Forsker slakter åpne kontorlandskap

- Husleien skal være veldig høy målt mot lønn dersom bedriften skal tjene på det, sier konsulent Stig Rusti i Fourstep.

«VINNINGEN GÅR OPP I SPINNINGEN»: Med dyr husleie i storbyene er det tilsynelatende mange kroner og ører å spare inn på åpne kontorlandskap. Men effektiviteten reduseres så drastisk, at det er som om én av tre ble borte fra jobben, mener forsker i Fourstep, Stig Rusti.

Lise Åserud
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

De siste årene har det vært en sterk trend å legge om bedriftslokalene fra cellekontorer til helt eller delvis åpne kontorlandskap.

Dyr husleie i storbyene er den fremste årsaken til arealbesparelsen, men konsulent Stig Rusti i Fourstep mener bedriftene risikerer minst like kostbar produktivitetsdreper.

- Våre funn tyder på at man satt på spissen risikerer opp mot 30 prosent mindre effektivitet. Veldig mange bedrifter ser utelukkende på besvarelser. Vi kikket på om besparelsene ved en omlegging er reelle. Man kan kanskje halvere husleien og øke bunnlinjen, men vår konklusjon er at vinningen raskt går opp i spinningen, sier han til E24.

- Stort tap av effektivitet

Rusti har i flere år bitt seg merke i trenden, og fikk anledning til å kartlegge nytteeffekten på oppdrag av en ingeniørbedrift som leverer tjenester til offshorebransjen. Funnene fikk bedriften til å delvis legge planene på is.

SKEPTISK: Konsulent Stig Rusti maner til omhu før man åpner kontorlandskapet.

- Det er interessante funn som er underbygget av mange andre undersøkelser. Åpne kontorfellesskap gir helt klart et stort tap av effektivitet. Det er det ikke tvil om, sier han.

Imidlertid er det også positive effekter av organiseringen. Rusti nevner at det sosiale arbeidsmiljøet kan bli bedre, terkselen for å samarbeide lavere og man blir lettere inspirert av kolleger.

- Man ser at det kan ha store fordeler ved å jobbe tettere sammen ved prosjektrelaterte bransjer.

- Ulempene er at støy og avbrytelser ofte fører til at en lettere mister konsentrasjonen, og at dette kan gå ut over nøyaktigheten og effektiviteten i arbeidet.

Yngre mest effektive

Undersøkelsen ble foretatt over en måneds tid, med dybdeintervjuer av de ansatte og hukommelsestester. Ingeniørbedriften hadde ennå ikke gått over til åpne kontorlandskap, men ble sammenlignet med en tilsvarende bedrift i størrelse og arbeidsoppgaver som hadde foretatt en slik endring. Effektiviteten ble målt i antall fakturerte timer.

Dybdeintervjuene viste at de eldre satte minst pris på planene, mens de yngre var mer omskiftningsvillige. Rusti sier at en av svakhetene ved undersøkelsen var at dette slo ut i ulik effektivitet blant de ulike aldersgruppene.

- Dette er todelt. Undersøkelsen viste helt klart at eldre arbeidstakere synes dette var noe herk. De er mindre tilpasningsdyktige, og ønsker at ha ting slik det alltid har vært. De yngre arbeidstakerne hadde en mer positiv holdning, noe som handler om at de er mer vant og opplært til åpne kontorlandskap, sier han.

I tillegg var hukommelsestesten et viktig parameter som indikerte at arbeidstakerne ble mindre effektive. De som satt i åpne kontorlandskap husket dårligere muntlige beskjeder enn de som satt i egne kontorer.

- Det var som forventet en forskjell i honnør av de som hadde egne kontorer. De konsentrerte seg bedre. Dette var forsåvidt ikke oppsiktsvekkende.

- Vi tok temperaturen på et gitt tidspunkt, og mener at vi generelt har dekning for å si at en slik omlegging kan gi opp mot 30 prosent mindre effektivitet, sier han.

Var selv med på omlegging

Rusti mener undersøkelsen har overføringsverdi til andre bransjer, og har tidligere som banksjef i Dnb og Nordea vært med på å legge om kontorer. I etterpåklokskapens lys skulle han ønske det var en grundigere prosess rundt omleggingen.

- Det har fordeler og ulemper. Åpne kontorlandskap i en bankfilial gjør at kunden plasseres i et landskap, der man forteller om private ting man ikke vil naboen skal høre. I min tid var det ikke gjenstand for vurdering, sier han.

- Dette er spesielt kritisk innen finans, bank og forsikring. Her har svære bedrifter som Dnb, Nordea og Telenor vært innovative, og andre har fulgt etter. Enkelte har ikke nok arbeidsstasjoner til alle fordi man kalkulerer at en viss del av arbeidsstokken er syke, på reiser, i møte og lignende. Man kan sikkert spare masse penger på ett område, men det essensielle undersøkelsen viser er at hvis det fører til at man blir mindre effektiv på et annet område, går vinningen opp i spinningen.

Kan gi høyere sykefravær

Han ber bedrifter tenke seg nøye om før de bestemmer seg, og være helt sikre på at gevinsten blir større enn ulempene.

- Kanskje bør man ta seg bryet med å intervjue de ansatte og finne ut hva som er viktig for bedriften. Det kan også være ønskelig med en kombinert løsning, med noen åpne og andre mer atskilte arbeidsstasjoner. Det kan være riktig for enkelte bedrifter å finne slike løsninger, mens det for andre kan risikeres å tape effektivitet i kroner og ører, sier han.

Under studien ble ikke sykefraværet undersøkt, men Rusti tror utgiftsposten ved åpne kontorlandskap kan vise seg å øke når de ansatte blir utsatt for mer støy og forstyrrelser.

- Det har vært en del forskning som har vist at det er en sammenheng. Det er naturlig å anta at det blir mer sykefravær med åpne kontorlandskap, men vi så ikke på det hos denne bedriften, sier han.

Bergensavisen omtalte undersøkelsen først.

Les også:

Studie: Lange legevakter er ikke farligMange sparer ekstrasummen av desemberlønnenTre tips for å unngå jobb i ferienVil tvinge bedrifter til å tenke cybersikkerhetOver 150 uten jobb etter entreprenørkonkurs

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Nordmenn elsker hjemmekontor

  2. Åtte av Norges største selskaper om hjemmekontor-revolusjonen: Slik endres arbeidslivet

  3. Føler seg mer effektive med hjemmekontor: Fleksibel jobb står høyt på ønskelisten

  4. Annonsørinnhold

  5. Sjefen hengte opp lapp på oppslagstavle: «Derfor ble du sparket»

  6. Ny studie: Pene elever får bedre karakterer