Grunnet corona tok maneg ansatte ikke ut ferien sin - det kan skape opphopning for arbeidsgiver etterpå. Her fra bagasjenåmndet på Gardermoen sommeren før viruset kom.

Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?

Grunnet corona opplevde firmaet at mange ansatte ikke tok ut ferie. Hva da, når det hoper seg opp senere?

Jobbekspertene
 • Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
  Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
  Advokat hos Storeng, Beck og Due Lund | Daglig leder Konsistens
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Jeg arbeider som HR-konsulent i en større teknologivirksomhet, hvor de ansatte har fire uker ferie. Som følge av coronasituasjonen gikk ikke ferieavviklingen helt som normalt. Mange ansatte som opprinnelig hadde planlagt lang sommerferie, valgte ikke å ta ut ferie i sommer som følge av manglende muligheter til å reise utenlands.

Mot slutten av 2020 hadde følgelig mange ansatte mye ferie til gode. Vi i HR oppfordret derfor avdelingslederne til å sørge for at ansatte de hadde ansvaret for, tok ut ferie før årets slutt. Resultatet ble imidlertid at en rekke ansatte hadde opptil 20 feriedager til gode når vi nærmet oss desember. Avdelingslederne mener vi som virksomhet bare bør betale ut ferien, fordi man er redd for å havne i en situasjon der ansatte har mange feriedager som de skal ta ut i løpet av 2021.

De ansatte er positive til en løsning der de får kompensasjon for ikke-avviklet ferie. Kan vi gå for en slik løsning?

Svar fra Thor-Arne Wullum: Det er forståelig at opphopning av ferie kan skape problemer for driften og at man derfor ønsker å betale den ut.

Lovens klare utgangspunkt er imidlertid at feriedager i henhold til lov skal avvikles i løpet av ferieåret. Dersom man på slutten av ferieåret ser at en arbeidstaker har ferie til gode må man enten sørge for at ferien tas ut eller inngå avtale om overføring av ferie. Slik avtale kan gjøres for inntil 2 uker ferie. Feriedager som ikke er avviklet (i strid med loven) eller avtalt overført, overføres automatisk til det påfølgende ferieår.

Dessverre er det ikke anledning til å kompensere for ikke-avviklet ferie, selv om de ansatte ønsker det. For dere innebærer dette at ferien de ansatte ikke tok ut i 2020 overføres til 2021. For deres virksomhet er det derfor viktig at man planlegger ferien for 2021 tidlig, med særlig fokus på de ansatte med mange feriedager fra 2020.

Les tidligere spørsmål og svar fra jobbekspertene her!

Et generelt råd er å sørge for at arbeidstakerne avvikler så mye ferie som mulig i løpet av våren og hovedferieperioden slik at bedriften ikke ender opp med mange ansatte med mye ikke-avviklet ferie på slutten av året. Ferieplanleggingen skal gjøres i god tid før ferien skal skje og i samråd med arbeidstaker. Det er imidlertid viktig å være klar over at arbeidsgiver har styringsrett og derigjennom det endelige ordet, så lenge arbeidstaker får mulighet til å ta 18 dager ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september) og fått varsel om ferieavviklingen god tid i forveien. Arbeidstakere kan derfor ikke nekte å ta ut ferie fordi de ikke får reise utenlands eller på annen måte ikke får den ferien de ønsker.

Svar fra Svánaug Bergland

Ferieloven gir arbeidsgiver rettigheter gjennom styringsretten til å bestemme mer over ferieavviklingen enn mange er oppmerksomme på, også arbeidsgivere. Men ferieloven ivaretar begge parters interesse på en god måte blant annet ved å bidra til arbeidstakers helse og velferd gjennom lovbestemt rett til fri fra arbeidet, og arbeidsgiveres ønske og behov for å ha en sunn og uthvilt arbeidsstokk.

Dette er hovedårsaken til at partene ikke kan avtale at ikke avviklede, overførbare feriedager skal erstattes av lønn. Din beskrivelse av situasjonen i din bedrift, likner på svært mange andres – særlig for unntaksåret 2020. Men mange vil nok kjenne seg igjen fra tidligere år også.  Ferieplanlegging er ofte en utfordrende øvelse. Det er så mange hensyn som skal ivaretas fra begge parters side, og mange kvier seg for å inngå avtaler om ferieavvikling tidlig i ferieåret fordi «vi lever i en dynamisk verden».

Her kan det være på sin plass å minne om at det går an å justere avtalene utover i ferieåret så lenge partene ivaretar varslingsplikten, som en hovedregel er minst 2 måneder før ferien starter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Ferie
 3. Friluftsliv
 4. Karantene
 5. Hjemmekontor

Flere artikler

 1. Kan ledere kreve at ansatte er pålogget Teams hele dagen?

 2. Betalt innhold

  Sjekkliste for sommerjobben: Dette har du rett på

 3. Kan bli streik: Ina sluttet på sykehuset og gikk opp 150.000 i lønn

 4. SAS og pilotene har blitt enige om ny avtale: Frasier seg lønnsøkning i 2021

 5. Politisk kamp mellom Sp og Ap om innstramminger i bemanningsbransjen