Når må en ansatt varsle om at hun er gravid?

Når er en ansatt pliktig til å varsle om graviditet? Og har arbeidsgivere lov til å stille noen spørsmål overhodet? E24s jobbeksperter svarer.

TYDELIG: Loven er klar når det gjelder spørsmål om graviditet eller familieplanlegging i jobbintervju. Men i et ansettelsesforhold er det andre retningslinjer å forholde seg til, både for arbeidsgiver og - taker.
  • E24
Publisert:

Spørsmål fra innsender:

Hvor mye kan arbeidsgivere hinte, spørre eller grave om planer om å få barn? Og hvor mye er du selv pliktig til å oppgi på eget initiativ – og ikke minst når? Det gjelder ikke bare under intervjuet, men også i fast ansettelse.

Et aktuelt eksempel: Etter et halvt år i nye jobb oppdager kvinne (31) at hun er gravid akkurat når hun har tatt over et stort prosjekt hvor mye henger på henne.

Det kan være en dealbreaker for kunden at hun kan komme til å bli borte inntil ett år, når må hun si fra til arbeidsgiver?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Likestillingsloven inneholder et forbud mot å hente inn opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver ikke kan spørre om graviditet under jobbintervjuet.

Arbeidsgiver kan heller ikke på annen måte iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger, for eksempel ved hjelp av internettsøk eller i samtaler med referansepersoner.

Forbudet er begrunnet i et ønske om å styrke kvinners rettigheter og muligheter til deltagelse i arbeidslivet. Å ekskludere en gravid jobbsøker fra stillingen bidrar til å diskriminere kvinner som vil kombinere yrkeskarriere og familieliv med barn.

Forbudet forhindrer imidlertid ikke arbeidstager fra å opplyse om familieplanlegging

på eget initiativ. En jobbsøker som er ferdig med familieforøkelse eller som ikke ønsker å få barn vil kunne tenke at de profitterer på å opplyse om dette i jobbintervjuet.

I et løpende ansettelsesforhold gjør ikke de samme hensyn seg gjeldende som under et jobbintervju. I et løpende ansettelsesforhold vil en gravid arbeidstager normalt ha plikt til å varsle arbeidsgiver om graviditeten.

Arbeidsmiljøloven inneholder ikke noe pålegg om å varsle arbeidsgiver om graviditet.

Varslingsplikten har sin bakgrunn i den lojalitetsplikt som eksisterer mellom partene i et arbeidsforhold, og hvor arbeidstager er forpliktet til å ivareta arbeidsgivers interesser etter beste evne.

I eksempelet du trekker frem i ditt spørsmål vil arbeidstager være forpliktet til å varsle arbeidsgiver om graviditeten, slik at arbeidsgiver kan planlegge den fremtidige gjennomføringen av prosjektet i forhold til kundens beste. Arbeidsgiver har forretningsmessig interesse i at kunden får oppfølging av en prosjektleder som vil kunne dra prosessen i havn uten å bli borte i en lengre periode.

Varslingen bør finne sted så tidlig som mulig etter at man har fått en rimelig trygghet rundt graviditeten, med mindre særlige omstendigheter tilsier noe annet.

Svar fra Svànaug Bergland:

Siden denne medarbeideren har fått muligheten til å lede et stort prosjekt etter kun kort tids ansettelse, regner jeg med at vi har med en ansvarsbevisst og oppegående person å gjøre.

Dersom jeg har rett, skulle forholdene ligge godt til rette for en konstruktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstager om hvordan denne situasjonen kan løses på en god måte for alle parter.

Når vi får denne typen problemstillinger på bordet, kan det nesten virke som det forutsettes at arbeidstager og arbeidsgiver per definisjon har motstridende interesser. Dette er nødvendigvis slett ikke riktig.

En arbeidsgiver som aktivt tar grep for å tilrettelegge forholdene godt i disse tilfellene, kan tvert imot vinne på dette – både gjennom effekten av motivasjonen til den enkelte medarbeideren, og gjennom et godt omdømme i arbeidsmarkedet.

Kunden vil alltid ha en stor plass i hjertet til enhver seriøs virksomhet, så forholdet til denne parten vil nok selskapets ledelse ta godt vare på uansett.

En god løsning for medarbeideren forutsetter riktignok at hun også viser omtanke og respekt for arbeidsgiverens situasjon og er åpen og tydelig på sin situasjon tidlig nok.

Jeg regner med at noen av våre lesere også vil påpeke at det ikke bare er kvinnene i arbeidslivet som blir gravide. Mange vil mene at den problemstillingen vi har her, er utenkelig dersom arbeidstageren var en mann.

I utgangspunktet er det lett å være enig i det, men her snakker vi også om hensynet til mors og det kommende barnets ve og vel. Det må alltid komme i første rekke.

Les også:


Her er E24s nye jobbeksperter
Kan man sparke en direktør?
- Slik takler du en illojal arbeidstaker

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Likestilling
  3. Svànaug Bergland
  4. Thor-Arne Wullum

Flere artikler

  1. Ledere kvier seg for å ansette gravide

  2. Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

  3. Jobbekspertene svarer: Kan vi si opp en vikar før kontrakten løper ut?

  4. Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

  5. Hvordan hindrer jeg de ansatte fra å «rappe» bedriftens kunder?