Flest menn blir påspandert julebord

Er du mann og jobber i privat sektor har du størst sjanse for å få gratis julebord av jobben.

MANNSDOMINANS: Gratis ribbe og akevitt går oftest til menn, viser en ny undersøkelse.

Fredrik Solstad
  • Alf Inge Molde (Petromedia)
  • Toril Hole Halvorsen - Petro
Publisert: Publisert:

En undersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Xtra personell viser at 65,5 prosent av arbeidstakerne får tilbud om julebord betalt av jobben.

Av disse får 46 prosent julebordet fullfinansiert, mens resten delvis må bidra fra egen lomme. Av dem er det kvinnene som i størst grad må betale julebordet selv.

- Ser vi på kjønnsfordelingen alene så kan dette tyde på grundig forskjellbehandling, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell.

- Samtidig ligger nok forklaringen i at kvinner er overrepresentert i sektorer hvor påspanderte julebord er heller unntaket enn regelen. Tallene viser blant annet at mens 60,3 prosent av de ansatt i privat sektor får fullt ut påspandert julebordet, er tilsvarende andel i offentlig sektor kun 28,6 prosent, så skillelinjen går nok heller mellom sektorer enn mellom kjønn, sier Fæste.

LES OGSÅ: E24s Jobbeksperter: Kan jeg sparke ansatt etter julebordfyll?
Forskjeller
Undersøkelsen viser at blant de ansatte i offentlig sektor er det kun 28,6 prosent som får fullfinansiert julebord av arbeidsgiver, mens 30,6 prosent må betale deler av julebordet selv.

Hele 31,3 prosent av de ansatte i offentlig sektor får ikke tilbud om julebord fra arbeidsgiver i det hele tatt. Det er innenfor utdanning og forskning at færrest får tilbud om fullfinansiert julebord fra arbeidsgiveren med kun 22,2 prosent.
I privat sektor får 60,3 prosent fullt ut påspandert julebord av jobben, mens 10,2 prosent må bidra noe selv. Kun 17,9 prosent får ikke tilbud om julebord. Innenfor handel- og kontorbransjen finner man de mest spandable arbeidsgiverne. Her sier hele 75,7 prosent at jobben betaler hele julebordsgildet.

- Flere og dyrere julebord i privat sektor er ingen overraskelse. Julebordtradisjonen står ikke like sterkt i det offentlige, og i knappe budsjettider er nok ikke fullfinansierte julebord det som prioriteres øverst. Offentlig sektor finansieres også i det store og hele av skattebetalerne, og man skal være forsiktig med hva man bruker skattebetalernes penger til, så det er forståelig at man er mindre spandable med slike sosiale aktiviteter i offentlig sektor, mener Fæste.

Les også

- Kvinnelige sjefer drikker mest

Syns du det du nettopp leste var interessant? Få flere lignende nyheter på e-post med PETROmedias nyhetsbrev

Publisert:

Flere artikler

  1. Stadig færre får julebordet gratis

  2. - Jobber mindre effektivt hjemme

  3. – Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

  4. Sjefen kan måtte betale prisen for de ansattes julebordstabber

  5. Kvinner tar de flestejobbene i det offentlige