Urettferdig sjef kan gi depresjon

Stor arbeidsmengde gjør ikke folk deprimerte - det gjør derimot urettferdige sjefer og negativt arbeidsmiljø, ifølge ny dansk undersøkelse.

URETTFERDIG ARBEIDSMILJØ: Følelsen av rettferdighet på arbeidsplassen er det viktigste for å holde risikoen for depresjon nede, ifølge ny dansk undersøkelse.

Rene Jansa
  • Thomas Solberg
Publisert: Publisert:

Det er ikke store stabler med uløste arbeidsoppgaver på skrivebordet som gjør de ansatte deprimerte.

Derimot kan følelsen av å bli urettferdig behandlet av ledelsen og et negativt arbeidsmiljø gi negativt utslag på humøret, ifølge videnskab.dk.

Det er konklusjonen i en stor ny studie laget av en rekke danske forskere, blant annet fra Aarhus Universitetsykehus.

Arbeidspress og depresjon

Forskerne har intervjuet danskene for å finne ut hvilke faktorer på arbeidsplassen som fører til depresjon.

- Vi har kanskje en tendens til å alltid fokusere på depresjon og stress i kobling til arbeidspress og arbeidsmengde, sier psykolog Matias Brødsgaard Grynderup fra Arbeidsmedisinsk klinikk ved Aarhus Universitetssykehus, som er én av forskerne bak den nye studien.

- Men vår studie viser at arbeidspress faktisk ikke har noen innflytelse på om folk blir deprimerte, sier han.

Grynderup forklarer hvorfor høyt arbeidspress og depresjon likevel ofte hører sammen i folks bevissthet.

- Depresjon kan gjøre at arbeidsmengden føles mer uoverskuelig, selv om det ikke var arbeidsoppgavene som førte til depresjonen.

Rettferdig lederstil

Dermed kan man ifølge Grynderup heller ikke minimere risikoen for å utvikle depresjon blant medarbeidere ved å endre på arbeidsmengden.

- Det er andre faktorer som spiller inn, og det er på de områdene man burde fokusere i fremtiden, sier Grynderup.

- Når følelsen av rettferdighet er så viktig for å holde risikoen for depresjon nede, er det nok er her man burde fokusere i det forebyggende arbeidet. Her tenker jeg på en lederstil der man har et tydelig uttrykt ønske om å behandle medarbeiderne ordentlig - kombinert med en organisasjon som har klare og gjennomsiktige arbeidsprosesser, sier han.

Omfattende undersøkelse

I studiet har forskerne delt ut spørreskjemaer til 4500 offentlig ansatte fordelt på ulike arbeidsplasser, blant annet skoler, sykehjem, barnehager, og kontorer.

De har også gjennomført personlige intervjuer med mange av deltakerne i undersøkelsen, for å avgjøre hvilke av dem som hadde klinisk depresjon.

Forskerne har dessuten undersøkt deltakernes mengde av stresshormonet kortisol i spyttet.

Den danske studien skiller seg også fra tidligere internasjonale undersøkelser ved å fokusere på den gjennomsnittlige erfaringen til friske ansatte. På denne måten er ikke resultatet påvirket av de deprimerte ansatte, som på grunn av sin sykdom ofte har en negativt farget opplevelse av sitt arbeidsmiljø.

Resultatet ble nylig publisert i tre tunge vitenskapelige tidsskrifter: Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

- Ikke overraskende

Professor Øyvind Lund Martinsen ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket over funnene.

- Det er gjort internasjonal forskning på dette området. Internasjonale undersøkelser viser at mellom 60-75 prosent av medarbeidere oppgir at nærmeste leder er den største årsak til mistrivsel på jobben, sier Martinsen, som er ansatt ved institutt for ledelse og organisasjon, til E24.

Han viser også til en undersøkelse gjennomført her til lands, der det gikk frem at en tredel av norske ledere hadde svake relasjonsferdigheter.

- Det betyr at mange norske ledere er lite flinke til å støtte medarbeidere og legge til rette for deres utvikling, at de mangler ferdigheter i å lytte, og i liten grad evner å løse konflikter på arbeidsplassen, sier han.

- Mestrer ikke urettferdighet

Det er hans kollega ved institutt for ledelse og kommunikasjon, Professor Stig Berge Matthiesen, enig i.

- Dette funnet gir mening. Poenget er at man ofte føler at man mestrer arbeidsmengden, selv om den skulle være stor. Urettferdighet derimot mestrer man ikke, og man greier heller ikke skru av følelsen av å bli krenket eller urettferdig behandlet, sier Matthiesen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LEDERENS JOBB: - Det er lederens jobb å fatte beslutninger som gjør at færrest mulig føler seg krenket elle overkjørt, sier professor Stig Berge Matthiesen ved Handelshøyskolen BI, institutt for organisasjon og ledelse.

Linn Helmich Pedersen

Selv om denne forskningen gir et klarere bilde problemet, tror han at det er uunngåelig at noen til enhver tid vil oppleve sjefen som urettferdig.

- På en arbeidsplass vil det jo alltid være knapphet om ressursene, og det er umulig for en leder å gjøre alle til lags. Det blir lederens jobb å fatte beslutninger der færrest mulig føler seg krenket eller overkjørt, sier han.

Han råder ledere i norske bedrifter til å være obs på at medarbeiderne kan oppleve situasjoner annerledes enn dem selv.

- Det er det vi forventer av ledere i Norge i 2013, og det lønner seg også for bedriftene. Redusert arbeidsmoral koster bedriftene penger, sier Matthiesen.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

  1. Lederjobber gjør kvinner mer deprimerte

  2. Ny undersøkelse: Tre av fem norske sjefer favoriserer

  3. De 10 vanligste eksemplene på uetisk oppførsel

  4. Disse yrkene havner oftest i jobb-konflikter

  5. XXL refses etter avsløring: – Vil ha soldater som ikke tenker selv