30 dager etter innleggelse, er gjennomgående lav i alle de ni landene og ligger på mellom 1 og 1,5 prosent.

Variasjonene fra sykehus til sykehus innen det enkelte land er derimot mye større, viser undersøkelsen som er omtalt i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet.

Mens dødsraten på enkelte sykehus er oppe i over 7 prosent, er den på andre sykehus under 1 prosent.

To vesentlige faktorer spiller inn: Sykepleiernes utdanning og arbeidsmengde, slår forskerne fast.

Risikoen øker

For hver ekstra pasient sykepleierne i gjennomsnitt får ansvaret for, øker risikoen for pasientdødsfall med 7 prosent, viser undersøkelsen.

For hver 10 prosent andelen sykepleiere med utdanning på bachelornivå øker ved et sykehus, reduseres risikoen for pasientdødsfall med 7 prosent.

Forskerne setter opp følgende eksempel: På et sykehus der 30 prosent av sykepleierne har utdanning på bachelornivå og i gjennomsnitt må ta seg av åtte pasienter hver, er risikoen for pasientdødsfall over 30 prosent høyere enn på sykehus der 60 prosent av pleierne har tilsvarende utdanning og må ta seg av seks pasienter hver.

– Å redusere antallet sykepleiere for å spare penger, kan ha en negativ effekt for pasientene. Økt vektlegging på bachelorutdannelse for sykepleiere kan redusere antallet pasientdødsfall, slår forskerne fast.

Viktigere enn erfaring

Foruten Norge har Belgia, Storbritannia, Finland, Irland, Nederlands, Spania, Sverige og Sveits vært med i undersøkelsen.

Forskernes funn er i samsvar med det som er avdekket i en tilsvarende undersøkelse i USA, konstaterer professor Linda Aiken ved University of Pennsylvania. Hun har ledet undersøkelsen i Europa.

– Våre data viser at et trygt bemanningsnivå med sykepleiere vil bidra til å redusere dødsfall knyttet til operasjoner på sykehus, og det utfordrer samtidig oppfatningen av at sykepleieres erfaring er viktigere enn utdanningen deres, sier Aiken.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no