Regjeringen foreslår AAP-kutt: 60.000 mindre til de unge

Regjeringen vil kutte minstesatsen i AAP-ordningen til 130.000 kroner for unge under 25 år: - Herregud, det var lite, sier Ingrid Rundberget (23).

KRITISK: Ingrid Rundberget (23) er kreftfri, men lider av fatigue etter sykdommen og går på arbeidsavklaringspenger (AAP).
Publisert: Publisert:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at minsteytelsen i stønadsordningen arbeidsavklaringspenger (AAP) reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder bare nye mottagere under 25 år.

– Hva vi sparer, går krone for krone til tettere oppfølging av de samme ungdommene, sier statsråd Anniken Hauglie (H).

– Måtte levd mye på nudler

Ingrid Rundberget (23) på Elverum går på AAP.

Hun lider av fatigue, en utbredt senskade blant dem som har hatt kreft. Hun blir unormalt trøtt og sliten og mangler energi.

– Hadde AAP-stønaden blitt redusert med 60.000 kroner, måtte jeg flyttet hjem igjen. Ellers måtte jeg levd mye på nudler, sier Rundberget.

KUTTER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil kutte i AAP-utbetalingene til de yngste og flytte pengene til NAV-tiltak for samme gruppen.

Elisabeth Thoresen er enig. Hun leder AAP-aksjonen, som protesterer mot kutt i stønadsordningen med arbeidsavklaringspenger.

– Det sier seg selv at 130.000 kroner er for lite for unge som har nedsatt arbeidsevne og bor for seg selv, sier Thoresen.

Vil avvikle ung ufør-tillegget i AAP

Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottagere. Ung ufør-tillegget for uføretrygdede blir stående som før.

Lavere minsteytelse og ufør-kutt gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene vil i sin helhet bli brukt til å styrke NAVs oppfølging av unge mottagere av AAP.

– Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og sosialminister Hauglie.

Sosialpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet Lise Christoffersen mener at Høyreregjeringens politikk støter unge ut av arbeidslivet.

– I stedet for å sikre folk arbeid og trygghet, kutter regjeringen der det gjør mest vondt. Og de forskjellsbehandler – folk som har lite skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Dette øker forskjellene i Norge og vil ikke få Aps støtte, sier stortingsrepresentant Christoffersen.

12.000 under 25 år på AAP

117-000 personer mottar AAP, som sikrer dem inntekt mens de på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Rundt 12.000 av dem er under 25 år. De fleste av dem har aldri vært i jobb og ender på laveste AAP-sats.

– Veldig mange av de yngste AAP-mottagerne har lettere psykiske lidelser. For dem vil jobb, aktivitet og utdanning være helsefremmende, sier Hauglie.

AKSJONSLEDER: Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen, som har 900 medlemmer og 8000 følgere på Facebook.

Hun mener at mangel på kompetanse er en større utfordring enn helsen for mange unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Strengere praksis i dag

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen sier at mange unge rett nok mangler kompetanse, men at det ikke er derfor de mottar arbeidsavklaringspenger.

– Kravet om at arbeidsevnen skal være nedsatt med minst 50 prosent, håndheves mye strengere i dag. De som får innvilget AAP, er virkelig syke, sier Thoresen.

– Målet er å bli frisk

Ingrid Rundberget gikk åtte måneder på AAP i fjor, før hun startet på fotoskole. Hun klarte bare første skoleåret.

– Jeg prøvde, men det gikk ikke. Jeg ble så sliten, sier 23-åringen.

Nylig fikk hun innvilget AAP igjen. Siden forslaget om AAP-kutt bare vil gjelde nye mottagere, blir ikke stønaden hennes redusert.

Hun håper en karriereveileder kan hjelpe henne å finne en praksisplass.

– Målet er å bli frisk og finne en jobb, sier Elverum-jenta.

Nær 4000 mister ung ufør-tillegget

Kuttforslaget til regjeringen innebærer at AAP harmoniseres med ytelsesnivået innen ordninger som introduksjonsstønaden og kvalifiseringsprogrammet.

– De som går på AAP, får vesentlig mer enn jevnaldrende som studerer, går i lære eller deltar i kvalifiseringsprogrammet, sier Høyre-statsråd Haugli.

I fjor ble 6000 ungdommer under 25 år nye mottagere av AAP.

Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget innen AAP-ordningen. Nær 4000 personer fikk tillegget, som utgjør 44.000 kroner i året, i 2016.

Om lag halvparten som får innvilget dette tillegget, får det utbetalt først etter at AAP-perioden er over. Ung ufør-tillegget utredes ofte underveis i AAP-perioden.

– Det gir fokus på varig nedsatt arbeidsevne, mens AAP som ordning skal ha fokus på muligheter for bedring av arbeidsevnen, sier Hauglie.

Elisabeth Thoresen sukker over innsparingsforslaget for unge uføre:

– De skal leve hele livet på minstesatsen for uføretrygd, under 250.000 kroner i dag. Jeg synes det er så smålig å ta disse pengene fra dem. Det er bare kutt, kutt, kutt fra denne regjeringen. De fører en slem politikk, sier Thoresen.

2,2 milliarder ble kuttet fra 2018

Samlet ble 32,5 milliarder kroner utbetalt i arbeidsavklaringspenger i 2018, opplyser departementet. Det var samme år som 2,2 milliarder kroner ble kuttet i ordningen, hovedsakelig fordi reglene om forlengelse ble endret.

– Etter regjeringens kraftige kutt i AAP som har satt tusenvis av mennesker i en håpløs situasjon, kommer regjeringen nå med et nytt kutt rettet mot samme gruppe. Resultatet av Høyre og Frp-regjeringens politikk er en kraftig økning i sosialhjelp og uføretallene, og ikke minst en enorm vekst i antallet unge uføre, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie opplyser at regjeringen ikke har planer om ytterligere endringer i AAP-ordningen, før de vet hvordan omveltningene i 2018 slo ut.

Publisert: