Fire prosent av sysselsatte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Fire prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge tall fra SSB.

METOO: Sykepleiere er den mest utsatte yrkesgruppen. Her er andelen som har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet 17 prosent.
Publisert: Publisert:

I alt 4 prosent av de sysselsatte fortalte at de i 2016 ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende én gang i måneden eller oftere, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold.

Sykepleiere er den mest utsatte yrkesgruppen. Her er andelen som har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet 17 prosent.

Statistikken ble første gang utarbeidet i 1989, og har vært noenlunde stabil siden.

– Den gang oppga 3 prosent at de hadde vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen lå lenge mellom 2 og 3 prosent, med en topp i 2013 på 5 prosent, sier Revold.

Det er kvinner i aldersgruppen 18–24 år som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. I 1989 lå andelen på 8 prosent, mens den i 2016 hadde økt til 13 prosent.

Hos menn mellom 18 og 24 år steg andelen til 4 prosent i 2016, men for aldersgruppene over, de mellom 25 og 44 år og de mellom 45 og 66 år, har den ligget stabilt på 1 og 2 prosent siden slutten av 1980-tallet.

Les også

Næringslivstopper: Slik får du jobb hos oss om ti år

Les også

Telenor-sjefen tror ansatte sextrakasseres

Les også

Støre mener Ap kan fortsette med Tajik som eneste nestleder

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om