Ny undersøkelse: Mener nyutdannede ekskluderes fra arbeidsmarkedet

Nesten en av tre unge mener de er overkvalifiserte for den jobben de har, viser en fersk undersøkelse fra Finn. NHO mener universitetene og høgskolene bør gi mer praktisk erfaring. 

SAVNER ERFARING: Nesten en av tre unge arbeidstagere mener at jobben de får etter endt utdanning ikke er relevant for deres kompetanse, samtidig som arbeidsgivere vil ha noen års relevant erfaring, viser en ny undersøkelse fra Finn.no.
Publisert:

I en fersk undersøkelse fra Finn.no kommer det frem flere utfordringer for unge arbeidstagere. Rapporten viser blant annet at:

  • En av fem mener kompetansen deres ikke er relevant for jobben de gjør.
  • Særlig yngre arbeidstagere opplever seg overkvalifisert for sin nåværende jobb. Av arbeidstagerne under 30 år, sier 29 prosent at deres samlede kompetanse er lite eller ikke relevant for jobben de har.
  • 64 prosent av arbeidstagerne som hadde byttet jobb de siste to årene opplevde at det var samsvar mellom stillingsutlysningen og jobben etter at de hadde erfart hva den innebar.
  • Tre til fem års erfaring er mest ettertraktet av arbeidsgivere, ifølge ønskene lagt inn i stillingsutlysningene på Finn.no.
Les også

IT-bransjen mangler tusenvis med sikkerhetskompetanse

– Det ligger et klart signal i disse tallene om at det er et uforløst potensial i den norske arbeidsstokken. Et bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere kan gi unge arbeidstagere et bedre innblikk i hva arbeidshverdagen rommer, og virke forberedende, mener jobbanalytiker og produktdirektør i Finn, Christopher Ringvold.

Funnene i undersøkelsen har tatt utgangspunkt i de som var yrkesaktive i en spørreundersøkelse med drøyt 1000 respondenter. Nyutdannede som ikke er i jobb, er dermed ikke med i undersøkelsen.

Mener unge ekskluderes

Les også

Svak lønnsøkning for nyutdannede med master

Les også

Karakterer viktigere for arbeidsgivere

Utdanningsinstitusjoner

Ringvold mener vi burde strekke oss mot USA, der næringsliv ofte samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene, blant annet gjennom traineeprogram eller perioder med utveksling og hospitering.

– Tilsvarende modeller kan i større grad tas i bruk i Norge, sier Ringvold, og viser til at antall traineestillinger har stått på stedet hvil de siste årene.

Også Norsk studentorganisasjon (NSO) etterlyser mer yrkesrelevant erfaring i utdanningsløpene, også for de mindre yrkesrettede studieretningene

– I Storbritannia ser man for eksempel at filosofer har fått jobb på børsene. At arbeidsgivere klarer å utnytte en bredde i utdanningstyper er viktig, sier leder for NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

Overkvalifiserte

Rapporten viser at unge arbeidsgivere ofte føler seg overkvalifiserte for jobben de har. Norsk studentorganisasjon (NSO) uttaler at det ikke er en økning i antall nyutdannede som mener de er overkvalifiserte, og peker på undersøkelse fra NIFU.

– Studenter kommer i dag ut med høy kompetanse, som absolutt burde være attraktiv å utnytte, og man klarer kanskje ikke dette godt nok i dag. Det er mange gode eksempler på arbeidsgivere som satser på unge, men tallene viser at det ikke gjelder alle.

Les også

NHO: – Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

Arbeidsledigheten for personer mellom 15 og 24 år er rett under ti prosent, viser tall fra SSB. Det er litt lavere enn hva vi så i 2015, 2016 og 2017.

– Hvis vi ser på det store bildet, så kommer de med høyere utdanning raskt ut i arbeidsmarkedet, sammenlignet med andre land, selv om det er mulighet til forbedring, avslutter Mikalsen.

Jobber med samarbeid

Minister for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), sier at regjeringen nettopp har startet arbeidet med en stortingsmelding.

– I stortingsmeldingen vil vi se på universitetenes og høyskoles rolle i fremtidens arbeidsliv, og hvordan utdanningene kan videreutvikles sammen med arbeidsgiverne. Det er mange temaer som er aktuelle å se på i dette arbeidet. Entreprenørskap og praksis, samarbeid med bedrifter og arbeidsliv om utvikling av studieprogrammer, bruk av arbeidslivets kompetanse underveis i utdanningen, arbeidslivet som læringsarena, og så videre, sier ministeren.

For ordens skyld: Finn.no og E24.no er begge eid av Schibsted.

Publisert:

Her kan du lese mer om