Nettbutikker om Venstres 350-kronersgrense: Ikke godt nok

Nettbutikkene ønsker Venstres forslag om å gi midler til forenklet fortolling velkommen, men er ikke fornøyd med mulig 350-kronersgrense.

ØNSKER FORUTSIGBARHET: Nettbutikkene som har varslet flytting av varesalg til Sverige og Danmark, venter til den endelige grensen er satt før de bestemmer seg. Fra venstre Steinar Olsen i Stormberg, Einar Ø. Brandsdal i Blivakker.no og Fredrik Steenbuch i XXL.
Publisert:

Venstre ønsker ikke å gå inn for regjeringens forslag om en økt grense for avgiftsfri import. Regjeringen ønsker å øke den såkalte 200-kronersgrensen til 500 kroner. Venstre sier nå at de ønsker ny grense på 350 kroner.

Venstre foreslår også i sitt alternative statsbudsjett at det bevilges 10 millioner kroner til Skatteetaten, slik at etaten kan etablere en nettbasert løsning for selvfortolling, og innbetaling av moms og eventuell toll for forsendelser over 350 kroner.

I dag er det Posten som gjennomfører forenklet fortolling og tar betalt 135 kroner for å gjøre jobben. Med Venstres løsning skal forbrukeren selv kunne gjøre dette på nett og dermed spare disse 135 kronene.

Målet til Venstre er å øke den avgiftsfrie grensen til 500, men først etter at de har gjennomført en konsekvensutredning.

Nettbutikkene E24 har pratet med mener likevel at en grense på 350 kroner er dårlig nytt for det norske arbeidsmarkedet.

- ENHVER HEVING ØDELEGGENDE: Sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch.

– Enhver heving av grensen er absolutt ikke bra for norsk varehandel. Enhver heving er ødeleggende, sier administrerende direktør Fredrik Steensbuch i XXL.

XXL har hovedlager også i Sverige og har tidligere sagt at de kan selge varer under 500 kroner til Norge fra Sverige dersom regjeringens forslag går igjennom.

– Det er viktig å få frem at vi er tilpasningsdyktige. Vi har hittil ikke solgt varer under 200 fra Sverige, 350 er en mindre grunn til å gjøre det enn 500, men vi må ta en ny vurdering, sier Steenbuch som mener det er riktig å beholde grensen på 200 kroner.

Vurderer å skrinlegge nytt logistikksenter i Kristiansand

Eier og gründer Einar Øgrey Brandsdal av netthandelen.no og BliVakker.no mener regjeringen er så uforutsigbar at de hemmer investeringslysten:

– Vi har under tre år igjen på vår leieavtale av et bygg på 13.000 kvadratmeter. Innen høsten 2015 må vi bestemme oss for om vi skal realisere planene om å bygge et nytt logistikksenter i Kristiansand på 20.000 kvadratmeter. Jeg blir veldig stresset, 350 kroner er fortsatt næringsfiendtlig. Skal vi bygge det eller ikke? Vi har en regjering som ikke gir forutsigbarhet for norske bedrifter, sier Brandsdal.

(Saken fortsetter under bildet)

- USIKKERHET RUNDT NYTT LAGER: Einar Øgrey Brandsdal sier han blir i dårlig humør og at mulig økt grense skaper usikkerhet rundt et nytt lager de ønsker å bygge i Kristiansand. Her fotografert i Netthandelens lager ved en annen anledning.

– Positivt at de lytter

«Før ytterligere heving er aktuelt evalueres konsekvensene av en økning til 350 kroner», står det å lese i Venstres alternative budsjett.

– Vi har tatt til oss alle de innspillene som har kommet fra norsk detaljhandel. Vi vil detaljutrede virkningen av en økning i den tollfrie grensen til 500 kroner for norsk detaljhandel, før grensen økes, sier Venstres finanspolitisk talsperson Terje Breivik på mandagens pressekonferanse.

