Splid og medlemsflukt i Norsk kabinforening

Etter å ha blitt kastet fra styrelederjobben i fjor høst er Elisabeth Goffeng nå tilbake som leder i Norsk Kabinforening. - Vi føler oss sviktet, sier dansk fagforeningsleder.

- HUN HAR ØDELAGT TILLITEN: Sjefen for den danske kabinforeningen mener Elisabeth Goffeng (avbildet) ødela samarbeidsforholdene mellom de skandinaviske kabinforeningene etter sin opptreden under under forhandlingene med SAS i november i fjor.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

E24 har vært i kontakt med en rekke medlemmer i Norsk kabinforening som forteller om en intens intern splid etter at de ansatte i SAS måtte forhandle om nye lønns- og arbeidsvilkår i november i fjor.

Flere medlemmer har nå organisert en underskriftskampanje for å kaste styreleder Elisabeth Goffeng, fordi de mener hun brøt vedtektene og ødela samarbeidet med de andre skandinaviske kabinforeningene.

Opprøret møter forståelse fra lederen av den mektige danske kabinforeningen CAU.

Gikk mot flertallet

Da SAS var nær konkurs i fjor høst, gjorde selskapets ledelse det flere ganger klart at de ansatte måtte bidra for at man skulle klare å redde flyselskapet.

Flere fagforeningsledere fortalte om ultimatumer og svært tøffe forhandlinger.

Lederen for Norsk kabinforening, Elisabeth Goffeng, gikk i mot sitt eget styre og undertegnet en avtale med SAS-ledelsen mot styreflertallets vilje. Det førte til at hun ble erstattet av nestleder Espen Pettersen.

Goffeng beholdt en styreplass i foreningen, i tillegg til styreplassen i SAS.

Professor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo uttalte den gangen at avtalen Goffeng hadde inngått med SAS ikke var gyldig.

Etter det E24 kjenner til, skal Goffeng ha nektet å holde styret informert om prosessen under forhandlingene. De andre styremedlemmene skal først ha fått vite at avtalen med SAS hadde blitt undertegnet da journalistene begynte å ringe dem.

Trakk seg i protest

Like før påske avholdt Norsk kabinforening et årsmøte der Elisabeth Goffeng ble valgt inn igjen som styreleder.

I tillegg meldte kabinforeningen at de nå formelt hadde ordnet avtalene med SAS, samt undertegnet en tilleggsavtale med flyselskapet.

SAS mener de hele tiden har hatt en gyldig avtale med foreningen (se faktaboks).

Det var gjenvalget av Goffeng som virkelig fikk begeret til å renne over for mange medlemmer. Etter at valget var over tok blant annet fem styremedlemmer beslutningen om å trekke seg i protest.

E24 får også opplyst fra flere kilder at mange medlemmer føler at Elisabeth Goffeng ødela mye av samarbeidsklimaet mellom kabinforeningene i Skandinavia.

Fremfor å ha en felles front, mener flere at arbeidsvilkårene til mange unge medlemmer ble ofret til fordel for noen gunstige pensjonsordninger for en håndfull medlemmer.

Underskriftskampanje mot styret

Flere mener at Goffeng har en problematisk dobbeltrolle, ettersom hun i tillegg til styrelederposisjonen med dobbel stemmerett, også sitter i SAS-styret.

Etter at Goffeng ble gjenvalgt med rundt 35 stemmers margin, ble det satt i gang en underskriftskampanje for å avholde et ekstraordinært styremøtet.

Etter vedtektene har medlemmene rett til å kreve ekstraordinært styremøte hvis mer enn tre av ti undertegner. Etter det E24 kjenner til har over 283 av de 849 medlemmene undertegnet.

- Da er de pliktige til å innkalle til nytt årsmøte, men det nekter de, sier et medlem til E24.

Styret i Norsk kabinforening har heller valgt å avholde et suppleringsvalg, etter at så mange styremedlemmer trakk seg.

Situasjonen har ført til at medlemmene i Norsk kabinforening har delt seg i to leire, og de tre kandidatene som stiller til suppleringsvalget skal alle stå bak styreleder Goffeng.

Etter at styret avviste underskriftskampanjen har over 80 av de rundt 849 medlemmene i kabinforeningen har meldt seg ut i protest.

- Jeg tror det kommer flere utmeldelser, sier et annet medlem.

- Vi føler oss sviktet

Lederen i den mektige danske kabinforeningen Cabin Attendants Union (CAU), Helge Thuesen, forteller at de mener Elisabeth Goffeng har skadet det gode samarbeidsforholdet mellom de skandinaviske kabinforeningene.

ENGASJERT: CAU-leder Helge Thuesen, her avbildet under forhandlingene med SAS i november.

- Vi føler oss sviktet, det er helt sikkert. Hun sviktet ikke bare de norske, men en hel del kabinansatte i Skandinavia, sier Helge Thuesen til E24.

Han presiserer at hele CAU-ledelsen står bak dette synet.

De skandinaviske kabinforeningene skal ha møttes for å legge en felles slagplan før forhandlingene med SAS-ledelsen.

