Eierskapet til norsk kraft blir et hett valgkamptema

Spørsmålet om eierskap i kraftsektoren kan bli et hett tema i valgkampen etter at olje- og energiminister Thorild Widvey (H) har bestemt seg for å utsette stortingsmeldingen om hjemfall av norske kraftverk til høsten.

Spørsmålet om eierskap i kraftsektoren kan bli et hett tema i valgkampen etter at olje- og energiminister Thorild Widvey (H) har bestemt seg for å utsette stortingsmeldingen om hjemfall av norske kraftverk til høsten. Hjemfall går ut på at private vannkraftverk tilfaller staten vederlagsfritt ved utløpet av konsesjonsperioden. Bare privateide kraftverk, med om lag rundt 7 prosent av vannkraftressursene, er i dag omfattet av vilkår om hjemfall.

Les hele saken med abonnement