Jobbekspertene: – Risikerer jeg nok en gang å bli sagt opp?

Oljeingeniør frykter å miste jobben etter nye kutt. 

JOBBENE FORSVINNER: En oljearbeider på Troll A-plattformen i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Jeg jobber som ingeniør i et oljeserviceselskap.

I fjor høst ble jeg innkalt til drøftingsmøte fordi arbeidsgiver vurderte å si meg opp grunnet nedbemanning. Utfallet av møtet ble at jeg beholdt jobben. I et nylig avholdt allmøte med de ansatte ble det varslet ytterligere reduksjon i bemanningen.

Risikerer jeg nok en gang å bli sagt opp?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Svaret er dessverre ja, du risikerer også denne gangen å bli oppsagt.

Jobbekspertene

Selv om arbeidstaker har overlevd tidligere nedbemanningsprosesser, vil ikke dette i seg selv beskytte mot oppsigelse i fremtiden. Hvem som må gå i nedbemanningsprosessen beror her som ellers på hva som utgjør en saklig utvelgelseskrets og hvem som innenfor denne kretsen må gå ut fra saklige utvelgelseskriterier, typisk kompetanse, ansiennitet og særlige sosiale hensyn.

Du nevner ikke hvilke grunner som ble påberopt i drøftingsmøtet i forrige runde, og som gjorde at du den gangen fikk beholde jobben. Gjør disse grunnene seg fremdeles gjeldende, er det selvsagt klokt å påberope disse også nå. Er du for eksempel i en alder som gjør det vanskelig å få ny jobb, eller har en helse- eller livssituasjon arbeidsgiver plikter å ta hensyn til i vurderingen, er det viktig at disse forholdene belyses i drøftingsmøtet også denne gangen.

Vær imidlertid klar over at utfallet kan bli annerledes nå, og at du ikke får beholde jobben denne gangen. Arbeidsgiver kan vurdere det slik at andre utvelgelseskriterier veier tyngre, eksempelvis slik at nødvendig kompetanse i virksomheten vil veie tyngre enn dine sosiale hensyn. Det kan også være slik at andre har vesentlig lengre ansiennitet enn du har.

Les også

– Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?

Det vil i alle tilfelle være viktig at du i drøftingsmøtet får frem alt som taler for at du skal beholde jobben. Pass på at dine synspunkter blir protokollert.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er ganske brutalt i deler av arbeidslivet for tiden. Mange opplever som deg at ikke før har man trukket pusten, så kommer det en ny bølge med nedbemanning.

Mitt viktigste råd til deg, i tillegg til de Thor-Arne beskriver, er å sikre deg at du forstår godt hvilken kompetanse din arbeidsgiver ønsker å beholde, og at du sørger for at alt du har av relevant kompetanse kommer veldig tydelig frem i kompetansekartleggingsprosessen.

Les også

Derfor kan du bli nedbemannet etter bare to uker i ny jobb

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Les også

– Kan mye sykefravær være argument for ikke å øke lønnen?

Publisert:

Her kan du lese mer om