- ØNSKER LIKE RAMMEBETINGELSER: Komplett-sjef Ole Vinje (t.v) deltok på åpen høring i Stortingets finanskomité den 20. oktober om statsbudsjettet 2015. Her fra venstre sammen konsernsjef Olav Nils Sunde i Gresvig og Trygve Slagsvold Vedum (SP) i samtale under høringen.

Komplett.no har allerede skrinlagt byggingen av et nytt lager i Sandefjord i 200- 300-millionersklassen.

Komplett-sjef Ole Vinje sier til E24 at han er fornøyd med at Venstre vil gi penger til en selvbetjeningsløsning for toll:

– Det er positivt at man lytter. Det må jeg si, det er min umiddelbare kommentar, sier Vinje som likevel ikke er begeistret for en økt grense.

– Vi er for internasjonal konkurranse, men vi ønsker også like rammebetingelser og det er det jo ikke. For oss er det viktig med forutsigbare rammer slik at vi vet hva vi forholder oss til. 350 nå – hva blir det neste år, og årene etter det?, spør han.

Høyre, Frp og KrF uten ytterligere kommentarer

Tidligere har både KrF og Venstre vært for en økning av 200-kronersgrensen for avgiftsfri import. Etter sterke reaksjoner fra blant annet Virke, og NHO og bransjen har de i sine alternative budsjetter skrevet at de ikke ønsker å øke den til 500.

KrF har snudd helt i saken og vil ikke røre tollgrensen.

E24 har vært i kontakt med politikere i KrF, Høyre og Frp. De har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere kommentarer som skiller seg fra det de tidligere har uttalt.

– Nesten en halv seier

Stormberg har i likhet med XXL sagt at de legger planer om å selge varer fra Sverige. Stormberg-sjef Steinar Olsen kaller Venstres forslag en halv seier:

- IKKE GODT NOK: Stormberg-sjef Steinar Olsen mener tusenvis av norske arbeidsplasser står på spill. Han støtter KrF som ikke vil røre dagens 200-kronersgrense.

– Dette er nesten en halv seier. Men nesten er ikke godt nok for å unngå at tusenvis av norske arbeidsplasser forsvinner, sier Olsen.

– Amazon har et snittsalg rett over 300 norske kroner, så en økning av 200 til 350 vil fortsatt bety nedleggelse av mange norske butikker. Og det er viktige arbeidsplasser som vil kunne forsvinne, siden varehandelen er en inngang til arbeidslivet for en stor andel unge og en bransje som inkludere mange mennesker med hull i CV-en, sier han.

Stormberg-sjefen mener det er et skritt i riktig retning at Venstre vil se på en

selvbetjeningsløsning for toll:

– Men det blir urealistisk å klare det hvis man ikke også fjerner antikvariske tollregler.

– Jeg synes den linjen KrF legger seg på er en ansvarlig holdning når man er opptatt av norske arbeidsplasser, sier han.

– Knapp hvor kunden kan velge å betale moms

Bli Vakker og Nettbutikken har allerede lager og kontor i Danmark og kan velge å selge varer derfra.

– 350 kroner. Da tenker jeg at 80 prosent av kundene på Bli Vakker vil ha glede av å handle i Danmark. Da vil det være 15 ansatte hos oss som kan miste jobben i Norge. Vi kan eventuelt ha en knapp på nettsidene våre hvor kundene kan velge å betale moms til Norge og få varene herfra, eller velge å slippe å betale moms og da få det en dag forsinket fra Danmark, sier Brandsdal.

Han mener det er de norske arbeidsplassene det vil gå ut over og ikke næringsdrivende som han selv:

– Samtidig er det et veldig bra forslag for gründere som kan gjøre kjempesuksess på å utnytte smutthullet som ligger der. Det er ikke synd på meg personlig, og det er jo bra for Danmark som får flere arbeidsplasser, sier Brandsdal.

Les også:

Frp vil ikke øke tollgrensen til 1.000 kronerMener forbrukerne er viktigere enn næringslivet i tollgrensesakenGründer melder seg ut av Høyre etter statsbudsjettet

Publisert: