Ledigheten blant innvandrere over tre ganger så høy

Arbeidsledigheten blant innvandrere var 7,2 prosent i tredje kvartal. Blant befolkningen for øvrig var den 2,2 prosent.

ARBEIDSLEDIG: Innvandrere utgjorde 36,5 prosent av de totalt 78.924 personene som var helt arbeidsledige de siste tolv månedene, ifølge tall fra SSB.

Lise Åserud
  • NTB
Publisert:For begge gruppene har det vært en svak oppgang de siste tolv månedene: 0,2 prosentpoeng blant innvandrerbefolkningen og 0,1 prosentpoeng hos resten, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Innvandrere utgjorde 36,5 prosent av de totalt 78.924 personene som var helt arbeidsledige i perioden. For befolkningen sett under ett, lå ledigheten på 2,9 prosent.

For innvandrere fra Norden var ledigheten 3 prosent, omtrent på nivå med landsgjennomsnittet, mens den lå noe høyere for dem fra resten av Vest-Europa (3,3 prosent og dem fra Nord-Amerika og Oseania (3,6 prosent).

Neste nivå utgjøres av innvandrere fra Øst-Europa, der ledigheten er 7,5 prosent for dem som kommer fra et EU-land i regionen og 7,4 prosent for resten av regionen. 7,7 prosent av innvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika er arbeidsledige. For innvandrere fra Asia inkludert Tyrkia er tallet 8,5 prosent.

Afrikanske innvandrere skiller seg tydelig ut med en ledighet på 14,1 prosent, til tross for at denne gruppen sammen med asiatene var den eneste hvor ledigheten gikk marginalt ned det siste året. Nedgangen var på henholdsvis 0,2 og 0,3 prosentpoeng.

Flere artikler

  1. Liten endring i antall arbeidsledige innvandrere

  2. Én av ti ledige i Rogaland er polakker - frykter økt svart arbeid

  3. Store ledighetsforskjeller mellom innfødte og innvandrere: – Europa burde lære av USA

  4. Annonsørinnhold

  5. Stabil utvikling i arbeidsledigheten

  6. Her har arbeidsledigheten økt med 56 prosent