- Dette falt da hun gikk opp og lagde sin egen avtale. Vi føler hun sviktet sine egne medlemmer og solgte ut de unge medlemmene i foreningen for å beholde førtidspensjonen, sier Thuesen.

- Hadde vi stått sammen, ville vi stått mye sterkere, legger han til.

Anstrengt samarbeidsklima

Helge Thuesen i CAU forteller at arbeidstid og vilkår var svært viktig for de danske kabinansatte. Han mener resultatet etter forhandlingene er at man nå har «harde dager med lite søvn».

- Det jeg fryktet skulle skje, har skjedd.

Thuesen bekrefter at samarbeidsklimaet er blitt langt mer anstrengt, slik som de norske foreningsmedlemmene fryktet skulle skje.

- Det har blitt mer anstrengt (...) men vi har ikke brutt kontakten fordi vi mener vi må fortsette å jobbe for vårt felles gode. Men det er klart at den tilliten som burde være 100 prosent mellom foreningene, nok ikke er tilstede med henne som leder.

Thuesen tror hans egne medlemmer hadde laget langt mer bråk hvis han hadde gjort noe slik.

- Hadde jeg gjort noe sånt, så hadde medlemmene mine skutt meg, sier en lett humrende CAU-leder, som er tydelig engasjert.

Thuesen og Elisabeth Goffengs svenske kollega i SCCA, kjenner seg imidlertid ikke igjen i bildet som tegnes.

- Vi har ingen samarbeidsproblemer med våre norske kollegaer. Jeg kan ta opp telefonen å ringe Elisabeth når som helst, sier foreningsleder Christer Karlsson til E24.

Han sier han har hørt rykter om spliden, men ikke kjenner detaljene.

- Vi har jo ikke hatt så mye kontakt med de siden november. De fleste har jo hatt nok å holde på med i eget hus.

- Jeg tok ansvar

Den gjenvalgte lederen i Norsk Kabinforening avviser påstandene som rettes mot henne. Men hun bekrefter at det har vært mye uro etter forhandlingene med SAS i november i fjor, og at mange medlemmer har meldt seg ut.

Elisabeth Goffeng mener fremstillingen av at hun skal ha kjørt et sololøp og undertegnet avtalen med SAS alene uten å informere styret, er helt gal.

- Det stemmer ikke. Styret var delt og jeg fikk ikke en tilbakemelding fra flertallet, sier Goffeng.

Hun mener vedtekten om at det må to underskrifter til for å undertegne en avtale, kun gjelder når foreningen skal utbetale penger.

- Når man som fagforeningsleder står i en situasjon der arbeidsplassene står i fare, må man ta ansvar, og det gjorde jeg, legger hun til.

Skuffelsen fra danske kabinansattes tillitsmann besvarer hun slik:

- Norsk kabinforening signerte avtalen den 19. november, som den nest sist av samtlige 8 foreninger som forhandlet i København. Vi hadde en dialog med de andre foreningene så langt det var mulig, sier Goffeng.

At hun skal ha prioritert pensjonsordninger over andre arbeids- og lønnsvilkår avviser hun også.

- Her er nok Helge Thuesen feilinformert. Norsk kabinforening signerte bort avtalen om førtidspensjon og overgangsordninger i den forbindelse allerede 18. april i 2012

- Ikke i tråd med vedtektene

Elisabeth Goffeng mener hun og styret ikke kan etterkomme underskriftskampanjen som krever et ekstraordinært årsmøte i foreningen.

- Styret i Norsk kabinforening har ikke avvist underskriftskampanjen som krevde et årsmøte, men grunnlaget som styret er pålagt å legge ved en eventuell innkalling var ikke i henhold til våre vedtekter. Med andre ord saken kunne ikke behandles på et ekstraordinært årsmøte.

Goffeng forteller at valget av styret som nå sitter, samt konstitueringen, ble gjennomført i henhold til vedtektene. Valget ble enstemmig godkjent på årsmøtet i etterkant, ifølge kabinlederen.

Elisabeth Goffeng mener ikke det er problematisk å sitte både i konsernstyret i SAS og være leder for kabinforeningen, men sier at det kan oppstå situasjoner der man må balansere rollene.

- Når det gjelder min rolle som styrerepresentant, rådfører jeg meg med de andre ansattrepresentantene i konsernstyret i SAS før hvert styremøte, sier Goffeng.

Nå vil lederen for kabinforeningen aller helst legge striden bak seg og se fremover.

- Det vi trenger nå er ro, slik at vi kan skape en best mulig hverdag for medlemmene. Jeg synes det går med veldig mye tid på å skulle håndtere den uroen som skapes, avslutter Goffeng.

Les også

SAS-sjefen ble kåret til «årets sjef»Kampen om Widerøe: Nå starter budrundenHundrevis velger trolig sluttpakke hos SAS

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Scandinavian Airlines (SAS)

Flere artikler

  1. Lederskifte i Norsk kabinforening:- Orket ikke stille på nytt

  2. Sure SAS-ansatte vil hellerjobbe i Norwegian

  3. Kabinansatte valgte LO

  4. LO parat til å kapre flygere og kabinansatte

  5. NHO vurderer å gå rettens vei: – Sympatistreiken er ulovlig