Disse yrkene havner oftest i jobb-konflikter

Nesten halvparten av norske sykepleiere opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, og er oftere i ubehagelige jobbkonflikter enn sikkerhetsarbeidere.

KONFLIKTFYLT YRKE: Sykepleiere havner øverst på statistikken over arbeidstakere som er involvert i ubehagelige konflikter på jobb.
Publisert:

- Alvorlig, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund.

En ny undersøkelse om arbeidsmiljø gjort av Statistisk sentralbyrå viser at en av ti sykepleiere er ofte eller av og til involvert i ubehagelige konflikter med kollegaer på arbeidsplassen.

Oftest i konflikt

Sykepleiere ligger med det på toppen av statistikken når det gjelder konflikter på arbeidsplassen.

Sykepleierne er dermed oftere i slike situasjoner enn blant annet sikkerhetsarbeidere, politi, tollere og militære.

Bare kategorien ledere, som spenner fleste bransjer, havner i jobbkonflikt like ofte, ifølge SSB-undersøkelsen.

Les også:Fornedrende å jobbe som sykepleier i Sverige

- Jeg er egentlig litt overrasket over dette, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By til E24.

44 prosent av sykepleiere og spesialsykepleiere svarer dessuten at de opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse. Mens dette har sunket blant resten av befolkningen de siste åra, er forholdene de samme blant sykepleierne.

- Det er alvorlig at sykepleiere som gruppe scorer så høyt på denne undersøkelsen. Sykepleierne har i mange år gitt uttrykk for at de opplever at har et stort arbeidspress, og arbeidssosiale forhold er jo helt avgjørende, sier By.

Utrygghet og omstillinger

Hun mener god ledelse er nøkkelen til færre konflikter, og tror de mange omstillingene i helsevesenet den siste tiden kan være noe av årsaken til det høye konfliktnivået.

- Uansett om man jobber i kommunene eller på sykehus, har sykepleierne vært nødt til å tilpasse seg svært mange omstillinger de senere årene. Vi har påpekt hvor viktig det er å ta vare på kulturen, kompetansen og de gode rutinene på hvert enkelt sted. Men omstillingene har nok gjort sitt til at mange føler en utrygghet, som igjen kan føre til at vi kommer høyest opp i denne undersøkelsen, sier By.

Sykepleierne ligger også mer enn ti prosent over gjennomsnittet når det gjelder konflikter mellom de ansatte på arbeidsplassen.

Les også:Urettferdig sjef kan gi depresjon

Minst konflikt i IKT

- Vi skal se fortsette å jobbe aktivt med et godt arbeidsmiljø blant sykepleierne. Og ikke minst skal vi jobbe videre med en god ledelse, det er nøkkelen for å få det til, mener lederen i Norsk Sykepleierforbund.

Og ikke overraskende kan det kanskje ha noe med strukturen på arbeidsplassen å gjøre at presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere og andre håndverkere er de som har minst dårlige forhold til ledelsen å rapportere.

Av de som opplever et dårlig forhold til ledelsen på arbeidsplassen kommer renholdere (36 prosent) og elektrikere (35 prosent) heller ikke spesielt godt ut.

Det er blant salgsyrkene at færrest har et dårlig forhold til andre ansatte. Og IKT-rådgiverne og -teknikerne er de aller fredeligste: Her er bare tre prosent involvert i ubehagelige konflikter på arbeidsplassen.

Les også:Vold på arbeidsplassen mest vanlig i Norge

Grenseløs arbeidsplass

Undersøkelsen viser også at grensene mellom hjemmeliv og arbeid stadig blir mer uklare.

Her ligger lederyrkene langt over gjennomsnittet, og nesten halvparten oppgir at de daglig leser og svarer på arbeidsrealtert e-post utenom arbeidstid.

Sykepleierne ligger her lavt på statistikken, og er den yrkesgruppen som mest sjelden blir får arbeidsrelaterte henvendelser fra noen på jobben utenom arbeidstid.

Nesten 2 av 10 transportarbeidere oppgir at krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv ofte eller alltid, og de er dermed rett bak lederne på statistikken.

Les også:

- Norske ledere er for opptatt av å bli liktEksplosiv vekst i helseforsikringerOverarbeidede sykepleiere gir flere dødsfall

Publisert:
Gå til e24.no