Trosser oljebremsen: Denne bedriften øker satsingen

Oljejobbene forsvinner én etter én, men i Flekkefjord går en tradisjonell industribedrift offensivt til verks, og etablerer en ny oljedatter. Men mange i industrien sliter.

SATSER: Flekkefjord-bedriften Andersen Mekaniske Verksted satser nå for fullt på oljebransjen, til tross for langvarig nedtur i oljesektoren.

AMV
 • John Thomas Aarø
Publisert:,

– Vi går mot strømmen. I år vil vi øke bemanningen i stedet for å redusere den.

Det sier Peder Andersen, leder i den familieeide industribedriften AMV (Andersen Mekaniske Verksted) til E24.

Lavere oljeinvesteringer sammenlignet med tidligere år, og et kraftig oljeprisfall og med det svekket lønnsomhet i bransjen, har ført til at norsk økonomi preges av en real oljebrems.

Det har allerede fått relativt store konsekvenser for aktørene som jobber i, eller med leveranser til, oljenæringen.

Og det er ikke få: I sin årstale i midten av februar pekte sentralbanksjef Øystein Olsen på at rundt én av ni jobber – om lag 300.000 totalt – er relatert til oljesektoren.

E24 tirsdag: Kriserapport fra Sørlandet, sitter igjen med 2,8 øre per tjente krone

Trapper opp oljesatsingen

Oljebremsen har ført til flere runder med relativt kraftige jobbkutt, og særlig blant selskapene som leverer tjenester til oljeselskapene: leverandørindustrien.

AMV på Flekkefjord har imidlertid besluttet å gå den andre veien.

Nå skal det satses på nettopp oljebransjen.

Den Flekkefjord-baserte bedriften driver med virksomhet innen flere områder, men hovedsakelig innen offshore og underjords infrastruktur.

 • Rundt 30 prosent av omsetningen på rundt 300 millioner kroner kommer fra offshore, der bedriften leverer tjenester til oljeserviceselskapene.
 • Resten av omsetningen stammer fra oppdrag fra anleggsbransjen, innen blant annet tunnel og gruve.

– Vi opererer egentlig i to bransjer. Vi er direkte påvirket av det som skjer i offshoremarkedet, men styrken vår er at vi klarer å balansere markedene mot hverandre, sier Andersen.

Les også

400 søkere til fem jobber

Ansetter

Andersen Mekaniske Verksted så dagens lys så langt tilbake som i 1860. Den gang jobbet bedriften mot skipsmarkedet, og laget blant annet ankerkjetting.

I dag har selskapet 145 faste ansatte i Norge og mellom 10 og 20 fast innleide. I tillegg driver bedriften egne datterselskaper i Sør-Amerika og Asia hvor de sysselsetter rundt 50 personer.

Bedriften har opprettet et eget datterselskap, Skild, som skal utvikle tjenester inn mot oljenæringen.

– Vi tror at oppdragene som kommer fremover mer vil være levetidsforlenging enn at ting skiftes ut. Dette kan for eksempel være modifikasjoner eller prosesser som gjør at utstyr skal gå mer effektivt, sier Andersen til E24.

Les også

Statoil-sjefen utelukker ikke nye jobbkutt

– Vi ser at vi er gode på spesialbygging av utstyr for tunneler og gruver. Nå har vi rekruttert rett kompetanse på offshoresiden, så vi kan det samme mot offshoreindustrien.

Bygger opp

Jobbkuttene i oljebransjen har medført at det nå er mer kvalifiserte personer på jobbjakt. Det har AMV dratt nytte av.

Bedriften har nå ansatt 5 personer i datterselskapet, hovedsakelig innenfor kontrollsystemer og engineering.

– Slik markedet er nå, er det enklere å bygge opp egen kompetent stab enn tidligere, sier han.

Imidlertid er det mange industribedrifter som er langt verre stilt enn AMV i Flekkefjord.

Geir Jørgensen, leder for industriutvikling i Agderforskning

Agderforskning har nylig sluppet en rapport som har analysert såkalt mekanisk industri på Sørlandet, en kategori som rommer mange av de tradisjonelle industriene i landsdelen.

Produksjon av maskiner og utstyr er den største kategorien innen mekanisk industri. Ingen andre steder i Norge betyr mekanisk industri mer for verdiskaping og sysselsetting enn i Agder-fylkene.

– Det mest overraskende funnet er at så mange bedrifter sliter med svak og fallende lønnsomhet, sier Geir Jørgensen, leder for industriutvikling i Agderforskning, til E24.

Som E24 skrev tirsdag, har Agderforskning levert en rapport som maler et grimt bilde av utfordringene den tradisjonelle industrien står ovenfor på Sørlandet:

– Lønnsomheten er mer enn halvert fra tiden før finanskrisen, og i 2012 lå i gjennomsnitt bare 2,8 øre av hver salgskrone igjen som driftsresultat i bedriftene, legger han til.

Dette var før oljebremsen slo inn over norsk industri i fjor. Nå må det handles, mener Jørgensen.

(artikkelen fortsetter under bildet.)

Slik har driftsmarginen for mekanisk industri utviklet seg mellom 2006 og 2012. Etter den kraftige oljebremsen, maner Agderforskning industribedriftene til å handle for å få opp lønnsomheten.

Agderforskning

Ser lyst på fremtiden

Andersen i AMV opplever på sin side at de store offshoreselskapene nå etterspør mindre leverandører, og at bedriftens mellomstore størrelse er et fortrinn i kampen om kontrakter.

– Beslutningsveien er ofte kortere i mindre bedrifter, og vi er raskere til å snu oss rundt enn de fleste. I tillegg jobber vi med å forbedre oss kontinuerlig. Dette er ikke noe vil jobber med bare når bransjen krever det, men hele tiden.

Han anser det også som en styrke å være en familiebedrift.

– Det betyr at vi tenker mer langsiktig og mer industrielt enn mange andre. Det tror jeg er veldig viktig.

Andersen fremhever viktigheten for bedriftens suksess at den står på flere ben enn ett.

– Det er utrolig viktig, fordi man lettere motstår nedturer. En annen ting er at det ofte er motkonjunkturer; når det er nedgang i én bransje, er det oppgang i den andre, sier Andersen, og legger til:

– I motsetning til store deler av bransjen ser vi lyst på våre utsikter det kommende året.

Les også

Så hardt biter oljeprisfallet

Les også

- Kanontall

Les også

Kriserapport fra Sørlandet: Industrien sitter igjen med bare 2,8 øre for hver krone

Flere artikler

 1. Kriserapport fra Sørlandet: Industrien sitter igjen med bare 2,8 øre for hver krone

 2. Betalt innhold

  Satsar tøft midt i prisfallet

 3. Betalt innhold

  – Oljekrisen har satt fart på digitaliseringen i bransjen

 4. Annonsørinnhold

 5. Sparker 900 rett før jul: – Ingen trodde dette ville skje

 6. – Bedrer tilliten til norsk industri