Studenter jubler over 11.000 kroner mer for studenter: Øker studiestøtten til elleve måneder

Regjeringen foreslår å utvide studiestøtten fra neste sommer. Det blir en ekstra måned med studielån, og totalt øker studiestøtten fra 94.000 kroner i år til 105.600 kroner. – Vi er veldig glade, sier NSO.

VELDIG FORNØYD: – Dette er et historisk gjennomslag for studentstøtten, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje.
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

En ekstra måned. Det legges opp til elleve måneder utdanningsstøtte per undervisningsår til studenter og andre som får støtte etter samme regelverk. Første ekstra måned med støtte vil bli juni 2015.

Regjeringen foreslår å øke utdanningsstøtten for å gjøre det lettere å studere på heltid, skriver regjeringen ved fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

I sommer satte Dine Penger fokus på at studiestøtten studenter mottar, aldri har vært lavere, fordi den har vært uforandret i svært mange år.

Les også:Her er krisegrafen for studenter i 2013

Øker til 105.000 kr. I tillegg blir alle satser i utdanningsstøtten foreslått økt med 1,7 prosent for å kompensere for prisutviklingen ellers i samfunnet.

Forslagene innebærer samlet at utdanning

Les mer:Dette betyr statsbudsjettet for deg

Studenter jubler. Hos Norsk studentorganisasjon står jubelen nå i taket.

– Vi er veldig glade. Utvidelsen av studiestøtten til elleve måneder er et historisk gjennomslag for studiestøtten som vi har kjempet for i mange, mange år. Dette er ganske unikt, sier leder Ola Magnussen Rydje i Norsk studentorganisasjon (NSO) til Dine Penger.

Styrker kunnskapssamfunnet. Dette gjør det enklere for studenter å gjøre det de skal, nemlig studere. Nå slipper vi å bruke så mye tid på å arbeide i tillegg. Han er opptatt av at dette ikke er et tiltak bare for studenters lommebok:

– Dette er viktig også for kunnskapssamfunnet, det vil gi en kvalitetsheving til kunnskapssamfunnet ved at vi kan konsentrere oss om å gi tilbake til samfunnet det studiene er ment å gjøre, understreker Magnussen Rydje.

Studentboliger. Han er også fornøyd med regjeringens forslag om å bevilge enda mer penger til å bygge studentboliger.

– Nå håper vi at satsingen blir tatt videre, og at regjeringen Solberg freder dette.

De har lovt i årevis i opposisjon lovt å utvide studiestøtten, så nå må de stemme for dette, sier Magnussen Rydje.

Mer til studenter med barn. Regjeringen foreslår også å øke perioden med foreldrestipend fra Lånekassen fra 44 til 49 uker for studenter med barn født etter 15. august 2014.

Dette innebærer at det kan gis foreldrestipend i en like lang periode som foreldrepenger gjennom folketrygden.

Regjeringen foreslår også å redusere opptjeningstiden for rett til foreldrestipend fra seks til fire måneder, slik at flere studenter som er gravide ved oppstart av utdanningen vil få rett til foreldrestipend.

Færre vil da mangle rettigheter til foreldrepenger gjennom NAV eller foreldrestipend gjennom Lånekassen.

Les også:Studenter med barn får i pose og sekk

Til flere. Kostnadene ved økt studiestøtte er beregnet til om lag 600 millioner kroner i 2015. I tillegg kommer økte utlån fra Lånekassen på i overkant av 1,8 milliarder kroner.

Utvidet foreldrestipend er beregnet å koste 22 millioner kroner i 2015 med en helårsvirkning fra 2016 på 41 millioner kroner. Kortere opptjeningstid er beregnet å koste 0,6 millioner kroner i 2014 med en helårskostnad på 5,3 millioner kroner fra 2015.

Det gjenstår å se om forslagene blir vedtatt, men de borgerlige partiene tok til orde for at studentstøtten bør heves før valget.

I sommer uttalte representanter fra Fremskrittspariet, Høyre, Venstre og Krf at dagens studiestøtte er uholdbar.

Frps representant Tord Lien uttalte at vi ikke har råd til Rimi-studenter, og viste til at studenter nå er tvunget til å jobbe mye for å overleve.

Les mer her:– Vi har ikke råd til Rimi-studenter

Det står lite konkret i den blå-blå regjeringsplattformen om dette temaet. Det gjenstår derfor å se om forslaget til økning blir vedtatt.'

TIL BUNNS: Grafen viser hvordan studiestøtten har målt seg med folketrygdens grunnbeløp (G) siden 1975. I flere år på 90-tallet fikk studenter over 1,5 ganger grunnbeløpet. Etter tusenårsskiftet har støtten falt kraftig. I 2013 får studenter 1,11 G. Med økning for 2014 vil grafen vende noe oppover.

Les også:Disse vil gi studentene 33.500 kroner mer hvert år

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Studentene raser mot fjerning av 11 måneder: Studentleder: – Jeg gir ikke opp

  2. Studenter «straffes» av for mye jobb: - Jeg er redd for å tjene for mye

  3. Studentene får bare 345 kroner mer å rutte med i måneden

  4. 11 måneders studiestøtte ikkehøyest på KrFs agenda

  5. Studentene blant åretsbudsjettvinnere