Tror arbeidsledigheten passerer 4 prosent

For første gang på ni år forventer økonomene at arbeidsledigheten passerer fire prosent.

FORSINKER TALLENE: De mange tusen oljearbeiderne som har mistet jobbet det siste året, har ikke kommet inn i statistikken ennå. Her fra Eldfisk II-prosjektet i Nordsjøen.

Kristian Skårdalsmo
  • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert:

Klokken 10:00 publiserer SSB Arbeidskraftsundersøkelsen (Aku) for februar. Aku-ledigheten har steget jevnt og trutt de siste månedene, og tallene for januar viste en oppgang til 3,9 prosent.

Det tilsvarer 109.000 arbeidsledige.

Det skjedde samtidig som ledigheten for desember ble revidert opp 0,1 prosentpoeng til 3,8 prosent.

4-tallet begynner nå å komme faretruende nære. Det vil i så fall bli første gang sidenfebruar 2006 at Aku-ledigheten er over 4 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Handelsbanken

skriver i morgenrapporten at det var på håret at man ikke fikk se 4 prosent i januarmåling, siden tallet før avrundingen var 3,94 prosent.

– Både vi og konsensus venter at ledigheten nå har gått opp til 4,0 prosent. Foreløpig har vi ikke sett en tilsvarende økning i den registrerte ledigheten (Nav), men antagelig skyldes dette naturlige registreringsforsinkelser, skriver hun.

Les også

Flere søker «oljefag»: – Bra at unge ikke lar seg skremme

Forsinkelsene kommer av at oppsigelsene i oljebransjen gjerne ledsages av sluttpakker, slik at det tar tid før de som mister jobben og ikke finner seg en ny, blir registrert.

Les også

Rogalandsbyer med stor økning i ledighet

Er lurt før

Erik Bruce

Håkon Mosvold Larsen

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets venter også at Aku-ledigheten stiger fra 3,9 til 4 prosent i februar, selv om de er usikre på hvordan tallene skal tolkes.

– Den har økt mye i det siste og kan tyde på en raskere forverring enn registrert ledighet tyder på. En hypotese er at vi nå får en økning i ledigheten av grupper med høy utdanning (ingeniører) som ikke har krav på trygd (mottatt sluttpakke, nyutdannet) og som vil søke jobb gjennom andre kanaler enn Nav. Disse vil bli fanget av Aku, men vil ikke bli registrert ledig, skriver Bruce, og fortsetter:

– På den annen side, Aku-tallene er volatile og vi har blitt lurt av de før, mens registrerte ledige har vært bedre til å gjengi trenden. At det er kraftig vekst i arbeidstilbudet i Aku (og bare brukbar vekst i sysselsettingen) som har gitt det siste halve årets kraftige oppgang i ledigheten gjør oss også skeptiske, skriver han.

Les også

En av ti var arbeidsledige i løpet av 2014

DNB mer positive

DNB Markets tror på sin side at ledigheten holder seg uendret på 3,9 prosent.

– AKU-ledigheten har økt mye og ligger vesentlig høyere enn den registrerte ledigheten. Utviklingen er imidlertid volatil, og Norges Bank legger mest vekt på den registrerte ledigheten, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen.

Nav publiserer tall over den registrerte ledigheten i april neste uke.

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten fortsetter å stige

  2. – Når oljeindustriens sluttpakker går ut, kommer køene hos Nav til å vokse

  3. – 130.000 ledige innen året er omme om dette tempoet
    fortsetter

  4. Annonsørinnhold

  5. Nye handelstall kan gi brexit-svar

  6. Venter fortsatt solid arbeidsmarked