Lynkurs for leietakere!

Skal du leie bolig? Det kan lønne seg med et lynkurs i husleieloven før du inngår leieavtalen. Sjekk reglene om husleieøkning, depositum og oppsigelse.

TRYGG: - Husleiekontrakten gjør at våre rettigheter kommer klart frem, sier Renate Gjørva Ringstad i Trondheim, som sammen med kjæresten har en klar og tydelig husleiekontrakt for leiligheten de leier. Foto: Privat
  • Anne Lise Stranden
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Titusener av studenter strømmer nå til byene og sin første leiebolig. I mange byer er det så stor mangel på utleieboliger, at utleiere kan utnytte situasjonen til sin fordel.

LES OGSÅ:Kredittsjekker leietagere
I Trondheim er det opptil 60 mennesker pr visning, ifølge NRK.
Derfor er kontrakt viktig
- Mange studenter fristes til å takke ja til hybelleiligheter usett, i ren desperasjon, forteller leietaker Renate Gjørva Ringstad i Trondheim til Dine Penger.
Hun er ferdig utdannet sivilingeniør, og har lang erfaring fra leiemarkedet i byen. Selv har hun husleiekontrakten i orden, og forklarer hvorfor det er viktig:
- Jeg vet om flere som har lurt på hvem som har ansvaret om noe går i stykker i en møblert leilighet/hybel. Særlig ved mangelfulle kontrakter, sier Ringstad.
- En husleiekontrakt gjør at man vet hva man går til, og det viser at huseier er seriøs, understreker hun.


LES OGSÅ:Start hybeljakten nå
Svært mange kjenner ikke viktige deler av husleieloven, viser en undersøkelse fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
Dette kan være hva minste tillatte leieperiode er.
LES OGSÅ:Vi vil bo stort og sentralt

Her er et lynkurs i 12 rettigheter ifølge husleieloven:


1. Første bud: Skriv kontrakt
Husleieloven gjelder uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke. Likevel står du sterkere når alt er skriftlig avtalt på forhånd. Og leieforholdet blir mer forutsigbart.
2. Husleie
Strøm eller annen oppvarming kan komme i tillegg til selve husleien, men andre tillegg er ikke tillatt. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler.
Det kan avtales at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned.
Tips: Prøv å finne ut hva som er markedsleie i området. Forlanger utleier en høy leie, kan det nytte å prute! Selv 500 kroner mindre i måneden utgjør mye i løpet av et år.
3. Husleie-økning
Utleieren har ikke lov til å øke husleien kraftig, selv om det er på grunn av renteøkning på lånet sitt. Utleieren kan tidligst regulere husleien ett år etter siste regulering.
Husleien kan ikke økes med mer enn konsumprisindeksen. Du skal ha skriftlig varsel minst en måned før økningen.
4. Avslag
Du har rett til å betale leien gjennom bank, og det er tryggest. Betaler du likevel kontant, så krev kvittering!
Oppstår det mangler i leiligheten som utleier ikke utbedrer, kan du kreve avslag i leien. Det gjelder også hvis leiligheten ikke er klar for overtakelse ved avtalt dato.
5. Maksimalt depositum
Utleieren kan kreve depositum som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller utestående husleie. Utleieren kan maksimalt kreve et beløp som tilsvarer seks månedsleier.
I stedet for depositum kan utleier kreve garanti, av for eksempel banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier, eventuelt kombinert med depositum.
LES OGSÅ:Ikke gå i boligleie-fellene
6. Sperret konto
Depositum skal stå på en egen konto med begges navn. Det er ulovlig av utleieren å sette depositum-pengene inn på sin egen konto. Mange banker krever skriftlig husleiekontrakt før åpning av depositumkonto, som er en ekstra sikkerhet for deg.
Ingen av dere skal disponere kontoen fritt uten den andres samtykke under leieperioden. Du har krav på rentene, og du kan når som helst kreve dem utbetalt. Det kan variere hvor mye renter bankene gir på depositumkonto.
Når leieperioden er over, skal banken utbetale depositumet til deg hvis utleier er enig. Mener utleier at du skylder penger for utestående husleie eller skader, skal banken holde igjen dette beløpet, såfremt du ikke protesterer.
7. Tidsbestemt leie: Minst tre år
Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, opphører den uten oppsigelse ved utløpet av avtalt leietid. Tidsbestemt leieavtale kan ikke vare kortere enn tre år.
Unntaket er hvis du leier en sokkelleilighet eller annen del av utleiers bolig, som utleier selv bor i. Da har utleier lov til å begrense leieavtalen til ett år.
Utleier kan kreve enda kortere leietid enn ett til tre år, hvis utleier eller noen i samme husstand skal bo i leieboligen innen den tid, eller har en annen saklig grunn. Men da må utleier på forhånd ha informert deg skriftlig om dette.
Dere kan avtale at en tidsbestemt avtale kan sies opp i perioden.
8. Må betale ut perioden
Har du ikke avtalt oppsigelse og sier opp en tidsbestemt leieavtale før leieperioden har løpt ut, må du i utgangspunktet betale leien ut perioden. Du kan alternativt skaffe en annen leieboer.
Er det lang tid igjen av leieperioden, har utleier også plikt til å redusere ditt tap ved å prøve å leie ut til noen andre. Tar utleier selv leieboligen i bruk før perioden er løpt ut, skal du slippe å betale fra dette tidspunktet.
9. Tidsubestemt leie
Har dere ikke avtalt hvor lenge leieavtalen varer, er avtalen tidsubestemt. Da gjelder andre regler for oppsigelse. Du som leietaker kan fritt si opp avtalen.
Utleier kan bare si opp en tidsubestemt leieavtale hvis hun eller en annen i samme husstand skal bruke utleiedelen til bolig, hvis utleieboligen skal bygges om eller rives, hvis du har misligholdt avtalen eller ved annen saklig grunn.
10. Tre måneders oppsigelse
Dere kan fritt avtale oppsigelsesfrist. Finn ut om det er verst å bli bundet lenger enn nødvendig hvis du finner noe billigere og bedre, eller å få for kort tid til å finne noe nytt hvis du blir sagt opp.
Oppsigelsestiden er tre måneder hvis dere ikke avtaler noe bestemt. Den løper fra siste dato i oppsigelsesmåneden. Dere kan avtale at bare en av partene kan si opp avtalen.
NB: Leier du et rom i utleiers bolig, er oppsigelsesfristen én måned fra dato til dato.
11. Oppsigelse
Du har krav på skriftlig oppsigelse fra utleier. Den skal være begrunnet, og utleier skal opplyse om at du har rett til å protestere på oppsigelsen innen en måned.
Som leietaker har du rett til å si opp muntlig. Du trenger ikke å gi noen begrunnelse.
12. Husleietvistutvalget kan hjelpe
Blir du uenig med utleier, uten at dere klarer å løse konflikten, kan du sende saken til Husleietvistutvalget hvis du leier i Oslo, Akershus, Bergen eller Trondheim. Det koster 860 kroner. I andre kommuner er forliksrådene klageinstans.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Studentliv

Flere artikler

  1. Dine rettigheter når du leie bolig: Leieboerens ni bud

  2. Flest krangler om depositum

  3. Slik unngår du hybelkrisen

  4. Ikke gå i boligleie-fellene

  5. Hvordan øke husleien når boligprisene stiger?: Så mye kan husleien økes