Nordmenn elsker hjemmekontor

Vi mener vi er mer effektive når vi jobber hjemmefra, viser ny undersøkelse.

JOBBER HJEMME: Nordmenn elsker å jobbe hjemme, men et hjemmekontor er nødvendigvis ikke like effektivt hele tiden.
Publisert: Publisert:

En av tre jobber jevnlig hjemmefra, og mange av dem ønsker å bruke hjemmekontor enda mer enn i dag, viser en ny WorkLife-undersøkelse fra ManpowerGroup.

Nær 60 prosent av dem som kan jobbe hjemmefra, svarer at de gjør det minst en halv dag i måneden.

Hos regnskapskontoret WePe Regnskap i Bjørkelangen bruker flere av de nær 40 ansatte jevnlig hjemmekontor.

– Vi ønsker en fleksibilitet for oss som arbeidsgiver, men også for våre ansatte. Så lenge jobben blir gjort og kunden er fornøyd, så spiller det ikke så stor rolle når på dagen den gjøres, sier medeier Anders Lysaker, som er en del av ledergruppen i WePe Regnskap til E24.

– WePe er en stor lokal arbeidsgiver, så det å ha fleksible og gode løsninger for de ansatte er viktig for oss, sier han.

Les også

Disse arbeidsgiverne lar de ansatte sove lenge

PÅ KONTORET: Medeier og del av ledergruppen Anders Lysaker i WePe Regnskap.

Viktig grunn: Effektivitet

I undersøkelsen fra ManpowerGroup kommer det frem at den vanligste grunnen som oppgis for hjemmekontor, er at det oppleves mer effektivt. Nær åtte av ti mener det er mer eller like effektivt å jobbe hjemmefra.

– Vi opplever også at ordningen kan være veldig effektiv. Sitter man hjemme og jobber, blir det ofte færre avbrytelser i arbeidet, og det kan i hektiske perioder være svært nyttig i vårt yrke, sier Lysaker.

– Samtidig ønsker vi ikke at det blir for mange faste dager hjemme for våre ansatte, for da mister vi litt av det faglige og kollegiale miljøet.

Les også

Ny forskning: Derfor dropper flere hjemmekontor

Annen grunn: Hjemme med syke barn

WePe Regnskap fører regnskap for omtrent 550 kunder i Oslo- og Romerike-området. De ansattes arbeidsoppgaver er av en slik art at det lett kan utføres hjemmefra.

– Ettersom mer og mer av jobben vår foregår elektronisk, er det enklere å utføre jobben hvor som helst, og for eksempel hjemmefra, sier Lysaker.

I undersøkelsen nevnes også det at en slipper reisen til jobben og at en ikke rekker å bli ferdig med alle arbeidsoppgaver i løpet av normal arbeidstid som grunner til at man ønsker hjemmekontor.

Les også

Hver 12. ansatt er arbeidsnarkoman

Andre grunner er for å kunne ta hånd om barn eller andre pårørende, og for samtidig å kunne utføre oppgaver som renhold, vaske klær og ta imot håndverkere.

Den type fleksibilitet støttes hos WePe Regnskap.

– Vi ser også på hjemmekontor som en viktig mulighet i de tilfellene hvor ansatte, av ulike årsaker, må være hjemme, sier Lysaker.

– Må stole på arbeidstager

Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup tror vi vil se enda mer bruk av hjemmekontor fremover.

PRESENTERER FUNN: Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

– Vi har tilgang på alt av teknologi hvor som helst og når som helst, og arbeidstager har mulighet til å utføre jobben når det passer dem best. Samtidig er det ikke alle typer jobber som kan gjøres hjemmefra, i noen jobber er det fortsatt sånn at en faktisk må være jobben for å gjøre den, sier Brath til E24.

Ifølge undersøkelsen har nær halvparten av de spurte et arbeid som ikke muliggjør hjemmekontor.

Les også

Her får du jobbe uten å være på jobb

Videre kommer det frem at 14 prosent mener det er mindre effektivt å jobbe hjemme. Særlig gjelder det folk under 40 år.

