– Kan jeg kreve fradrag for alle klær, sko, vesker og sminke som jeg bruker?

Dette spørsmålet kom fra en blogger og var et av spørsmålene som ble stilt på dagens nettmøte. Se hva ekspertene svarte.

Svarte. Ekspertene i Narf svarte på spørsmål om næringsselvangivelsen. Fra venstre: Per-Ole Hegdahl, Liv Veiteberg Braaten, Erik Frøystad, Hanne Opsahl, Tommy Johnsen, Heidi Sulunes og Knut I. Høylie. Foto: Narf

  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

I dag, fredag 23. mai, svarte eksperter fra Narf (Norges autoriserte regnskapsføreres forening) på spørsmål om næringsselvangivelsen.

Fristen for å levere går ut 31. mai.

Les alle svarene fra nettmøtet her.

– Spørsmålene det er mest av gjelder bil og fordeling av inntekt mellom ektefeller. Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å være kjent med dette regelverket, forteller advokat Per-Ole Hegdahl som har vært med å svare.

– Bilkostnader utgjør ofte betydelige beløp og ulik behandling av reiser, yrkesbil kontra privat bil, type bil m. m. kan gi store utslag i inntekt og skatt. Det samme gjelder for fordeling av inntekt ektefellene imellom, fra «felles bedrift», sier Hegdahl.

– Utover dette er det varierte spørsmål som gjelder pensjonsfradrag, retten til å utgiftsføre kontra aktivere kostander, retten til fradrag for hjemmekontor m. m.

Les også:Du kan få fradrag for bil i firma

Les også:Gi lønn til ektefellen, spar skatt

Her er noen av spørsmålene leserne fikk svar på under dagens nettmøte:

Les alle svarene her.

Blogging

Spørsmål: Jeg er student og blogger så ofte jeg kan. Kan jeg kreve fradrag for alle klær, sko, vesker og sminke som jeg bruker når jeg tar bilder?

Svar: Inntekt fra blogging skal enten behandles som næringsinntekt, lønn eller skattefri hobbyinntekt. Dersom du har avtale om noen form for betaling for å promotere en leverandørs produkter, skal inntekter fra dette enten anses som lønn eller som næringsinntekt dersom vedkommende fyller kriteriene for dette. Den som yter bloggeren vederlag må forholde seg til reglene i forhold til hvilken skattemessig status bloggeren har.

Drives bloggingen som skattepliktig næringsvirksomhet kan du kreve fradrag for klær, sko, sminke etc. Eget bruk av klær mv. vil nok medføre plikt til uttaksbeskatning.

Skattedirektoratet legger til grunn at klærne må anses brukt privat i den grad klærne sammenblandes med andre private klær, f.eks. henges opp i private klesskap. Du finner fyldig informasjon om dette tema på skatteetatens hjemmesider, se link:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedri....-og-skatt/

Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

Les også:Slik kan jobbkjøringen bli skattefri

Les også:Eget firma? Ikke glem dette skjemaet

Ingen inntekt på firma

Spørsmål: Hei, hvordan skal det føres dersom jeg bare har hatt utgifter på enkeltmannsforetaket mitt, og ingen inntekter? Der jeg bare har gjort innskudd i foretaket fra egen konto.

Svar: Når du driver enkeltpersonforetak (EPF) skjer beskatningen ved at virksomhetsinntekten blir skattepliktig som næringsinntekt. En forutsetning for å kunne fradragsføre kostnader i virksomheten er at det faktisk drives virksomhet. Det innebærer at virksomheten over tid må generere et overskudd.

Dersom uteblitte inntekter skyldes at du er i oppstartsfasen anbefaler vi å vurdere nøye om din aktivitet er virksomhet eller ikke. Dersom du velger å fradragsføre bør du i eget vedlegg begrunne hvorfor du har utgiftsført kostnadene. Ved tvil om du har startet virksomhet er det vårt råd at kostandene først føres mot inntekter når disse oppstår.

Mvh NARFs fagteam

Streik i skatteetaten

Spørsmål: Hei, jeg leser at det kan bli streik i skatteetaten fra mandag. Vil dette få betydning for levering/behandling av næringsselvangivelsen?

Svar: Til tross for eventuell streik i skatteetaten må næringsdrivende og andre som plikter å levere ligningspapirer innen 31. mai likevel levere oppgaver innen fristen. I medhold av ligningsloven vil frister som løper ut på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag først løpe ut den kommende virkedag. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke for fristen til å levere selvangivelse. Her må du fortsatt forholde deg til siste frist som er 31. mai kl 2400 uavhengig av om skatteetaten går i streik eller ikke.

Behandlingen i skatteetaten vil kunne bli forsinket på grunn av streik, men ligning og skatteoppgjør vil nok likevel bli kontrollert og korrekt.

Mvh NARFs fagteam

Restskatt

Spørsmål: Hei, jeg vil etter mine beregninger få rundt 50.000 i restskatt etter oppsummering av 2013. Jeg lurer derfor på når man bør betale inn dette beløpet for å komme best mulig ut av det mtp renter evt. økte innbetalinger?

Svar: Normalt vil forskuddsbetaling av for lite innbetalt forskuddsskatt være lønnsomt. Dette på grunn av rentenivået i sin alminnelighet sett i forhold til renten som du må betale på for lite innbetalt forskuddsskatt.

Mvh NARFs fagteam

Salgskonsulent med privatbil

Spørsmål: Jeg bruker privatbil i jobben, kjører ca. 35.000 km i året, får godtgjørelse etter statens satser og dekket bombrikke. Har jeg noen fradragsmuligheter på neste års selvangivelse?

Svar: Du kan få fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 13.950 kroner (2013-satser). Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter. Fradraget beregnes etter reiseavstand mellom hjem og arbeid.

Utover dette er kilometergodtgjørelsen ment å dekke kostnadene du har ved bruk av din private bil i jobben

Med vennlig hilsen NARF`s fagteam

Pensjonsavtale

Spørsmål: Jeg betaler for en tjenestepensjon for næringsdrivende. Hvordan skal dette føres i selvangivelsen?

Svar: Som du kanskje er kjent med kan næringsdrivende inngå avtale om frivillig pensjonsordning og få skattemessig fradrag. Forutsetningene er at:

  1. Ordningen må være en såkalt innskuddspensjonsordning
  2. Det årlige innskuddet kan maks være 4% av pensjonsgivende inntekt.
  3. Det må være en tilknyttet forsikring for sikrer innskuddsfritak ved uførhet.

Hvis du benytter næringsoppgave II skal beløpet ikke føres direkte i regnskapet, men beløpet føres i post 74 i RF-1217 (forskjellsskjema, kolonne 2). Beløpet får skattemessig effekt ved at det sum dette skjemaet skal overføres side 4 i næringsoppgave II.

Dersom du benytter næringsoppgave I skal beløpet føres i post 5950.

Merk at pensjonskostnader som er innbetalt innen utgangen av mars også kan komme til fradrag for foregående år.

Mvh NARFs fagteam

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Ti tips i siste liten for næringsselvangivelsen

  2. – Mange tar for lett på oppgaven

  3. Ti tips til næringsselvangivelsen

  4. Annonsørinnhold

  5. Næringsoppgaven nærmer seg: – Også små foretak bør bruke regnskapsfører

  6. Ekspertene svarer om næringsselvangivelsen