Øystein Mæland ny sjef ved Ahus

- Det skal være mulig å få til dette, sier tidligere politidirektør Øystein Mæland, som blir «fyrbøter i helvete».

NY JOBB: Tidligere politidirektør Øystein Mæland fra 2012, da han sa opp som politidirektør.
Publisert:

Tidligere politidirektør Øystein Mæland (54) takket mandag ja til stillingen som ny direktør ved Akershus universitetssykehus.

Mæland tar over etter Stein Vaaler, som har vært konstituert direktør siden Hulda Gunnlaugsdottir trakk seg fra stillingen før jul.

Hennes avgang kom blant annet som følge av at hun ikke fikk igjennom å pålegge sykepleierne en hardere helgeturnus.

Prosessen med å finne Gunnlaugsdottirs erstatter har dratt ut i tid, og samtidig avslørt nye problemer for sykehuset.

For en måned siden resulterte det i at hele styret måtte gå av.

Les også

Ahus-styret byttes

Bakgrunnen for at styret mistet tilliten var ifølge styreleder Per Anders Oksum i Helse sør-øst «uklarhet i tillitsforholdet mellom styret og den konstituerte direktøren» ved Akershus universitetssykehus (Ahus) som har fått Helse sør-øst til å gripe inn.

Styreleder Peder Olsen i Helse Sør-Øst, Helseminister Jonas Gahr Støre og Hulda Gunnlaugsdottir, adm dir ved Ahus fra 30. mai 2013

To verdensbilder

Nytt styre var på plass i starten av april. Det nye styret gikk raskt i dialog med Mæland.

- Jeg har vært i samtaler med styrelederen, styret og representanter for de ansatte siden rett før påske, sier Mæland til E24.

Han innrømmer at jobben han går til kan fremstå som særdeles utfordrende. Etter den første mislykkede runden med å finne den nye direktøren, uttalte lege-tillitsvalgt Åge Husby det slik:

- Det er vel ingen som ønsker jobben som «fyrbøter i helvete».

Mæland har et helt annet perspektiv.

- Dette er den kanskje mest spennende jobben i sykehusnorge for tiden. Det avgjørende for at jeg sa ja, er at jeg mener det er fullt mulig å lykkes i denne jobben, sier Mæland.

(... fortsetter under bildet)

Flyfoto av Ahus

Ahus-bråk

Det har vært flere negative saker for Ahus i mediene de siste årene. Så hardt har det blåst for Ahus at sykehuset fikk god bruk for PR-byrået First House, blant annet med hjelp til å uttale seg til pressen. Bistanden fra First Huse kostet Ahus minst 1,4 millioner kroner.

Ifølge VG ble styret ikke informert om utgiftene til PR-rådgiving.

Les også

Ahus brukte 1,4 millioner på PR-rådgivere

VG skrev om Ahus i en rekke artikler i 2012, der det kom frem at flere pasienter hadde mistet livet som konsekvens av rot på sykehuset, etter en krevende omstillingsprosess.

Flere leger har sagt opp i protest mot det de opplevde som uforsvarlige arbeidsforhold. Overlege ved akuttmottaket Ida Bukholm var en av disse. Det skjedde i februar i år.

- Det er livsfarlig at en LIS-lege med indremedisinsk erfaring skal se pasienten først, uttalte hun til Dagens Medisin.

Les også

Turnusleger jobber over 24 timer i strekk

- Dyp samfunnsforståelse

Ansettelsen av Mæland skjedde på et ekstraordinært styremøte på Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag.

- Øystein Mæland kjenner norsk helsevesen meget godt og har selv jobbet som psykiater, han har ledet psykiatrien ved Oslo universitetssykehus, og han har hatt viktige lederoppgaver som politidirektør og nå assisterende helsedirektør. Samtidig har Øystein Mæland dyp samfunnsforståelse og politisk forståelse som tidligere statssekretær i flere Ap-regjeringer, sier styreleder Per Kristian Voss i en melding.

Også Mæland selv trekker frem erfaringene fra Ullevål og Oslo Universitetssykehus.

- Jeg har gode erfaringer med å finne felles løsninger. Det er det fullt mulig å få til på Ahus også. De møter jeg har hatt med både ledelse, ansatte og styret opplever jeg som veldig positive, sier Mæland.

54-åringen Mæland kommer fra stillingen som assisterende helsedirektør. Mæland er lege og spesialist i psykiatri og har vært divisjonsdirektør for psykiatri på Ullevål universitetssykehus (2004-09) og klinikksjef for psykisk helse og rusbehandling ved Oslo universitetssykehus (2009-11).

22. juli-saken

Den påtroppende Ahussjefen har erfaring fra svært vanskelige situasjoner også som politidirektør.

Mæland var politidirektør fra mai 2011, og satt altså som øverste leder av politietaten under 22. juli-massakeren.

Han trakk seg fra stillingen i august 2012, noen dager etter at 22-julirapporten ble lagt frem. I rapporten ble politiet gjenstand for skarp kritikk. Mæland oppga manglende tillit som årsak til at han fratrådte stillingen som den øverste lederen i politietaten.

- Tillit fra justisministeren er selvsagt avgjørende for at jeg kan bli værende i min stilling. Når statsråden og andre politikere ikke utvetydig har kunnet klargjøre dette, gjør det det umulig for meg å gå videre med dette arbeidet. Jeg har derfor besluttet å trekke meg fra min stilling, opplyste Mæland da han trakk seg.

Les også:

Ahus og OUS får tilbake millioner for karttjenesterAhus-styret byttesStudie: Lange legevakter er ikke farligHelseforetakene brukte 912 millioner på konsulenterAhus-direktøren får 1,5 millioner i sluttpakke

Publisert: