Nå blir også oljelærlingene permittert og sagt opp

For mange unge fagarbeidere venter imidlertid et svært krevende arbeidsmarked etter endt læretid.

OLJEBREMSEN RAMMER FLERE: Fagopplæring må være mer langsiktig enn konjunktursvingningene, mener Kunnskapsdepartementet. Men akkurat nå er det et tøft arbeidsmarked for de som har fullført læretiden - for eksempel i oljebransjen.

  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Det er tøffe tider i norsk oljenæring. Meldinger om nedbemanninger både offshore og på land kommer på løpende bånd fra olje- og oljeserviceselskapene. Den såkalte oljebremsen får ringvirkninger til andre bransjer, og arbeidsledigheten vokser. E24 kunne fredag melde om ny økning nasjonalt, og en rekke kommuner med over fem prosent ledige.

Nå rammes også lærlinger av de mange nedskjæringene.

– Utfordringen og det største problemet, som er nytt for oss, er antall permitterte, og noen oppsagte, lærlinger, sier seksjonssjef for fag og yrkesopplæring Catrine Utne Pettersen i Rogaland fylkeskommune.

Er du lærling i oljebransjen og sliter med å få fast jobb? Da vil E24 gjerne ha kontakt med deg!

Les også

Fagforbundene om oljebremsen: – 2016 blir verre enn 2015

Føler et ansvar

Dette er i hovedsak tilfellet for elektrofag, påpeker hun, men i tillegg er det 20 lærlinger i brønnfaget i deres region som går i redusert stilling.

– Vi jobber tett sammen med opplæringskontoret for å finne en løsning for å få disse lærlinger i mål til fagprøve. Fylkeskommunen har også tett samarbeid med Nav, sier Utne Pettersen.

Hun er opptatt av ikke å svartmale situasjonen. For til tross for mange dårlige nyheter i oljebransjen den siste tiden, strekker mange bedrifter seg langt for å holde på lærlingene sine.

En av dem er COSL Drilling.

Riggselskapet måtte i sommer si opp 229 personer, etter at Statoil terminerte kontrakten for riggen COSL Pioneer. Likevel er de opptatt av at lærlingene skal få fullføre læretiden de har begynt.

Les også:
Oljebremsen

FØLER ET ANSVAR: HR-sjef Osvald Borgen i COSL Drilling.

Ida Hanstad

– Vi føler et ansvar for lærlingene vi har tatt inn slik at de får fullført sin læretid, sier HR- og administrerende direktør Osvald Borgen i COSL Drilling.

Riktignok har de gått fra 30 læreplasser til 13, men COSL opplyser at det skyldes en naturlig prosess i forbindelse med at lærlingene har fullført læretiden og med det forlatt selskapet som fagarbeidere.

– Lærlinger er jo vår neste generasjon oljearbeidere, og at de får både praktisk erfaring og opplæring i det yrke de skal bekle, er viktig for kontinuitet og kompetanse i bransjen. En eller gang så snur markedet og behov for denne type kompetanse vil det også være bruk for i fremtiden, sier han.

Les også

Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016

Ikke mulighet til fast ansettelse

E24 har tidligere skrevet om at fagforbundet Safe frykter en hel generasjon oljearbeidere kan forsvinne ut fra oljebransjen.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst sa da at hun er bekymret for at de unge som blir sagt opp nå vil være vanskelig å få re-rekruttert når markedet en gang snur igjen.

(saken fortsetter under grafikken - som viser ledigheten i alle kommuner og fylker. Og utviklingen over tid)

For selv om lærlingene hos COSL får fullføre læretiden, finnes det ikke jobb å få i selskapet videre.

– Vi regner med at det vil nok være tøft nå og neste år å få seg jobb innen vårt segment. Mitt råd til de lærlinger som har anledning, er å starte en tilleggsutdanning for spesialisering eller å ha flere «ben» å stå på og være klar når markedet snur, sier Borgen.

Les også

Frykter at oljebransjen kan miste en hel generasjon

– Hva er poenget med å la lærlinger fullføre læretiden om det ikke er jobbmuligheter for dem videre?

– Poenget nå er å få våre lærlinger til å fullføre læretiden hos oss. Vi føler vi har et ansvar for lærlingene som vi har tatt inn, både for den enkelte lærling og det samfunnsansvar vi har som lærebedrift til å bidra at bransjen sikrer riktig kompetanse også fremover.

– Vi er dessverre i den situasjon at vi siden sommer har måtte foreta nedbemanning både på land og offshore, og i den anledning har vi ikke mulighet for å fast ansette noen av lærlingene. Vi skulle gjerne hatt gjort det hadde vi hatt mulighet. For våre lærlinger har utmerket seg på en svært positiv måte, sier Borgen.

– Må tenke langsiktig

Statistikken fra Utdanningsdirektoratet for antallet søkere og antallet godkjente lærekontrakter de siste tre år viser en ganske stabil utvikling, tross fallende aktivitet i flere bransjer det siste året.

Det har vært en økning i antall søkere og samtidig en økning i antall kontrakter. Likevel har det vært en liten nedgang i andelen som får kontrakt, på grunn av den voldsomme økningen i antallet søkere.

