Jobbekspertene: Slik setter du foten ned for Facebook på jobben

E24s Jobbeksperter vet hvordan du kan takle ansatte som kaster bort arbeidstiden på Facebook og nettsurfing.

 • Kristin Norli
Publisert:

Ukens spørsmål:

«Hvordan får jeg slutt på at ansatte kaster bort tid på Facebook og nettsurfing?»

Innsender skriver: «Jeg er daglig leder i en bedrift med rundt 15 ansatte. Vi sitter i åpent landskap hvor det er lett å se hva de ansatte holder på med.

To av mine ansatte virker å bruke mye tid på nettsurfing i arbeidstiden, og da særlig på Facebook.

Når jeg går forbi pulten deres ser jeg stadig vekk at de er på ulike nettaviser, Facebook og diverse rosablogger.

Jeg har gått inn på facebookprofilen deres, og ser der at de ofte posterer innlegg i arbeidstiden. Jeg ønsker at alle mine ansatte skal bruke arbeidstiden så effektivt som mulig. Jeg har ennå ikke tatt opp dette med dem det gjelder.

Hva kan jeg gjøre for å få en slutt på dette?

Svar fra advokaten:

Du er nok ikke den eneste lederen som sliter med dette. Det antas at norske bedrifter årlig taper store summer som følge av redusert produktivitet grunnet ansattes bruk av internett og aktiviteter på diverse sosiale medier i arbeidstiden.

Som arbeidsgiver kan du i medhold av styringsretten kreve at de ansatte ikke er aktive på Facebook eller at de på annen måte bruker internett til private gjøremål i arbeidstiden.

Mange bedrifter har nedfelt regler om bruk av internett i personalhåndbok, arbeidsreglement, datainstruks, eller i arbeidsavtalene med de ansatte. Rutiner for bruk av internett kan fra bedriftens side begrunnes både i effektivtetshensyn og i sikkerheten til de IT systemer som brukes. Selv om du ikke har skrevne regler for dette, vil du kunne kreve at de ansatte skal bruke arbeidstiden sin utelukkende til arbeidsgiverrelaterte gjøremål.

Du bør ta opp problemet med de ansatte, ikke bare for å skjerpe inn bruken hos de to det gjelder, men også med tanke på de andre ansatte i kontorlandskapet, som sikkert også har merket seg at de to ansatte opptrer som de gjør. Tar du ikke tak i dette vil du risikere at flere ansatte gjør det samme, ut fra en opplevelse av at det er greit å gjøre det siden det ikke blir reagert fra ledelsens side.

I ditt tilfelle ville jeg først tatt opp problemet med de det gjelder i en uformell setting. Husk at mange ansatte opplever det som naturlig at det til en viss grad er rom for å kunne utføre private gjøremål i arbeidstiden, og at dette også kan oppleves som viktig for trivselen på arbeidsplassen.

Det kan derfor ofte være lurt å ikke nedlegge totalforbud mot all bruk av internett som ikke er relatert til utførelsen av arbeidsoppgaver. Dersom du ikke ser snarlig respons på dine krav, bør du sørge for at det avholdes en mer formell samtale med dem, gjerne i form av et møte det innkalles til på forhånd.

Hvis de ansatte fremdeles ikke etterlever bedriftens krav må du vurdere å gi en skriftlig advarsel hvor det opplyses om at gjentatte brudd vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet. I verste fall kan manglende etterlevelse av arbeidsgivers krav resultere i oppsigelse av arbeidsforholdet.

Svar fra Svànaug Bergland:

Med inntoget av elektroniske kommunikasjonskanaler – og ikke minst smarttelefonene som allemannseie – er skillet mellom «arbeidstid» og «fritid» blitt mer og mer utvisket.

Vi ser at arbeidstakere bruker sosiale medier til private aktiviteter i arbeidstiden, og sender og svarer på jobbrelaterte tekstmeldinger og e-mailer i fritiden.

Mange arbeidsgivere vil nok mene at for strenge regler mot bruk av internett, sosiale medier, e-mail og så videre ikke er hensiktsmessig.

Det er derimot svært viktig at arbeidsgiver setter temaet tydeligere på dagsorden.

En undersøkelse gjort av Manpower for et par år siden viste at bare 11 % av norske arbeidsgivere hadde retningslinjer for bruk av sosiale medier på arbeidsplassen.

Jeg vil tro at denne prosenten er høyere nå, men sannsynligvis fortsatt altfor lav.

Så dersom du ikke allerede har slike regler i personalhåndboken e.l. i din virksomhet, bør du tak i dette umiddelbart. Selv om dette ligger klart innenfor din styringsrett, vil jeg anbefale deg å ha en god dialog med medarbeiderne dine (og evt. tillitsvalgte) i forkant.

Du sier at to av dine ansatte «virker å bruke mye tid til nettsurfing i arbeidstiden». Her har jeg et par oppfølgingsspørmål til deg:

 • Hvis dette er riktig, er du sikker på at de har nok å gjøre?
 • Hvordan følger du opp og kommuniserer med medarbeiderne dine rundt dine prestasjonsforventninger – både mengde og kvalitet, både kortsiktig og langsiktig?
 • Kanskje din betimelige uro for dine medarbeideres bruk av sosiale medier også kan føre til et litt annerledes effektivitetsfokus fra din side og enda bedre resultater for virksomheten din?

Verdt et forsøk, spør du meg!

LES OGSÅ: Jobbekspertene: - Disse fellene bør du unngå som sjef

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Ledelse

Flere artikler

 1. Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

 2. Kan arbeidsgiver endre ferien min uten mitt samtykke?

 3. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

 4. Kan jeg bestemme hvem som må gå i en nedbemanning?

 5. Kan man sparke en direktør?