TØFT: Eiendomsmegleren har gått ned i lønn etter at vedkommende mistet alle oppdragene sine da hun tok en jobb hos en konkurrent.

Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

Etter å ha tatt en jobb hos en konkurrent, mistet megleren alle oppdragene sine, og fikk heller ikke ta nye. Hun ble også fratatt jobbmobilen og mistet tilgang til e-post. Er dette lov?

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Spørsmål:

Jeg har nylig sagt opp jobben min hos en eiendomsmegler etter å ha jobbet her to år fordi jeg har fått et bedre tilbud fra en konkurrerende eiendomsmegler. Jeg har oppsigelsestid på tre måneder og skal jobbe ut oppsigelsestiden. Etter at jeg sa opp har imidlertid sjefen fratatt meg firmatelefon og tilgang til e-post. Hun har også fratatt meg alle oppdragene mine og jeg får ikke ta på meg nye oppdrag. Dette påvirker lønnen min da jeg i tillegg til fastlønn får provisjon fra salgene mine. Kan dette være lovlig? I de to årene jeg har jobbet her har jeg også i perioder fått dårligere lønn enn det som følger av kontrakten min, men det har jeg fått etterbetalt nå.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

I utgangspunktet er det slik at rettigheter og plikter i arbeidsforholdet består i oppsigelsestiden. Arbeidstaker har dermed både rett og plikt til å utføre arbeid i henhold til arbeidsavtalen. Dette betyr imidlertid ikke en rett til å utføre nøyaktig de samme arbeidsoppgavene som før. Arbeidsgivers styringsrett medfører at arbeidsgiver har adgang til å foreta endringer i arbeidstakernes arbeidsoppgaver dersom det er saklig begrunnet. I en oppsigelsestid vil arbeidsgiver ha et saklig behov for å få innsyn i dine oppdrag og gradvis overføre disse til andre ansatte. Likevel er det en høy terskel for å frata arbeidstaker oppgavene i sin helhet, med mindre arbeidsgiver har grunn til å tro at du opptrer i strid med arbeidsgivers interesser. Det må stilles et visst krav til at arbeidsoppgavene skal være meningsfulle, også i oppsigelsestid. I tillegg skriver du at du har delvis provisjonsbasert lønn. Det kan også ha betydning om endringen av arbeidsoppgavene får negativ innvirkning på lønnen som ikke er uvesentlig. Dersom det er tilfellet ligger endringen fort utenfor styringsretten.

Når det gjelder tilgang til telefon og e-post er det vanskelig å se at det kan foreligge saklig grunn for å frata deg disse kommunikasjonsmidlene fullstendig. Viderekobling av e-post uten nærmere begrunnelse er i tillegg i strid med personopplysningsforskriften kap. 9.

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke anledning til å ensidig endre lønnen din sammenlignet med det som følger av arbeidsavtalen. Slik jeg forstår det har arbeidsgiver etterbetalt for lite utbetalt lønn per dags dato og dette forholdet er dermed rettet opp i.

Svar fra Svánaug Bergland:

Dette spørsmålet kan besvares ut fra tre perspektiver: Henholdsvis Arbeidstakers og Arbeidsgivers forpliktelser og rettigheter i oppsigelsestiden i henhold til lover og avtaler i oppsigelsestiden er to viktige og ufravikelige perspektiver. Og så har man i tillegg arbeidsgivers naturlige behov for å beskytte sine beste interesser i en situasjon da en medarbeider velger å slutte for å begynne hos en konkurrent. Etter min erfaring oppstår det gjerne både ett og flere dilemmaer i slike situasjoner. For det første ville jeg snakket med sjefen din for å forsikre deg om at vedkommende kjenner til sine forpliktelser som arbeidsgiver i oppsigelsestiden. Det skjer dessverre både titt og ofte at det er mangel på faktisk kunnskap hos sjefen som skaper utfordringer. Min Jobbekspert-kollega har beskrevet disse forholdene i sitt svar så du kan jo dele dette med ham. Når alle formelle rettigheter og forpliktelser er ivaretatt, råder jeg deg til å gjøre det beste ut av situasjonen og stå på til siste dag selv om du naturlig nok har hode og hjerte innrettet mot den nye jobben.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om