TUR: København er en fin by, men kan arbeidsgiver kreve at du blir med på helgetur dit uten lønn?
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

Har arbeidsgiver lov til å pålegge deg å være med på en utenlandstur i helgen, uten at du får betalt? Jobbeksperene gir sin vurdering.

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Bedriften pålegger oss å være med på tur til København, torsdag til lørdag, det er lagt opp til å avholde årsmøte. De som har timesbetalt får ingen lønn for noe av tiden de er på tur/møte, mens de som har månedslønn blir ikke trukket i lønn. Kan bedriften i det hele tatt pålegge at man er med på noe sånt? Kan vi kreve lønn for noe eller alt?

Svar fra Svánaug Bergland

Jeg forutsetter at dette dreier seg om en tur der det faglige/arbeidsmessige står i fokus, ikke et personalarrangement der det primære er det sosiale innholdet. Sånn sett kan din arbeidsgiver etter min forståelse pålegge deg å delta. En godt tilrettelagt faglig tur blant annet med årsmøte kan jo medføre at turen blir interessant og lærerik og dermed gi deg et viktig påfyll og motivasjon. Å utebli vil kunne bety at dine kolleger får med seg viktig informasjon eller styrker arbeidsfellesskapet som du eventeult ikke vil få oppleve, noe som kan sette deg litt tilbake både jobbmessig og trivselsmessig. Når det gjelder godtgjørelse, så vil du under denne forutsetningen ha rett til lønn med mindre din arbeidsavtale, tariffavtale eller personalbok sier noe annet. Ta en god prat med sjefen din eller HR, så tror jeg alt ordner seg

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge de ansatte å delta på en utenlandstur beror i utgangspunktet på en tolkning av arbeidsavtalen, bedriftens personalhåndbok, tariffavtale eller lignende. Dersom det fremgår av ett eller flere av disse dokumentene at arbeidstaker må påregne noe reising i forbindelse med jobben, at bedriften arrangerer slike turer i løpet av året eller tilsvarende, må dette anses gjort kjent for arbeidstakeren. Av denne grunn kan arbeidsgiver nok pålegge arbeidstaker å være med på slike turer. Dersom det derimot ikke fremgår av arbeidsavtalen mv. at arbeidstaker er forpliktet til å delta, oppstår spørsmålet om arbeidsgiver likevel kan pålegge arbeidstakeren å delta på slike turer i medhold av styringsretten. Hvorvidt styringsretten også omfatter slike turer, avhenger av formålet med turen og dens innhold. Dersom det er lagt opp til en del faglig innhold (i ditt tilfelle årsmøte), vil det falle inn under organiseringen av arbeidet (og dermed arbeidsgiver styringsrett) å avholde slike turer. Dersom innholdet derimot for det meste er av sosial karakter, er det mer tvilsomt om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakeren å delta. Sannsynligvis vil man uansett kunne kreve å få reise hjem på fredag hvis man da er ferdig med jobbrelatert program.

Når det gjelder spørsmålet ditt om lønn, må det være slik at når arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å delta på turen, herunder på faglige arrangementer i form av årsmøte, kurs, seminar mv., må dette anses som tid hvor arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon (arbeidstid). Arbeidstakeren har dermed krav på lønn etter arbeidsmiljølovens regler. Sosiale arrangementer på turen som det er frivillig å delta på eller «fritid» derimot, regnes som arbeidsfri og skal av den grunn ikke lønnes. Merk at spørsmål om lønn i denne forbindelse kan være regulert i tariffavtale.

Vi anbefaler at du tar dette opp med arbeidsgiver og forklarer ditt synspunkt, herunder de grunner du har for å ikke delta. Dersom du har sterke grunner, vil dette ha betydning for hvor langt styringsretten (og din plikt til å rette deg etter arbeidsgivers pålegg) rekker. På generelt grunnlag vil vi anbefale arbeidstakere å delta på slike arrangementer, både av hensyn til det faglige og det sosiale.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Kan en kreve lønnsjustering for å unngå fallende lønn?

 2. Betalt innhold

  Har sjefen lov til å spørre om du er vaksinert?

 3. Jobbekspertene: Kan sjefen kreve at jeg må ringe hvis jeg er syk?

 4. «Kan vi suspendere en angivelig mobber»

 5. Kan ledere kreve at ansatte er pålogget Teams hele dagen?