BI-ekspert: Frykter norske styrer lider av «ubevisst inkompetanse»

Idet Ole Iversen hørte styrelederne i Yara, Statoil og Telenor si at den beste kandidaten skulle ansettes – uavhengig av kjønn, visste han det ble tre nye menn på topp.

REKRUTTERINGSKRITISK: BI-professor Ole I. Iversen er en av landets fremste eksperter på rekruttering.
Publisert:

Førsteamanuensis Ole Iversen ved BIs Institutt for ledelse og organisasjon fikk rett.

Heller ikke i forrige runde ble det ansatt en kvinnelig konsernsjef i landets tre største selskaper.

E24 har undersøkt lederandelen i Norges ti største selskaper, deriblant nevnte Statoil, Yara og Telenor. I gjennomsnitt er syv av ti ledere menn. Blant selskapene finnes det ikke en eneste kvinnelig konsernsjef.

– Nå har man i 15 år hørt snakk om at det må bli flere toppledere, men ingenting har skjedd. Da spør jeg meg om en av grunnene kan være manglende kompetanse hos styrelederne som i første rekke er med å ansatte daglig ledere, sier Iversen til E24.

Les også

Likelønnsdebatten: Lønnsforskjellene er størst i finansbransjen

MANNETUNGT: Styreleder Svein Aaser, Sigve Brekke (midten) , Jon Fredrik Baksaas (t.v.) under presentasjonen av Sigve Brekke som ny konsersjef i Telenor.

– Magefølelsen styrer

I næringslivet er det ofte styrets oppgave å ansette toppledere. BI-professoren mener det er alvorlig at de færreste styreledere og styremedlemmer har kompetanse innen rekruttering.

Iversen frykter det er årsaken til at en rekke feilkilder i rekrutteringsprosessen ikke blir luket vekk.

– Magefølelsen styrer. Nå kan man selvfølgelig velge å støtte seg på profesjonelle rekrutteringspartnere i slike prosesser, men avgjørelsen om hvem som skal ansettes, tas ikke av rekrutteringspartneren. Avgjørelsen tas av styret. Dersom styret ikke kjenner til rekrutteringsprosessens potensielle feilkilder, øker sjansen for at en mann blir ansatt som toppleder, sier Iversen og kommer med følgende eksempel:

– Det vanligste er å basere seg på førsteinntrykket, eller kort og godt å ansette den man liker best, og det er ofte en person som ligner en selv.

Iversen peker på at sistnevnte feilkilde går under «likhetseffekten» i rekrutteringssammenheng, og at det slår ut i kvinners disfavør dersom intervjueren er en mann som ikke er bevisst feilkilden.

Les også

Mæland: – Situasjonen i dag er altfor dårlig

FRA HELGE TIL ELDAR: Konsernsjef Helge Lund (t.v.) sluttet i Statoil på dagen 15. oktober i 2014. Eldar Sætre (t.h.) tok først over jobben midlertidig, men 4. februar ble det bekreftet at han er ansatt som konsernsjef.

– Ubevisst inkompetanse

Iversen mener norske styreledere står fast på gamle myter når de hevder at menn velges fordi det ikke er nok kvalifiserte kvinner å velge blant. Dette mener han er et tegn på grunnleggende svikt i rekrutteringskompetansen til disse styrelederne.

– Det sier de hver gang. Det er godt dokumentert at vi ikke kan forklare den manglende representasjonen som følge av manglende kvalifiserte kvinner å velge blant. Dette har man visst i 15 år, men det virker som om styrelederne ikke tror på det. Det er påfallende hvor gode de tror de er til å rekruttere.

– Hva tror du er årsaken til en slik selvtilfreds holdning?

– Jeg tror at styrelederne er så trygge på seg selv at det blir et stadium av ubevisst inkompetanse, sier han til E24.

De tror genuint de ansetter den beste kandidaten, og det er en form for ubevisst diskriminering. Det er kanskje den farligste formen for diskriminering.

Iversen mener selskapene ikke er bevisst mulige fallgruver i menns favør, og at utvelgelsesmetodikken til selskapene derfor ikke er kjønnsnøytral.

– Idet styrelederne i Statoil, Yara og Telenor gikk ut på forhånd og sa kjønn «ikke skulle være avgjørende» når den nye konsernsjefen skulle velges, kunne jeg si at en mann får jobben.

Les også

Ingen kvinner på topp i norske statsselskaper

NY KONSERNSJEF I YARA: Yara-styret ansatte Svein Tore Holsether som selskapets nye konsernsjef. Han etterfølger fungerende konsernsjef Torgeir Kvidal og tiltrer senest 1. oktober 2015. Bildet er tatt fra hans virke som konsernsjef i Sapa.

– Opplæring må til

Den eneste medisinen mot den lave kvinneandelen er å sørge for bedre opplæring av styremedlemmene i rekrutteringssammenheng.

– Man ville aldri velge en styreleder som ikke har grunnleggende økonomisk forståelse, strategisk kompetanse eller analytiske evner. Når vi tar i betrakting at det å ansette ny toppleder er en av de viktigste avgjørelsen et styre tar, så er det påfallende at det sjelden stilles krav til styrelederes kompetanse innen vurdering og utvalg av mennesker. Det er derfor viktig at de har en viss kompetanse innenfor området.

– Økt rekrutteringskompetanse og økt struktur på selve rekrutteringsprosessen vil gi bedre kvalitet på de kandidatene som ansettes og bidra til å øke andelen kvinnelige toppledere i Norge, mener Iversen.

FEIL: Forsker Ole Iversen forklarer at troen på at suksess i en tidligere jobb er en garanti for at man gjør suksess i en fremtidig jobb, er en feilkilde i rekrutteringsprosessen.

Telenor: – Står høyt på agendaen

– Statoils gjennomførte en grundig prosess og et bredt søk, som ledet frem til ansettelsen av Eldar Sætre som konsernsjef, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil til E24.

– Utover det har vi ingen kommentar til uttalelsene fra Iversen.

Telenors pressetalskvinne Hanne Knudsen skriver i en e-post til Iversens utspill at det står høyt på agendaen i Telenor å øke mangfoldet i konsernet.

Les også

Cameron tvinger selskaper til å vise lønnsgapet mellom kvinner og menn

– Telenor er et internasjonalt konsern hvor ulik nasjonalitet, kulturell bakgrunn og kjønn skal gjenspeiles på alle nivåer i organisasjonen. Dette er også viktig for å tiltrekke nye talent og dyktige ledere til selskapet, sier hun til E24.

– Hvordan er det dere tilegner dere kompetanse for å nå det målet?

– Når vi rekrutterer fokuserer vi på mangfold, både med hensyn til nasjonalitet, kjønn og kulturell bakgrunn. Blant de ansatte sørger vi for videreutvikling og identifisering av ledertalent med mangfold i fokus.

Yara har hittil ikke besvart E24s henvendelser.

Les også

Slik kan vi tette lønnsgapet mellom kvinner og menn

Les også

«Den fødte leder» er ingen myte

Les også

I denne likestilling-statistikken blir vi knust av Sverige

Publisert:
Gå til e24.no