Samtidig viser undersøkelsen at seks av ti ønsker et tydelig skille mellom jobb og fritid. Brath tror vi vil se mer og mer at dette skillet viskes ut.

– Igjen er dette avhengig av hvilken jobb en har. I noen yrker er det sånn at når en er ferdig på jobb, kan en legge jobb til side, mens i andre yrker har en helt andre muligheter til å følge opp og kan jobbe nesten døgnet rundt – lese e-post på kvelder og ferier, for eksempel, sier hun.

– Det gir en fleksibilitet for deg som arbeidstager, men samtidig må en være bevisst på at jobb og privatliv på denne måten går over i hverandre, og det blir da viktig for den enkelte arbeidstager å sette grenser for hvor tilgjengelig han eller hun ønsker å være, sier Brath.

Les også

Dette irriterer oss mest på jobb

– Kan miste informasjon

BI-førsteamanuensis Donatella Maria De Paoli ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Manpower-undersøkelsen bekrefter at hjemmekontor er i ferd med å bli en norsk trend i arbeidslivet. Større bruk av hjemmekontor er et trekk i organisasjonsutviklingen også i resten av Europa, forteller BI-førsteamanuensis Donatella Maria De Paoli ved Institutt for ledelse og organisasjon.

– Det å arbeide vekk fra kontoret, kall det hjemmekontor, mobilt eller virtuelt arbeid, øker veldig i Europa. Det er skrevet flere rapporter om fenomenet og konsekvenser av det. Det er også slik at mange arbeidstagere med høyere utdannelse og autonomi, ønsker å velge hvor de vil jobbe. Variasjon med hensyn til hvor du jobber, kan i seg selv virke stimulerende på motivasjon og konsentrasjon i arbeidet, sier hun til E24.

Les også

Svein Arne trener mens han svarer på e-post

Det er både positive og negative effekter ved hjemmekontor, og det er vanskelig å generalisere resultater fordi opplevelsen og erfaringen med hjemmekontor avhenger av både profesjon, personlighet, motivasjon til arbeidet og forholdet til arbeidsgiver, forteller De Paoli.

– Det som kanskje kan være litt vanskelig, er at man kan miste informasjon om det som skjer på jobben, sier hun.

Ved utstrakt bruk av hjemmekontor kan forholdet til kollegene ta skade.

– Du kan bli satt på siden og forholde deg annerledes til kollegaene når du kommer tilbake. Man betegner produktivitet som summen av å sitte konsentrert ved en fin pult. Utfordringen ligger på andre plan, sier hun, og ramser opp identitet på arbeidsplassen, forholdet til kollegaer og deltagelsen i den uformelle kunnskapsspredningen som undervurderte parametere.

Les også

Forsker slakter åpne kontorlandskap

Uheldig effekt av åpne kontorlandskap?

De siste årene har det vært en sterk trend å legge om bedriftslokalene fra cellekontorer til helt eller delvis åpne kontorlandskap.

Mange undersøkelser avdekker at det generelt er en nedgang i individuell produktivitet ved mer støy, stress og mindre konsentrasjon, men at grupper, avdelinger og organisasjoner fungerer bedre samarbeidsmessig; økt kompetansedeling, lettere sosialisering av nye og mer dynamikk.

– Utstrakt bruk av hjemmekontor kan være en veldig uheldig effekt av åpne kontorlandskap. Det er generelt viktig å ta opp temaet arbeid og arbeidsplass til debatt på en åpen måte og finne løsninger som passer både til den enkelte arbeidstagere og avdelinger. I det hele tatt er det viktig å se arbeid og kontor i forhold til hva digitaliseringen gjør med oss i det daglige og hvilke behov vi får for å møtes og interagere med andre. Fordi vi både arbeider og kommuniserer med folk gjennom skjermer. Da blir det viktig å ivareta det sosiale og behov for tilhørighet til arbeidsplassen og kollegaene, sier De Paoli.

Les også

Norge på sølvplass i likestillingskåring: – Dette er ikke en medalje som viser at vi er i mål

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Les også

Ny undersøkelse: Ledere mister innflytelse

Publisert: