FORSKRIFTEN ER FASTSATT: Nye bonusregler fra 1. januar

Minst halvparten av bonusene i finansnæringen må utbetales i form av eierandeler i selskapet, eller andre instrumenter som reflekterer verdiutviklingen i selskapet. Finansnæringen sa sin mening i høringsrunden, men flere er fortsatt misfornøyde med den nye forskriften.

FORNØYD: - Rapporten slår fast at Norge har klart seg bra gjennom finanskrisen, konstaterer finansminister Sigbjørn Johnsen.

  • Magnus A. Koren
Publisert:

Finansdepartementet skriver i en pressemelding i dag at Finansdepartementet har fastsatt forskriften om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Les også:

– EU har nylig fastsatt både en anbefaling og et direktiv om godtgjøring, og vi har i vår forskrift lagt oss tett opp mot det som ser ut til å bli regelverket i EUs medlemsstater, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen.

Eierandeler

Forskriften innebærer blant annet at "opptjening av variabel godtgjørelse skal baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende forretningsenhet og foretaket som helhet. Perioden for vurdering av foretaket som helhet skal være minst to år".

Minst halvparten av bonusen til de ansatte i finansnæringen skal utbetales i form av "aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter utstedt av foretaket, eller i form av betinget kapital som avspeiler foretakets verdiutvikling. Slik godtgjørelse kan ikke disponeres fritt av den enkelte raskere enn jevnt fordelt over tre år".

Da departementet sendte sitt utkast til forskrift ut til høring, møtte det opprinnelige forslaget om å forby fete bonuser til bank- og finansrådgivere møter motbør i finansnæringen.

Les også:

Foreslår å fjerne finansbonuser

I et brev til Finanstilsynet skrev finansministeren at en praksis der investeringsrådgivere får større bonus jo mer de selger, kan være i strid med verdipapirhandelloven.

- Avlønning av investeringsrådgivere bør være slik at det gir rådgiveren insentiv til å ivareta kundenes interesser. Lønn som er direkte avhengig av kundenes investeringer kan føre til en interessekonflikt mellom investeringsrådgiver og kunde, sa finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding da brevet ble sendt.

- Det er ikke noe problem for oss å ha en dialog rundt dette med Finanstilsynet, men vår mening er at man må kunne ha et element av prestasjonslønn. Det finner man jo i svært mange bransjer, kontret administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Les også:

Kilder i finansmiljøet E24 har vært i kontakt med er misfornøyde med den nye forskriften. En påpeker at dersom bonus skal utbetales i form av aksjer, så må meglertopper med store eierandeler i eget foretak nå må få en tilsvarende stor del av selskapets samlede bonuspott for ikke å bli vannet ut i selskapet.

Andre er likevel mindre kritiske:

- For vår del er dagens nye forskrift helt grei, og vil ikke få store konsekvenser for oss. Mange av punktene ligger tett opp til den praksisen vi allerede har for ledende ansatte i selskapet. Det viktigste for oss har vært at praksisen ikke gir ulike konkurransevilkår for de forskjellige aktørene i markedet, sier Thomas Midteide, Informasjonsdirektør i DnB NOR til E24.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011, og skal anvendes på avtaler som inngås, forlenges eller fornyes fra denne datoen.

Se hele pressemeldingen fra Finansdepartementet her .

Les også:

FORSIDEN

Publisert:

Flere artikler

  1. Aps meglerskatt kan være basert på oppblåste tall

  2. Vil ikke blande seg inn ilønnsnivået til finanstoppene

  3. SV og Rødt skuffet over Sanners utbytteavgjørelse

  4. Johnsen ber finansnæringen skjerpe seg

  5. - En av de viktigste sakene jeg har jobbet med