Jobbekspertene: Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Sjefen har pålagt alle ansatte overtid to torsdager på rad. Det passer meg dårlig. Har jeg rett til å slippe?

OVERTID: Har jeg rett til å slippe overtiden sjefen har pålagt alle ansatte når det passer meg dårlig?
 • Eivind Haugen
Publisert: Publisert:

Spørsmål:

Sjefen har pålagt alle ansatte i min avdeling å jobbe overtid de to neste torsdagene. Jeg har to barn fra tidligere ekteskap som jeg har samvær med hver torsdag, så det passer dårlig for meg. Samarbeidet med barnas far er ikke godt, og det vil være en tung prosess for både oss og barna å få byttet disse to dagene. Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Svar fra Wullum:

Arbeidstakere har i enkelte tilfeller rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid, blant annet når de har «vektige sosiale grunner». Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (10). Det er typisk omsorg for små barn som gir rett til fritak etter bestemmelsen. Det skal likevel litt til, og det kreves i utgangspunktet noe mer enn et generelt ønske om å tilbringe tid med nærmeste familie.

Ettersom dette er en noe mer spesiell situasjon, vil nok de fleste arbeidsgivere ha forståelse for ditt behov for fritak akkurat på samværsdager. Du bør ta en prat med arbeidsgiver og forklare situasjonen så snart som mulig. Henvis også gjerne til bestemmelsen om overtidsfritak. For å komme arbeidsgiver i møte kan du eventuelt foreslå at du kan ta igjen overtidsarbeidet en annen dag.

Les også

Jobbeekspertene: – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

Selv om det heter i loven at du har «rett» til å bli fritatt er det arbeidsgiver som må vurdere om din oppgitte sosiale grunn er tilstrekkelig for fritak. Hvis du og arbeidsgiver er uenige om hvorvidt vilkårene for fritak er oppfylt, kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda til avgjørelse.

Svar fra Svànaug Bergland:

La meg si det enkelt: Dersom din arbeidsgiver nekter deg fritak, bør du vurdere å se deg om etter en ny arbeidsgiver.

Når det er sagt, hadde det nok i etterpåklokskapens lys vært lurt av deg å informere din arbeidsgiver om dine samværsforpliktelser/-behov slik at arbeidsgiver kunne unngått å sette seg og deg i denne klemma.

Jeg forutsetter at det går greit å ordne opp denne gangen, men råder deg til å være åpen om dine – og barnas - behov i forhold til samvær. Det er tross alt det viktigste her.

Les også

Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

Les også

– Kan min arbeidsgiver bryte en skriftlig avtale om forfremmelse?

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Arbeidsmiljøloven
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Svànaug Bergland
 5. Ledelse

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: «Kan jeg nekte å jobbe overtid?»

 2. Betalt innhold

  Sjekkliste for sommerjobben: Dette har du rett på

 3. Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

 4. – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

 5. Jobbeksperten: Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?