Rekordstor pågang for gründerpenger

Omstillinger i oljebransjen og økende ledighet gjør at rekordmange nordmenn vil satse på gründerdrømmen, viser ferske tall fra Innovasjon Norge.

FLERE SØKER: Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth mener det er svært bra at rekordmange har søkt om etableringspenger til gründervirksomhet i Norge.
Publisert: Publisert:

– Det har vært rekordstor interesse for etablerertilskudd i 2015, mye som følge av endringer og omstilling innen olje- og gassnæringen.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth understreker at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår for å sikre effektiv bistand til norske gründere, men at interessen er et godt tegn.

I løpet av 2015 har norske gründere søkt om 490,8 millioner kroner i etableringstilskudd fra Innovasjon Norge og Næringsdepartementet. Det er en økning på 193 millioner kroner fra året før, viser de ferske tallene fra Næringsdepartementet. Samtidig har innvilgede tilskudd mer enn doblet seg siden i fjor.

Svært lav oljepris har bidratt til at flere ønsker å lage sin egen arbeidsplass fremfor å sitte arbeidsledig.

Oljefylket Rogaland gikk i fjor forbi Oslo, og søkte om 92 millioner kroner i etableringsstøtte fordelt på 330 bedrifter. I Oslo søkte 385 selskaper om støtte på 91 millioner kroner.

Les også

Norske Thea (25) vant entreprenørkonkurranse i Hongkong

Ser vekst

Innovasjon Norge er ikke de eneste som har sett at flere nordmenn nå satser på gründerdrømmen.

ETTERLYSER NESTE STEG: Abeliadirektør Håkon Haugli i NHO.

– Det er stor pågang fra gründere som ønsker å ble medlem i StartupLab. Mens vi i 2014 måtte si nei til fire av fem som banket på døren, har vi i år sett oss nødt til å avvise ni av ti, sier Rolf Assev i StartupLab.

Han har tidligere vært gjennom prosessen selv, som en av gründerne bak IT-giganten Opera Software. Assev legger til at gründerne som kommer og ber om hjelp har mange forskjellige bakgrunner. Noen kommer rett fra skolebenken, mens andre har jobbet i flere år.

StartupLab understreker at de er svært fornøyde med det fokuset som er satt på gründere i den politiske arenaen, men at det fortsatt er flere ordninger de kunne tenkt seg for å gjøre oppstarten letter.

– Jeg mener det ville være interessant å få til en skatteordning hvor det ble mer interessant å investere penger i entreprenører fremfor å kjøpe en ekstra leilighet, sier Assev til E24.

Ikke et mål

Mens både Assev og Traaseth er svært fornøyd med utviklingen mener administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia en skal være forsiktige med å juble for økt etterspørsel etter tilskudd alene.

– Et rekordstort antall etablerertilskudd er ikke et mål i seg selv, sier Haugli til E24.

– Det er bra med gründere som skaper sin egen arbeidsplass, men avgjørende for norsk økonomi at noen av gründervirksomhetene vokser og skaper verdier, eksportinntekter og arbeidsplasser. Virkemidlene må innrettes slik at flest mulig får mulighet til å vokse, sier han til E24.

Les også

Et annerledes oljeeventyr startet med kløende skjegg: – Frisøren sa at jeg måtte ta skjegget, det ville jeg ikke

Han peker på at Norge har vært opphavsland til omtrent halvparten av nordiske vekstselskap de siste fire årene, mangler vi såkalte enhjørninger, som er nyetablerte selskaper som vurderes å ha en verdi over en milliard dollar.

– Det er bra, men ikke overraskende at søknadene om etablerertilskudd øker raskt. Det henger nok både sammen med at flere etablerer seg og at denne type tilskudd er lettere tilgjengelig, sier Haugli.

FORNØYD: Næringsminister Monica Mæland (H) .

Fornøyd med utviklingen

Næringsminister Monica Mæland er i motsetning til Haugli meget fornøyd med utviklingen og sier til E24 at hun tar dette som et tegn på at regjeringens gründerplan begynner å fungere.

– Søknadstallene viser at det er stor vilje til nyskaping rundt om i landet. Vi trenger flere gode gründere som skaper nye og lønnsomme bedrifter, sier statsråden til E24.

– I tillegg ønsker vi at de eksisterende bedriftene forsker og utvikler mer. Sammen skaper de morgendagens arbeidsplasser, sier hun.

Regjeringen har flere ganger i løpet av året understreket at gründervirksomhet er en av tingene Norge må satse på fremover for å motvirke oljebremsen, som har skapt store problemer for store deler av norsk industri.

– Gründere og innovatørene spiller en viktig rolle i den omstillingen Norge nå er inne i. Derfor har regjeringen styrket ordninger som skal bidra til mer nyskaping og innovasjon i næringslivet. Innovasjon Norges etablerertilskudd er en av ordningene vi har løftet, sier Mæland til E24.

Les også

Gründer selger suksesselskap: – En ni til fire-jobb er ikke noe for meg

Etterlyser varighet

– Effekten av regjeringens gründertiltak må måles på hvor mange varige arbeidsplasser som skapes, og da helst i vekstselskaper som lykkes internasjonalt, sier Haugli.

Han understreker i likhet med Mæland at norsk økonomi trenger ny vekst og nye kunnskapsarbeidsplasser.

– Derfor er tiden moden for å se på hvordan statens samlede risikokapital kan bidra til at flere oppstartsbedrifter utvikles til morgendagens store norske konsern. Det investeres altfor lite norsk og utenlandsk venturekapital i norske bedrifter, til tross for at avkastningen har vært rundt 20 prosent de siste årene, sier Haugli.

Les også

Stavanger-gründere satset alt på egenutviklet smarthus-løsning: Slik fikk de investorene med

Abelia-direktøren mener regjeringens gründerplan er en god start, men at den bør følges raskt opp for å sikre at utviklingen fortsetter.

– Det har bygget seg opp en sterk gründerbølge de siste par årene. Med riktige politiske grep og skatteincentiver til å investere i vekstselskaper i stedet for eiendom, vil gründerbølgen bidra til vekst i den norske økonomien de kommende årene, sier Haugli til E24.

Les også

Norske Thea (25) vant entreprenørkonkurranse i Hongkong

Les også

NHO ser gladnyhet midt i all pessimismen

Les også

Her vil de etablere Norges nye gründer-bydel

Publisert: