KONSERNSJEF: Sigve Brekke leder Telenor.

Ingar Storfjell

I 2021 må vi velge

Tempoet i digitaliseringen har skutt fart det siste året. Nå må vi velge om vi skal holde tempoet oppe. 2021 bør være året der vi får alle med i digitaliseringen og skaper varige fortrinn for Norge.

  • Sigve Brekke
    Sigve Brekke
    Konsernsjef i Telenor
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Da corona traff, ble Telenors ni virksomheter helt digitale. I Asia måtte millioner av mennesker gå fra å kjøpe data og taleminutter i butikk til å gjøre det digitalt da utsalgssteder ble stengt ned. Nettverkene og viktige tjenester måtte overvåkes og betjenes fra hjemmekontor, nesten all vår kommunikasjon måtte gjøres digitalt. De siste månedene har vært en digitaliseringsreise på høygir, og digitaliseringsarbeid vi tidligere trodde var i et to-tre års tidsperspektiv, måtte plutselig skje i løpet av uker. Selv om vi i Telenor har arbeidet med digitalisering i mange år, må jeg ærlig innrømme jeg var overrasket over tempoet. Både hos oss, og i samfunnet for øvrig.

Etter en slik omveltning er det lett å lene seg tilbake eller stagnere. Vi kan også velge å bruke denne muligheten til å akselerere Norges digitale agenda i 2021, og sørge for at folk og bedrifter i alle landsdeler blir med på laget. Her er tre eksempler, blant mange, på hva vi bør gjøre.

Det første er det vi i næringslivet selv bør foreta oss. Vi må satse på digitalisering og ta i bruk ny teknologi. La meg ta et eksempel. Før korona gjorde vi for det meste manuelle sjekker ved tekniske feil på tårn og i nettverk. Ved bruk av kunstig intelligens (AI) og automatisering kunne vi under korona gjøre mer av dette virtuelt. Teknologien var der – korona tvang oss til å ta den i bruk. Jeg er sikker på at dette har skjedd flere. Norsk næringsliv må ta vare på mulighetene dette gir, og være med på å drive utviklingen. For eksempel satser vi i Norge også tungt på 5G, der Telenor i 2021 skal bygge ut fem basestasjoner med 5G hver eneste dag.

Les også: Birgitte Engebretsen blir sjef for Telenor Bedrift: – Vi står overfor et nytt skifte

Men ny teknologi og digitalisering betyr ikke noe hvis bedrifter og ansatte ikke vet hvordan den skal tas i bruk. I Bergen har Telenor og andre aktører gått sammen med NHH for å sikre at næringsliv og akademia møtes for å se hvordan ny teknologi kan gi konkrete forretningsløsninger. Det finnes i dag for mange økonomer som ikke vet hvordan de skal ta i bruk ny teknologi, og teknologer som ikke vet hvordan de skal kommersialisere teknologien.

Det andre er det politikere bør gjøre. Vi har svært god mobildekning i Norge, men likevel er det noen som faller utenfor når det kommer til bredbånd. Det er særlig i noen fylker det er svært kostbart å bygge bredbånd til alle. Her mener vi norske myndigheter bør satse enda mer. I 2021 og 2022 kan vi sørge for at hele landet blir fulldigitalisert. Men da trenger vi politikere som vil satse på infrastruktur og bredbånd –vi trenger også digitale motorveier. Bare da kan vi som samfunn inkludere alle og fortsette å utnytte mulighetene som følger med digitaliseringen.

Sett denne? Roboter tok over Stian Haugseths gamle jobb. Men han ble ikke arbeidsledig (+)

Det tredje er det vi som ledere må gjøre.  I Telenor har vi valgt å satse på et mer fleksibelt arbeidsliv og tillitsbasert ledelse. For å lykkes med digitalisering og raske forandringer rundt oss, så må vi forandre arbeidsmåter og fornye måten vi leder på. Ledere må se medarbeideren uansett, og ikke fokusere på hvor arbeidet skal foregå, men hvordan.

Norge er et kompetansesamfunn og for å opprettholde vår konkurransekraft er vi nødt til tenke offensivt når det gjelder digitalisering. Men det finnes noen dilemma vi må løse, og vi må jobbe for å finne løsningene sammen som samfunn. Som å omskolere og etterutdanne folk, sørge for at alle er digitalt inkludert, og bruke digitaliseringen til det beste for klima, for å nevne noe.

I Telenor har vi et optimistisk syn på fremtiden: Norge er allerede et av verdens mest digitale land, og det siste året har vist potensiale i samfunnet vårt. Vi er i stand til å bevege oss raskere, forandre mer og gjøre ting enda enklere for folk, og kanskje i større grad enn vi trodde før korona.

Hvis vi vil kan vi gjøre 2021 til året der Norge holdt tempoet oppe og skapte varige fortrinn.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Næringsliv
  2. Digitalisering
  3. Bredbånd
  4. 5G
  5. Telenor
  6. Teknologi

Flere artikler

  1. Vi trenger et norsk krafttak for digital samfunnsomveltning!

  2. Bredbåndsgründerne i JetNett skal leie nett hos Telenor

  3. Regjeringen frister teleselskapene med byttehandel: Tilbyr 560 mill. i rabatt mot bedre distriktsdekning

  4. Telia fortsetter 5G-kampen: Men mister snart store inntekter fra Ice

  5. Vil den offentlige papirmøllen til livs: Her sendes Norges første digitale planvarsel