Fra nå jobber kvinner «gratis» resten av året

De siste månedene av året jobber kvinner ulønnet sammenlignet med menn. SV vil innføre en islandsk likelønnslov for å tette lønnsgapet.

UJEVNT: For hver hundrelapp en mann tjener i Norge, tjener kvinner 87 kroner. Det betyr at kvinner fra omtrent på denne tiden og ut året jobber «gratis» sammenlignet med menn. Her fra 8. mars-markeringen på Youngstorget i fjor. Foto:

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Onsdag arrangeres det likelønnsaksjoner i regi av fagbevegelsen en rekke steder i Norge for å markere at norske kvinner fra omtrent på denne tiden jobber gratis ut året.

I Norge tjener kvinner i snitt 87 kroner for hver hundrelapp en mann tjener, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) lønnsoversikt fra 8. mars i år.

Nå krever SV nye tiltak for å utjevne lønnsforskjellene.

– Hvis vi fortsetter i samme tempo som de siste åtte årene, vil ikke ha likelønn før om minst 40 år. Det viser at regjeringen mangler en aktiv likestillingspolitikk, sier SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård til NTB.

Les også: Hodejeger: – Kvinner blir for gamle for stillingen tidligere enn menn

Krever tiltak

SV benytter aksjonsdagen til å foreslå to nye likelønnsforslag: Det første er at Norge må vedta likelønnsbestemmelser etter modell av Island.

– Island har gått foran og vedtatt en likelønnsstandard der bedrifter må dokumentere at arbeid av lik verdi betales likt, hvis ikke bøtelegges de. Vi foreslår islandsk likelønnsstandard på norsk, sier Øvstegård.

SV foreslår videre en likelønnspott til de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, samt tilak for økt heltid og for å motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked.

E24+: Når halvparten av verdens konsernsjefer blir kvinner

– Vi trenger en likelønnspott i offentlig sektor, fordi de største lønnsforskjellene i dag går på tvers av arbeidsmarkedet og ikke i hver enkelt bedrift. Vi ber regjeringen samarbeide med partene i arbeidslivet om et lønnsløft for kvinner i offentlig sektor innen 1. oktober neste år, sier Øvstegård.

Jobbeksperten svarer: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

Flytter bevisbyrden

Island er det første landet i verden som har lovpålagt arbeidsgivere å sikre lik lønn for kvinner og menn med arbeid av lik verdi. Selve verdivurderingen gjøres internt på arbeidsplassene etter fire kriterier: Kompetanse, ansvar, innsats og arbeidsmiljø. Sertifiseringen og kontrollen gjøres av eksterne, og brudd på loven kan straffes med bøter.

– Island har med dette flyttet bevisbyrden over på arbeidsgiver. Ulik lønn for likt arbeid er ulovlig i Norge også, men her er det opp til den enkelte ansatte å bevise at lønnsforskjeller skyldes diskriminering, sier Øvstegård.

Publisert:

Flere artikler

  1. Lønnsforskjeller i finans: DNB og Nordea innrømmer at utjevning tar tid

  2. Norsk arbeidsliv kan lukke lønnsgapet raskere enn i dag

  3. Kvinnelige teknologer taper lønnsmessig

  4. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  5. Kun 27 prosent av Norges rikeste er kvinner