Jobbekspertene: Kan mye sykefravær være argument for ikke å øke lønnen?

E24s jobbeksperter svarer.

FORHANDLINGER: Hva er det egentlig greit å bruke som argument mot lønnsøkning?
 • Svànaug Bergland
 • Thor-Arne Wullum
Publisert:

Jeg er arbeidsgiver i privat sektor. Kan mye sykefravær være argument for å ikke øke lønn i lønnsforhandlingene?

Svar fra Thor-Arne Wullum:
Utgangspunktet er at arbeidsgiver, i kraft av sin styringsrett, selv fastsetter hvilke kriterier som skal danne grunnlaget for lønnsjusteringer.

Det ligger også innenfor styringsretten å fastsette hvorvidt lønnsøkning i det hele tatt skal gis, og innebærer at ingen som utgangspunkt har krav på lønnsøkning. Unntak fra arbeidsgivers styringsrett kan likevel foreligge dersom det finnes begrensninger i avtale mellom partene, lov eller alminnelige saklighetsnormer.

Når det gjelder sykefravær som kriterium for lønnsfastsettelse og lønnsjustering, møter man en begrensning i lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Denne loven gjelder også for private aktører i arbeidslivet, og fastsetter et forbud mot å diskriminere på grunn av nedsatt funksjonsevne bl.a. ved lønnsfastsettelse og lønnsjustering. Forbudet inntrer der det foreligger en forskjellsbehandling av arbeidstakere, hvor noen får lønnsøkning, mens andre ikke får lønnsøkning under henvisning til sykefravær.

Forskjellsbehandling er likevel lovlig hvis forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå dette formålet, og at det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. Jeg kan ikke ta konkret stilling til dette i din sak, men jeg vil på generelt grunnlag ikke anbefale deg å bruke sykefravær som argument for å ikke gi lønnsøkning til arbeidstakere.

SPESIAL: Her kan du lese alle svar fra jobbekspertene

Svar fra Svànaug Bergland:

«Mye sykefravær» bør normalt, etter min mening, adresseres med andre virkemidler enn ikke å gi lønnsøkning ved lønnsoppgjøret. Arbeidstakers og arbeidsgivers plikter i forbindelse med sykemeldinger er godt beskrevet, og det er viktig at begge parter gjør det som er nødvendig for å legge forholdene best mulig til rette slik at arbeidstaker kommer snarest mulig ut i arbeid igjen. Det er, som min kollega sier, umulig basert på den sparsomme informasjonen vi har, å ta konkret stilling til om forskjellsbehandling vil være lovlig i ditt tilfelle.

Dersom din arbeidstaker mottar full lønn fra ditt firma, og ditt firma (arbeidsgiver) får refundert sykepenger fra Nav, bør du være oppmerksom på at sykepengene/refusjonen er basert på såkalt historisk lønn. Det vil si at arbeidsgiver vil få utbetalt refusjon beregnet på grunnlag av den lønnen arbeidsgiver innberettet ved sykeperiodens begynnelse. En evt. lønnsøkning i sykemeldingsperioden vil ikke medføre en tilsvarende økning av refusjonen. Mange vil hevde at dette er i konflikt med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Men det vil ikke uten videre være saklig grunn til å forskjellsbehandle.

Les også

– Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?

Les også

– Vil jeg ikke opptjene pensjon i vikariatet?

Les også

Hvordan hindrer jeg de ansatte fra å «rappe» bedriftens kunder?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Sykefravær
 3. Lønn
 4. Ledelse

Flere artikler

 1. «Har arbeidsgiver lov til å utelate sykemeldte ansatte fra lønnsoppgjøret?»

 2. Kan en kreve lønnsjustering for å unngå fallende lønn?

 3. Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

 4. Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

 5. – Kan min arbeidsgiver bryte en skriftlig avtale om forfremmelse?