- Kan jeg bruke Facebook-kontakter i markedsføring?

Nyansatt har enormt nettverk på Facebook som arbeidsgiver vil registrere i bedriftens database. Se hva E24s jobbeksperter mener om den idéen.

PUMPET OPP AKSJEVERDIER: 11 personer risikerer nå fengsel i opp til 20 år som følge av å ha manipulert opp verdien av aksjer i New York via nettsteder som Facebook og Twitter.

NICHOLAS KAMM/AFP
  • E24
Publisert:

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og HR-direktør i Egmont Christine Aalstad Bækkelund på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her!

Ukens spørsmål:

"En av våre nyansatte har et meget stort kontaktnett via sosiale medier som Facebook og LinkedIn som vi som hans arbeidsgiver ønsker bruke i vår markedsføring.

Nettverket er bygget de siste tre årene, og dermed en stund før han ble ansatt i vårt firma.

Jeg mener likevel at når dette nettverket tas i bruk av vår bedrift og navnene blir registrert i våre databaser, vil dette bli bedriftens eiendom. Problemet er at den ansatte ikke godtar dette.

Slik vi ser det, vil både vi som bedrift og den ansatte i dette tilfellet nyte godt av å ta i bruk det aktuelle nettverket, da dette mest sannsynlig vil øke både bedriftens og vedkommendes inntjening. Finnes det regler som regulerer dette?"

Svar fra Trond:

Opplysninger som en enkeltperson har registrert på sin Facebook eller LinkedIn- profil vil være personopplysninger. Bruk av disse opplysningene reguleres generelt av personopplysningsloven. I tillegg vil bruk av informasjonen i markedsføringsøyemed reguleres av markedsføringsloven.

Verken dere eller den ansatte har noen form for eierskap til opplysningene. Dersom noen skulle ha eiendomsrett til informasjonen må det være den enkelte selv.

Ditt spørsmål reiser derfor to problemstillinger. For det første om den ansatte lovlig kan gi sin arbeidsgiver tilgang til opplysningene og deretter hva arbeidsgiver i så fall kan bruke dem til.

Slik jeg vurderer det er det tvilsomt om den ansatte har lov til å utlevere disse opplysningene til arbeidsgiver til bruk i direkte markedsføring uten at den enkelte venn eller kontaktperson har samtykket.

Dette er riktignok personopplysninger som vedkommende har gjort tilgjengelig via sosiale medier, men likevel til en bestemt krets av personer og for et ganske annet formål enn markedsføring.

Uten samtykke vil det ikke være anledning til å inngå avtale om bruk av nettverket eller bygge opp et register som benyttes i deres markedsføringsarbeid.

Arbeidstaker kan nok sende informasjon om seg selv og generell informasjon om sitt arbeidssted til venner og kontakter, men verken han eller dere kan bruke dette nettverket som en ordinær markedsføringskanal.

Svar fra Christine:

Både din medarbeideret og du ser verdien av å ha et nettverket på Facebook og LinkedIn, så hvorfor ikke benytte dette mer systematisk, men med bedriftens profil og identitet?

Riktig nok er det visse begrensninger og forbehold, slik som Trond viser til.

Likevel er det fine muligheter i LinkedIn og Facebook til å videreutvikle bedriftens kundebase og knytte kontakter med kundene på nye måter. Fortsatt at din medarbeider ikke opptrer illojalt mot dere, ville jeg vist positiv interesse for å lære hvordan han pleier sitt kontaktnett, men ikke "straffe" han ved å kreve eierskapet til dette.

Det profesjonelle netteverket vi opparbeider oss vil uansett forbli en del av vår kompetanse, og slik har det vel alltid vært?

Men internett gjør det lettere å pleie dette kontaktnettet og de som behersker dette vil ha et fortrinn. Stol på at bedriftens produkter og tjenester veier tyngre hos kundene enn en enkelte medarbeider!

Jeg tror du vinner langt mer på i bruke ressursene til å bygge opp og forvalte bedriftens kunderegister på nye måter. Ledelsen og andre medarbeidere bør lære hvordan dere kan profilere bedriften på nettet og kommunisere med kundene på for eksempel Facebook.

Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du kanskje opprette profiler for deg selv også? Når dette er sagt, er det greit å ta en prat med de ansatte om problemstillingene knyttet til tidsbruk på Facebook og LinkedIn i arbeidstiden, disiplin på oppdatering av kunderegisteret, og forvented adferd knyttet til fratreden og henvendelser til tidligere kunder.

Følg E24 på Facebook

Send oss dine jobbspørsmål!

Flere nyheter på E24 Jobb

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. - Ansatt svarer kunder fra bar, hva gjør jeg?

  2. - Kan jeg «rydde» i personalmapper?

  3. Hvem skal betale når en ansatt skal på kurs i oppsigelsestiden?

  4. Annonsørinnhold

  5. Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver kreve at jeg bruker Facebook workplace?»

  6. Hva gjør jeg med pornosurfing i arbeidstiden?