– Hvis jeg ikke får lappen innen to måneder, blir jeg sagt opp

Kan mangel på førerkort være saklig grunn til oppsigelse?

SAKLIG GRUNN? Kan mangel på førerkort være saklig grunn til oppsigelse?

Alf Ove Hansen VG
 • E24
Publisert:

Spørsmål:

Stillingen min krever førerkort og egen bil i tjenesten for å komme ut til kunder. Jeg gjorde lederen under intervjuet oppmerksom på at jeg ikke har førerkort og egen bil, men at jeg er et godt stykke på vei mot sertifikatet.

Jeg ble tilbudt jobb allikevel og lederen min forsikret meg om at kontoret skulle finne andre løsninger inntil jeg får sertifikatet på plass. Jeg ba om utsettelse av oppstartdato med to måneder for å få sertifikatet på plass, men lederen min sa at kontoret manglet ansatte og at jeg måtte starte tidligere.

 • E24s jobbeksperter stilte til nettmøte om arbeidsledighet onsdag. Se spørsmålene og svarene her!

Jeg har signert arbeidskontrakt som ikke sier noe om fristen for å få sertifikatet på plass. Jeg startet i stillingen i oktober 2015 med prøvetid på seks måneder. Men kontoret viste seg å være underbemannet grunnet hyppige sykemeldinger og jeg fikk enorm arbeidsmengde som nyansatt. All tid gikk til arbeidsoppgaver så sertifikatet ble det ikke overskudd til.

Fire måneder ut i prøvetiden ble jeg nå innkalt til samtale med lederen min som sa at dersom jeg ikke får sertifikatet på plass før prøveperioden er over, blir jeg sagt opp. Lederen påpekte at kontoret er fornøyd med meg som ansatt og vil gjerne fortsette arbeidsforholdet, men blir nødt til å si meg opp dersom jeg ikke får sertifikatet på plass. Jeg har akseptert kravet, men det virker fortsatt umulig siden jeg ikke fikk noe form for tilrettelegging for å få dette til. Kan jeg bli sagt opp uten videre?

Les også

I denne kommunen har arbeidsledigheten økt 300 prosent

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Spørsmålet er om det at du ikke har sertifikat er tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Som kjent skal det en del til for at det foreligger saklig grunn for oppsigelse. Dersom virksomheten er avhengig av arbeidstakere med sertifikat vil manglende sertifikat kunne utgjøre en saklig oppsigelsesgrunn.

Ditt tilfelle er likevel spesielt fordi arbeidsgiver ved ansettelsen var klar over at du manglet sertifikat, og samtidig ga uttrykk for at de ville finne andre løsninger inntil du fikk dette på plass.

I dette ligger det i og for seg en forutsetning om at du i overskuelig fremtid vil få sertifikatet. Likevel ble det ikke gitt noen uttrykkelig tidsfrist for at du skulle bestå førerprøven, samtidig som du ble lovet tilpasning og andre løsninger inntil videre. I utgangspunktet burde arbeidsgiver i ditt tilfelle være tydelig på at sertifikatet innen en fastsatt dato var en forutsetning for videre ansettelse. Arbeidsgiver vil på sin side kunne argumentere med at du selv gav uttrykk for at sertifikatet var «rett rundt hjørnet» og at det sånn sett var underforstått at dette ikke skulle ta lang tid.

Mitt råd er at du tar opp med arbeidsgiver behov for tilrettelegging for å få sertifikatet på plass. Eksempelvis kan du søke om permisjon uten lønn de dagene det vil ta å få ordnet opp i dette. Får du ikke sertifikatet til tross for slik tilrettelegging, vil du risikere å bli sagt opp på et saklig grunnlag.

Les også

Oljeselskapet Wood Group Mustang Norway: Utlyste 20 stillinger, mottok 2.700 søknader

Svar fra Svànaug Bergland:

Selv om det er du som risikerer å bli saklig oppsagt, går mine råd denne gangen like mye til din arbeidsgiver som til deg.

Her er det først og fremst snakk om viktigheten av at partene inngår en tydelige og skriftlig arbeidsavtale som dekker alle vesentlige vilkår vedrørende arbeidsforholdet, for eksempel forutsetningen om sertifikat og egen bil til disposisjon innen en bestemt frist.

Dernest setter spørsmålet ditt lys på viktigheten av god kommunikasjon og effektiv utnyttelse av prøvetiden. Det virker som om du først etter fire måneders ansettelse blir oppmerksom på at arbeidsgiver faktisk mente alvor med kravet om sertifikat. Du har indirekte antydet at to måneder var det du trengte for å få sertifikat og egen bil på plass. Dersom din arbeidsgiver ikke umiddelbart tar ansvar for å legge forholdene til rette slik at du kan få alt på stell innen de neste to månedene, må du snarest gjøre det selv. Men kanskje enda viktigere: Sørg for å ta lærdom av dette for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Les også

Derfor kan du bli nedbemannet etter bare to uker i ny jobb

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Les også

Jobbekspertene svarte leserne i «nedbemannings-spesial»: – Fikk sparken for å søke en annen jobb

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Oppsigelse
 5. Arbeidsmiljøloven
 6. Førerkort

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Kan man si opp en selger som ikke selger?

 2. Jobbekspertene: Hva skal til for å si opp noen i prøvetiden?

 3. Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver ansette en ny person i min stilling under tvist om oppsigelse?»

 4. – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

 5. Jobbekspertene: Kan jeg bli valgt bort fra lederjobb fordi jeg har redusert stilling?