Det siste året har Rogaland og Møre og Romsdal riktignok sett en klar nedgang i antall kontrakter, og den klart største nedgangen av alle fylkene.

Det største problemet i fylkene som er hardest rammet av oljebremsen synes likevel å være fraværet på jobber for de nyutdannede.

– Hvorfor skal bedrifter fortsette å ta inn lærlinger når det ikke er jobb å få for disse videre?

– Det er viktig å tenke langsiktig. Stopper bedriftene inntak av lærlinger nå, vil dette gi store utfordringer i framtiden. Forskning viser at elever som har fullført videregående opplæring med fagbrev, har mye større sjanse til å være i jobb enn dem som ikke har fullført, sier Utne Pettersen i Rogaland fylkeskommune.

Les også

Safe-leder: – Oljebransjen var overbemannet

– Utfordrende i dagens situasjon

Kunnskapsdepartementet understreker at fagopplæring må være mer langsiktig enn konjunktursvingningene.

HAR FORSTÅELSE: Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Terje Pedersen

– Å utdanne en fagarbeider tar minimum fire år. Samtidig er vi opptatt av at fagopplæringen må treffe kompetansebehovet i arbeidslivet, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

– Det er utfordrende i dagens situasjon. Sammen med partene i arbeidslivet jobber vi for å sikre at de utdanninger som tilbys, matcher behovet i arbeidslivet. Dette arbeidet skal munne ut i forslag til ny struktur på de ulike yrkesfaglige utdanningene i løpet av 2016, sier hun.

Jordahl viser til at mange bedrifter nettopp strekker seg langt for å la lærlinger fullføre frem til fagbrev.

– Mange tar inn lærlinger selv om det går dårlig en periode, også fordi konjunkturer snur på sikt. Så kan jeg forstå at en bedrift som for eksempel ikke har oppdrag eller oppgaver nok til å gi lærlinger den opplæring de skal ha, heller ber fylkeskommunen om hjelp til å finne alternativer. Dette er fylkeskommunens ansvar dersom lærlinger mister jobb og kontrakten blir hevet, sier statssekretæren.

Utne Pettersen i Rogaland fylkeskommune understreker at ferdig utdannede fagarbeidere stiller på lik linje med andre arbeidsledige.

– I dialogen med Nav har de uttrykt at de vil følge opp ekstra de som kommer ut med fagbrev. Men er det ikke oppdrag i bedriftene, er det heller ikke arbeid. NHO viser til at behovet for fagarbeidere i framtiden absolutt er til sted, sier hun.

Les også

Statsministeren om arbeidsledigheten: – Unge som ikke fullfører utdanningsløpet har størst utfordring

Har 145 lærlinger

Noe av poenget med å ha lærlinger gjennom et læreløp, er at man får fagarbeidere som skal kunne gå rett ut i en jobb, påpeker Christian Scheen i Skanska.

SJEF FOR REKRUTTERING: Christian Scheen i Skanska.

Skanska

Han er rekrutteringssjef hos entreprenørselskapet. Også de merker konjunktursvingningene, forteller Scheen. Det er blant annet færre oppdrag innen kontorbygg til oljebransjen.

– Selv om aktiviteten svinger, kutter vi likevel ikke i læreplasser, for det å holde på lærlinger ser vi på som svært viktig. Vi er totalt avhengig av å ha fagarbeidere. Vi ser dessuten på det som et ansvar og en plikt, sier Scheen.

Les også

- Kutt arbeidsgiveravgiften for lærlinger

– Når vi bruker lærlinger på våre prosjekter, utvikler vi en type praktisk fagkompetanse hos en gruppe unge, sultne mennesker som de vanskelig hadde fått dersom de satt på skolebenken. Vi ser en stor verdi i å være med å tilby et alternativt utdanningsløp til de som ønsker å skaffe seg praktisk erfaring raskt. Til gjengjeld tilfører ordningen selskapet vårt svært verdifull fagkompetanse fra de som gjennomfører lærlingtiden sin hos oss, utdyper han.

Hos Skanska er det nå 145 lærlinger på prosjekter. De aller fleste vil ha muligheten til å fortsette i selskapet når de har avlagt fagprøve, forteller rekrutteringssjefen.

– Dersom både vi som selskap og lærlingene opplever at det er en gjensidig god match etter endt lærlingetid, gjør vi det vi kan for å tilby fast ansettelse i Skanska. Det vil alltid være behov for veier, tunneler, kontorbygg og boliger i Norge, og da må vi sørge for å ha folk med riktig kompetanse som kan bygge dette, sier Scheen.

Les også

– Håndbrekket er satt på for hardt

Les også

Sjeføkonom: – Redd omstillingsbehovet blir undervurdert

Les også

Frykter at oljebransjen kan miste en hel generasjon

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Jørn-Yngve søkte på jobb han ikke ante hva var – ble værende i 40 år

  2. Norwegian-lærlinger får ikke fullføre: – Har vanskelige valg foran seg

  3. Åpner for fagbrev med full lønn

  4. Annonsørinnhold

  5. Vil at fylkene forplikter seg til å tilby skoleplasser etter arbeidslivets behov

  6. Frykter at oljebransjen kan miste en hel generasjon