Mæland om kjønnsfordelingen i statseide selskaper: – Ikke holdbart

Monica Mæland (H) mener E24s oversikt over kjønnsbalansen blant ledere i statseide selskaper viser at det bare velges fra halve befolkningen.

OPPTATT AV PROBLEMATIKKEN: - Vi velger fra bare halve befolkningen, sier næringsminister Monica Mæland (H) om kjønnsfordelingen i ledelsen av norske, statseide selskaper.
Publisert: Publisert:

– Dette bekrefter det jeg har snakket om de siste månedene, nemlig at vi bare velger fra halve befolkningen. Det er ikke holdbart. Vi går glipp av de beste ressursene og vi må sørge for å velge blant hele befolkningen, sier Monica Mæland til E24 på VGTV, direkte fra NHOs årskonferanse.

Onsdag presenterte E24 en oversikt som viser at statseide selskaper hovedsakelig ledes av mannlige direktører. Blant de 70 toppsjefene i de statseide selskapene er kun 16 kvinner.

Se grafikken vår her

Mæland har klare forventninger til at styrene tar fatt i arbeidet med å sikre en jevnere kjønnsbalanse blant direktørene i statseide selskaper.

– Det kommer vi til å måle styrene på. Men vi vet at dette ikke er noen «quick fix». Du må gjennomføre viktige rekrutteringsprogrammer, du må ville dette og du må vise det i praksis, sier ministeren til E24.

Les også

Hodejeger om direktørene: – Hvit, etnisk norsk mann i 40-50-årene

Krever resultater

– Både du og din forgjenger har snakket mye om dette, men hva er riset bak speilet?

– Jeg har gjort mer enn å snakke om det. Jeg har faktisk gjort endringer i våre forventninger til selskapene. Vi fikk vedtatt en eierskapsmelding i fjor på denne tid i Stortinget som strammet det inn. Jeg har vært på møter med selskapene og dette blir en del av vår dialog, og jeg har varslet at det skal ha resultater.

Elisabeth Grieg om kjønnsfordelingen: – Det er bullshit

(saken fortsettervunder videoen, hvor Mæland snakker med E24 under vår livedekning av NHOs årskonferanse)

– Er riset bak speilet at styrene risikerer å byttes ut?

– Styrer som ikke gjør jobben sin bør ikke få gjenvalg.

– Når tror du denne brøken begynner å balansere seg?

– Jeg er blitt så gammel at jeg vet at ting dessverre tar tid, særlig på likestillingsområdet, sier Mæland.

Øverste sjef for 77.000 arbeidstagere: – Ingen spesielle utfordringer fordi jeg er kvinne og ikke mann

Traaseth: – Lang vei å gå

TAR TID: Anita Krohn Traaseth mener det vil ta tid å bedre kjønnsfordelingen både i mannsdominerte og kvinnedominerte domener.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge reagerer også på den kvinnelige underrepresentasjonen blant topplederne i statseide selskaper.

– Tallenes tale i E24 er klar: Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Traaseth.

Hun mener det vil ta tid å endre et konservativt, manns- eller kvinnedominert domene.

– Det kan også drøye før vi kan måle reell effekt av de ulike tiltakene. Men det er ingen unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak og fortsette å ha fokus på dette. Derfor er jeg opptatt av å se på ledergruppene i disse selskapene, og rekrutterings- og talentutviklingsprogram som får frem mangfold, sier Innovasjon Norge lederen.

Les også

16 av 70 direktører er kvinner: – Regjeringen er i ferd med å svekke likestillingsarbeidet

For å få flere kvinner inn i ledende posisjoner mener hun både eiere, styret og administrasjonen må ta ansvar. Eiere må se etter styreledere som er genuint opptatt av mangfold og nytenkning, mener hun.

– Styret må sette krav til at det presenteres et likt antall kvinnelige og mannlige kandidater. Toppledere i administrasjonen må også selv gå foran ved å sikre at den øverste ledergruppen har sunn kjønnsfordeling, sier Anita Krohn Traaseth.

Les også

Øverste sjef for 77.000 arbeidstakere: – Ingen spesielle utfordringer fordi jeg er kvinne og ikke mann

Les også

– Det er bullshit

Les også

Reagerer på kjønnsskjevhet i landbruket

Publisert: