1 av 3 ledere drukner i rapporteringsplikter

Hver tredje leder mener de gjør en dårligere jobb som følge av at bruker mer tid på rapportering, viser undersøkelse.

FÅ FORNØYDE: En ny undersøkelse blant norske ledere viser at over halvparten er misfornøyd med lønnen sin. - I mange tilfeller reflekteres ikke ansvar og krav i lønnen, sier forbundeleder Jan Olav Brekke i Lederne.

  • Mona Bristøl
Publisert:

En undersøkelse gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Lederne skriver at rapporteringsrutinene i landets bedrifter stadig styrer mer av mellomledernes arbeidstid.

Én av tre norske ledere sier de føler de drukner i rapporteringsplikter

- Skremmende

– Vi ser tendenser til et mer tayloristisk-orientert menneskesyn, der alle har spesialiserte oppgaver som skal rendyrkes. Dette er skremmende, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

Han mener resultatene fra undersøkelsen tyder på mer detaljstyring ovenfra, spesielt i store selskaper, og at mellomledere havner i skvis melllom toppledelsen og de ansatte.

– Toppledelse i Norge har beveget seg mot en filosofi der mest mulig styring er nøkkelen til å oppnå de målene man ønsker. Når et selskap velger en ledelsesform som hovedsakelig er basert på modeller og parametere, blir mellomlederne mindre synlige og får vist lite av sine lederkvaliteter, sier han i en pressemelding.

Forbundslederen frykter at dette kan bidra til at ansatte føler seg umyndiggjorte og demotiverte.

- Rapportering er nødvendig i store selskaper, men benyttes i altfor stor grad som et styringsverktøy, mener han.

- Rapporterer seg ihjel

Forbundslederen får støtte av Alf Inge Stiansen i NLP Leadership. Han mener toppledelsen må gjøre en grundig vurdering av hvor mye rapportering som faktisk må til for å oppnå bedriftens mål.

– I mange selskaper er det langt mer rapportering enn nødvendig, og mange mellomledere har havnet i en situasjon der de rapporterer seg i hjel, sier han.

Stiansen mener forankring av faktorene som lederne i organisasjonen måles på, er alfa og omega.

- Oppleves ikke det man måles på som relevant, blir resultatet at de ansatte ser på rapporteringen som en unødvendig og irriterende tidstyv, sier han.

Resultatene kommer fra undersøkelsen Norsk Ledelsebarometer, som er basert på svar fra 3150 medlemmer i Lederne.

Flere nyheter fra E24 Jobb

Publisert:

Flere artikler

  1. - Tre av fem sjefer leder ikke

  2. Norske toppledere lytter mindre enn før

  3. Flere får karakterer på jobben

  4. Ledere i småbedrifter er lykkeligst

  5. Betalt innhold

    Veteran tar fire nye år