Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn

Kvinner har nærmere 60 prosent høyere sykefravær enn menn, og de siste 30 årene har forskjellen bare økt. Forskerne har ikke funnet ut hvorfor.

OFTERE BORTE: Forskjellen i kvinners og menns sykefravær har økt siden 2001. I dag har kvinner 60 prosent mer sykefravær.
Publisert: Publisert:

De nyeste Nav-tallene om sykefravær viser at kvinner i dag har 60 prosent høyere sykefravær enn menn, mot 50 prosent i 2001. Da er fravær med syke barn ikke tatt med, skriver Aftenposten.

Tendensen har vært den samme de siste 30 årene, men kvinners levealder er fortsatt lengre enn menns, slik at kvinners helse generelt er god. Det får forskerne til å rive seg i håret.

Les også: Flere nordmenn svindler sykepenger

– Når vi ikke vet årsakene til at kvinner er mer syke enn menn, så er det også vanskelig å sette inn tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Nå vil hun ha innspill fra fagorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger for å få ned sykefraværet.

Forskerne har gjennomgått en rekke mulige forklaringer som for eksempel dobbeltarbeid, tøft arbeidsmiljø, likestilling, yrkesvalg og graviditet uten å kunne finne belegg for at noen av disse kan være årsak til det høye sykefraværet.

Totalt sett går sykefraværet ned, spesielt i privat sektor, mens kommunale og statlige arbeidsplasser fortsatt henger litt etter.

Les også:

Publisert: